Yıl 2018, Cilt 14, Sayı 14, Sayfalar 17 - 30 2018-09-21

Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Abdul Vahap Korkmaz [1]

38 102

Bir çimento fabrikasının üretiminin devam etmesi ve varlığını sürdürebilmesi sahip olduğu ham madde ocaklarına bağlıdır.  Çimento yatırımı yapabilmek için maden rezervlerinin ekonomik ömrü süresince yeterli fizibilite çalışması yapmadan büyük bir yatırım yapılamaz. Bu nedenle çimento sektöründe taş ocağı kurmak istenilen bölgedeki maden rezervleri ve kimyasal analiz sonuçları hakkında geniş bir bilgi sahibi olmak zorunludur. Çimento sektöründe 7 milyon ton çimento üretim kapasitesi bulunan Karadeniz Bölgesinde mevcut üretim kapasitelerinin arttırılması ve yeni çimento fabrikalarının kurulabilmesi için yeni hammadde sahalarının araştırılması gerekmektedir. Bu çalışmada, Karadeniz bölgesi içerisinde kalan Samsun, Amasya, Tokat, Çorum illerini kapsayan geniş bir coğrafik alanda çimento hammaddesi rezerv potansiyeli ve kalite çalışmaları yapılarak, çimento hammaddesi olarak kullanılıp kullanılamayacakları konusunda detaylı incelemeler yapılmıştır. Hammadde araştırmaları sonucunda Karadeniz bölgesinin çimento üretim kapasitesinin mevcut kaynaklarla 2 katına çıkarılabileceği ön görülmüştür.  

Çimento, Kalite, Ham Madde, Karadeniz Bölgesi, Rezerv
  • Demir Raporu, TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Aralık 2008.
  • Kaya, G., 2010, Farklı konsantrasyonlarda uçucu kül kullanımının çimento özellikleri üzerine etkileri, Yüksek lisans tezi, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Korkmaz, A., 2012, Klinker ana komponetlerin öğütme ve çimento dayanımları üzerindeki etkilerinin araştırılması, Yüksek lisans, Cumnuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • Korkmaz, A., 2017, Çimento üretiminde kil ham maddesine alternatif olarak metaşistin kullanılabilirliği , Doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  • MTA, 2018, İl maden potansiyelleri, http://www.mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/il-madenpotansiyelleri, [Erişim tarihi: 4 Temmuz 2018].
  • Schafer, H. U., 1989, Çimento endüstrisinde ham maddelerin seçimi, TÇMB Bülteni, 14-33. Şişman, N., 2005, Metakiltaşı, kil taşı, metaşist ve kalker rezerv ve kalite çalışmaları, Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi Çimento ham maddeleri araştırma raporu.
  • Türk Standartları Enstitüsü 196-1, 2002, Çimento Deney Metotları - Bölüm 1: Dayanım Tayini, Ankara,
  • T.Ç.M.B., Sürdürülebilir Çimento Üretimi, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara, 2017
  • Wilcox, S., 1995, From the mists of time, International Cement Review, 73-75.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Abdul Vahap Korkmaz

Bibtex @araştırma makalesi { mtb462718, journal = {MT Bilimsel}, issn = {2146-9431}, address = {Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları Ltd. Şti.}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {17 - 30}, doi = {}, title = {Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Abdul Vahap} }
APA Korkmaz, A . (2018). Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi. MT Bilimsel, 14 (14), 17-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/mtb/issue/39295/462718
MLA Korkmaz, A . "Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi". MT Bilimsel 14 (2018): 17-30 <http://dergipark.gov.tr/mtb/issue/39295/462718>
Chicago Korkmaz, A . "Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi". MT Bilimsel 14 (2018): 17-30
RIS TY - JOUR T1 - Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi AU - Abdul Vahap Korkmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - MT Bilimsel JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 30 VL - 14 IS - 14 SN - 2146-9431- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 MT Bilimsel Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi %A Abdul Vahap Korkmaz %T Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J MT Bilimsel %P 2146-9431- %V 14 %N 14 %R %U
ISNAD Korkmaz, Abdul Vahap . "Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi". MT Bilimsel 14 / 14 (Eylül 2018): 17-30.