Muhasebe ve Finansman Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2146-3042 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen makaleler için 150 TL bağış alınmakta, red edilen ve yayınlanmayan makaleler için bağış iade edilmemektedir.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Muhasebe ve Finansman Dergisi

ISSN 2146-3042 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği | http://journal.mufad.org.tr/
Kapak Resmi

92.989

290.671

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Derneği (MUFAD) yayını olan Muhasebe ve Finansman Dergisi (The Journal of Accounting and Finance)  alan endeksleri kapsamında taranan ve üç ayda  bir yayımlanan  uluslararası hakemli bir dergidir. Ocak 1999 tarihinde 3 aylık periyodlarla yayımlanmaya başlanan Dergimiz, 2005 Ocak sayısından itibaren TUBİTAK-ULAKBİM (Sosyal Bilimler Veri Tabanı), 2009 Ekim sayımızdan itibaren EBSCOhost (Business Source Complete) tarafından taranmaya başlanmış ve dergimiz 2011 yılı içinde index copernicus ve ASOS Index kapsamına alınmıştır. Dergimiz Şubat 2016'dan bu yana ProQuest, 27 Ocak 2017'den itibaren SOBİAD veri tabanı tarafından da taranmaktadır.

1. Muhasebe ve Finansman Dergisi, hakemli bir dergi olup 3 ayda bir yayınlanmaktadır.

2. Muhasebe ve Finansman Dergisi’ne gönderilen makaleler için 150 TL bağış alınmakta, red edilen ve yayınlanmayan makaleler için bağış iade edilmemektedir.

Bağış, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği’ne (MUFAD) ait banka hesap numarasına yatırılmalıdır.  Havale/EFT ödemeleriniz için banka hesap numaramız aşağıdaki gibidir. Dekont, e-mail yoluyla  journal@mufad.org adresine gönderilmelidir.

Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği
Hesap No: 1335 / 6299896
Garanti Bankası Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Şubesi
IBAN : TR 39 0006 2001 3350 0006 2998 96

3. Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olmalıdır. Sempozyum bildirileri,  bildiri kitabında yayınlanmamış veya sadece özet olarak yayınlanmış ise,  tam metin bildiri yayına kabul edilir. 

4.  Muhasebe ve Finansman Dergisi'ne gönderilen makaleler şekil ve içerik yönünden dergi tarafından ön inceleme yapıldıktan sonra en az iki hakeme gönderilmektedir. Şekil şartlarına veya dergi konusuna uymayan yazılar ön inceleme sonrasında Muhasebe ve Finansman Dergisince hakemlere gönderilmeden yazarlara iade edilir.

5. Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği'ne (MUFAD) aittir.

6. Makalelerde dile getirilen düşüncelerden yazarları sorumludur.

Sayı:81 Son Sayı
Sayı 81 - Oca 2019
 1. Geleceğin Kurumsal Raporlama Yaklaşımı Olarak Entegre Raporlama: Garanti Bankası Örneği
  Sayfalar 1 - 20
  Seçil ÖZTÜRK
 2. Otel İşletmelerinde Kârlılığı Etkileyen Değişkenlerin DuPont Analiz Tekniğiyle Ölçülmesi: Avrupa Borsalarında Ekonometrik Bir Analiz
  Sayfalar 21 - 36
  Erdinç KARADENİZ, Levent KOŞAN, Fatih GÜNAY, Selda DALAK
 3. Ticari Alacaklarda Değer Düşüklüğü–TFRS 9 Finansal Araçlar Standardının Basit Yaklaşımı ve Vergi Usul Kanunu Karşılaştırılması
  Sayfalar 37 - 58
  Mehmet Maşuk FİDAN
 4. Standart Maliyet Yönteminin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi
  Sayfalar 59 - 84
  Enver BOZDEMİR, Figen ÇİVİ
 5. Kalıpların Dışına Çıkmak: Yetkinlik Odaklı Muhasebe Eğitimi
  Sayfalar 85 - 100
  R. Şebnem YAŞAR
 6. Kripto Değişim Araçlarının Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 101 - 120
  Selçuk YALÇIN
 7. Zamana Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Bir Uygulama
  Sayfalar 121 - 142
  Mahmut Sami ÖZTÜRK, Saıf ALSAMARRAI
 8. Elektronik Vergi Denetimindeki Teknolojik Gelişmeler ve Tam Denetime Geçiş Adımları
  Sayfalar 143 - 162
  İlker CALAYOĞLU
 9. TRA 2 Bölgesi Akademisyenlerinin Bakış Açısıyla Adli Muhasebe Eğitimi
  Sayfalar 163 - 182
  Seyhan ÖZTÜRK, Ayhan Topal, Yunus Kaya
 10. Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerde Strese Neden Olan Faktörlerle Derse Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 183 - 212
  Selim CENGİZ, Bilgehan TEKİN
 11. Borsa İstanbul’da İşlem Gören Çimento Firmalarının Finansal Performansının Analizi
  Sayfalar 213 - 230
  M. Esra ATUKALP
 12. Çimento Sektörü Açısından Sistematik Risk – Finansal Oran İlişkisi: Ana Çimento Üreticisi Ülkeler Karşılaştırması
  Sayfalar 231 - 248
  Umut UYAR, Emin ÇAĞLAK
 13. BIST’de İşlem Gören Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Analizi
  Sayfalar 249 - 270
  Hakan ÖZÇELİK, Zühal KÜÇÜKÇAKAL
 14. Türk Bankacılık Sektöründeki Faiz Dışı Gelirlerin Banka Geliri Ve Riski Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
  Sayfalar 271 - 292
  Murat ATİK
 15. Emtia Oynaklık Endeksleri ve Fed Faiz Oranlarının Gelişen Ülkelerin Borsa Endekslerine Etkisi
  Sayfalar 293 - 314
  Çiğdem KURT CİHANGİR