MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2636-798X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Bülent Ayyıldız |


DUYURU

2018 yılı Mart ayında yayın hayatına başlayan dergimiz Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Online) ismiyle ve T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Dergimize ait ISSN numarası ISSN 2636-798X olarak belirlenmiştir.MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


Dante’nin ölümsüz yapıtı İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünün 10. kantosunda kullanılan “molesto” sözcüğü her ne kadar huzursuzluk-zahmet veren ve musallat olan gibi olumsuz anlamlarda kullanılıyor olsa da söz konusu kelimenin dergimizin adı olarak seçilmesinin sebebi sıradanlıktan uzaklaşmak ve derginin bilim dünyasına yeni bir bakış açısının yansımasının bir göstergesi olarak düşünülmüştür. “Molesto” çoğu zaman sıkıntılı olan yayın sürecini keyfe çevirmesi amacını taşımaktadır. Böylece gerçekte olumsuz bir anlam taşıyan “molesto” sözcüğü bu sayede, ironik biçimde, olumlu bir anlam taşıyacaktır.


-Derginin Amacı

Uluslararası nitelikte ve hakemli olması planlanan dergimizin kuruluş amacı çeşitli kuramlar ve yaklaşımlarla İtalyan, Fransız, İspanyol edebiyatları alanında ve Türk edebiyatında yeni çalışmalara olanak sağlayan nitelikli bir akademik yayın çıkarmaktır.

-Odak ve Kapsam

Dergimizin içeriği disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış özgün akademik makalelerden oluşması planlanmakta olup, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde farklı çalışmalara yer vermesi planlanmaktadır. Dergimiz yılda dört sayı olarak yayımlanacaktır. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında yetkin hakemlerce değerlendirilecektir.

-Yayın Sıklığı

MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır.

-Yayın Dili

Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca.MOLESTO: Edebiyat Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2636-798X | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Dr. Bülent Ayyıldız |
Kapak Resmi

1.182

3.188


DUYURU

2018 yılı Mart ayında yayın hayatına başlayan dergimiz Molesto: Edebiyat Araştırmaları Dergisi (Online) ismiyle ve T.C. Kültür Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nce Dergimize ait ISSN numarası ISSN 2636-798X olarak belirlenmiştir.MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ


Dante’nin ölümsüz yapıtı İlahi Komedya’nın Cehennem bölümünün 10. kantosunda kullanılan “molesto” sözcüğü her ne kadar huzursuzluk-zahmet veren ve musallat olan gibi olumsuz anlamlarda kullanılıyor olsa da söz konusu kelimenin dergimizin adı olarak seçilmesinin sebebi sıradanlıktan uzaklaşmak ve derginin bilim dünyasına yeni bir bakış açısının yansımasının bir göstergesi olarak düşünülmüştür. “Molesto” çoğu zaman sıkıntılı olan yayın sürecini keyfe çevirmesi amacını taşımaktadır. Böylece gerçekte olumsuz bir anlam taşıyan “molesto” sözcüğü bu sayede, ironik biçimde, olumlu bir anlam taşıyacaktır.


-Derginin Amacı

Uluslararası nitelikte ve hakemli olması planlanan dergimizin kuruluş amacı çeşitli kuramlar ve yaklaşımlarla İtalyan, Fransız, İspanyol edebiyatları alanında ve Türk edebiyatında yeni çalışmalara olanak sağlayan nitelikli bir akademik yayın çıkarmaktır.

-Odak ve Kapsam

Dergimizin içeriği disiplinler arası ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla yazılmış özgün akademik makalelerden oluşması planlanmakta olup, Türkçe, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde farklı çalışmalara yer vermesi planlanmaktadır. Dergimiz yılda dört sayı olarak yayımlanacaktır. Yayımlanmak üzere dergimize gönderilen tüm yazılar yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında yetkin hakemlerce değerlendirilecektir.

-Yayın Sıklığı

MOLESTO: EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayınlanmaktadır.

-Yayın Dili

Türkçe, İtalyanca, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca.