Holder of a Grant


Prof.Dr. Mehmet GÜNEŞ

Turkey
mehmet.gunes@mu.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Malzeme Fiziği,Fizik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman University, Graduate School of Natural Sciences and Engineering
URL: https://scholar.google.com.tr/citations?user=73fUi4oAAAAJ&hl=tr&oi=ao

Editor in chief

Prof.Dr. Ülkü ANIK

Turkey
ulkuanik@mu.edu.tr
Konular: Elektrokimya,Nanoteknoloji,Analitik Kimya
Hakkında: Working areas: nanomaterial based bioelectrochemical systems, nanmaterial based diagnostic platforms, centri-voltammetry, biosensors, biofuel cells
Kurum: Mugla Sitki Kocman University
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/ulkuanik

Assistant Editors

Doç.Dr. Tülin ARSLAN

Turkey
atulin@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Mugla Sitki Kocman University

Doç.Dr. Pınar DOĞAN

Turkey
pinardogan@mu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektronik,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Nanoteknoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING

Doç.Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ

Turkey
oznur.isci@mu.edu.tr
Konular: Uygulamalı İstatistik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Tuğba SÜZEK

Turkey
tugbasuzek@mu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Biyo-enformatik
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Yrd.Doç.Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU

Turkey
akintascikaraoglu@mu.edu.tr
Konular: Akıllı Elektrik Şebekeleri,Rüzgar Enerjisi Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektrik Tesisleri,Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Editorial Board

Prof.Dr. Burak FELEKOĞLU

Turkey
burak.felekoglu@deu.edu.tr
Konular: Yapı ve Malzemeleri
Kurum: Dokuz Eylül Üniversitesi
URL: http://kisi.deu.edu.tr/burak.felekoglu

Prof.Dr. Oktay PASHAEV

Turkey
oktaypashaev@iyte.edu.tr
Konular: Matematiksel Fizik,Genel Fizik
Kurum: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Doç.Dr. Pınar DOĞAN

Turkey
pinardogan@mu.edu.tr
Konular: Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektronik,Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Yoğun Madde Fiziği,Yarı İletkenler,Optoelektronik,Optik, Fotonik, Fiber Optik,Nanoteknoloji
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY, FACULTY OF ENGINEERING

Yrd.Doç.Dr. Akın TAŞCIKARAOĞLU

Turkey
akintascikaraoglu@mu.edu.tr
Konular: Akıllı Elektrik Şebekeleri,Rüzgar Enerjisi Sistemleri,Yenilenebilir Enerji Sistemleri,Elektrik Tesisleri,Elektrik Enerjisi ve Güç Sistemleri
Kurum: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/akintascikaraoglu

Doç.Dr. Tülin ARSLAN

Turkey
atulin@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri Yetiştiriciliği
Kurum: Mugla Sitki Kocman University
URL: http://www.mu.edu.tr/tr/personel/atulin

Doç.Dr. Öznur İŞÇİ GÜNERİ

Turkey
oznur.isci@mu.edu.tr
Konular: Uygulamalı İstatistik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç.Dr. Atila GÖKTAŞ

Turkey
gatilla@mu.edu.tr
Konular: Yapay Zeka,Veri Madenciliği,Uygulamalı İstatistik,İstatistiksel Analiz,Biyoistatistik,İstatistik
Kurum: Department of Statistics, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity, 48120, TURKEY

Tuğba SÜZEK

Turkey
tugbasuzek@mu.edu.tr
Konular: Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği,Biyo-enformatik
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIVERSITY

Selçuk YERCİ

Turkey
syerci@metu.edu.tr
Konular: Spektroskopi,Optik, Fotonik, Fiber Optik

Bilal DEMİR

France
bilal.demir@utc.fr
Konular: Biyokimya

Advisory Board

Nejat BULUT

Turkey
nejatbulut@iyte.edu.tr
Konular: Yoğun Madde Fiziği,Süper İletkenler

Prof.Dr. Okay ÇELEBİ

Turkey
acelebi@yeditepe.edu.tr
Konular: İstatistik
Kurum: YEDITEPE UNIVERSITY

Prof.Dr. Hatice GÜNEŞ

Turkey
haticegunes@mu.edu.tr
Konular: Fen Bilimleri ve Matematik

Prof.Dr. Mustafa YAVUZ

Canada
myavuz@uwaterloo.ca
Konular: Mekatronik Mühendisliği,Nanoteknoloji

Gonca KUSCU

Turkey
gkuscu@mu.edu.tr
Konular: Genel Jeoloji

Ali Arslan KAYA

Turkey
aak@mu.edu.tr
Konular: Malzeme ve Metalurji Mühendisliği

Sadık DOST

Canada
sdost@me.uvic.ca
Konular: Sayısal Modelleme

Asım RAY

United Kingdom
asim.ray@brunel.ac.uk
Konular: Fizik

Doç.Dr. Mustafa Bahadır ÖNSOY

Turkey
bonsoy@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Kurum: MUGLA SITKI KOCMAN UNIV

Doç.Dr. Reşat ÜNAL

Turkey
resatunal@mu.edu.tr
Konular: Tıbbi Biyoloji,Moleküler Biyoloji ve Genetik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç.Dr. Avni GUNEY

Turkey
aguney@mu.edu.tr
Konular: Mühendislik
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü

Özge TÜZÜN ÖZMEN

Turkey
ozge.tuzunozmen@bakircay.edu.tr
Konular: Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Banu KEŞANLI

Cyprus
banu.kesanli@gmail.com
Konular: Anorganik Kimya
Kurum: Yakın Doğu Üniversitesi

Doç.Dr. Uğur SERİNCAN

Turkey
userincan@eskisehir.edu.tr
Konular: Fizik
Kurum: Eskişehir Technical University
URL: www.nanoboyut.com

Yrd.Doç.Dr. Gülşen ULUKÖY

Turkey
gulukoy@mu.edu.tr
Konular: Su Ürünleri
Hakkında: Akademic staff
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman University
URL: http://akademik.mu.edu.tr/gulukoy