Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 11 - 15 2018-06-26

GÖÇER KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİNİN SORUNLARI VE ORMAN ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ
PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST

Eyyüp Karagöl [1] , Mahmut Keskin [2]

109 167

Bu çalışma, keçi yetiştiricileri ile orman ilişkilerini yetiştirici ve orman görevlilerinin bakış açıları ile değerlendirmek ve sorun olarak ifade edilen konularda çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın materyali, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Karacadağ ve Karacurun bölgelerinde kalan göçebe aileleri ve Şanlıurfa-Mardin-Diyarbakır Orman Müdürlüklerinde görevli teknisyenler ve orman muhafaza memurları olmuştur. Bölgedeki göçebe ailelerin en az yarısı ve Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan tüm personel ile anketler yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, keçinin kontrolsüz olarak otlatılması durumunda genç ağaçların bulunduğu alanlarda zararlı olabileceği, ancak büyük ağaçların olduğu alanlarda otlatıldığında ormana faydalı olacağı bildirilmiştir.

This study was carried out to evaluate the relationship between goat breeders and forests with the perspectives of breeders and forestry officers and to develop some solution proposals on the issues expressed as problems. The material of the study was the forest guard officers and forestry technicians who are the personnel of the Sanlıurfa-Mardin-Diyarbakır Forestry Directorates and the families of the nomadic people who stayed in Karacadağ and Karacurun areas in the province of Viranşehir in Şanlıurfa. At least half of the nomadic families in the area and all personnel working in the Forestry Management Department were surveyed. At the end of the study it was reported that when the goat was grazed uncontrollably it could be harmful to the areas where young trees were found but it would be beneficial to the forest when grazing in areas with large trees.

 • Keskin, M., Gül, S., Karagöl, E., Türkiye’de keçi-orman ilişkisi. 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Konya, Turkey, 2015.
 • Kaymakçı, M., Taşkın, T., Türkiye’de Orman-Kıl Keçi İlişkilerinin Düzenlenmesinde Keçi Islah Çalışmaları. Proceeding of The XI. World Foresty Congress, Antalya, Turkey, 1997
 • Alkan, H., Uygur, T., Views of HairGoat Breeders Concerning Nomadic Livestock Breeding and Forestry:An Example from the Turkey. Int. J. Environ. Res., 9, 969-976, Summer 2015.
 • Çiçek, A., Erkan, O., Tarım Ekonomisinde Araştırma ve Örnekleme Yöntemleri, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 22, Tokat, 1996.
 • Kinneer, P.R., Gray, C.D., SPSS for Windows. Department of Psychology, University of Aberdeen. UK, 1994.
 • Kutlu, M., Şavaklı Türkmenlerde Göçer Hayvancılık. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları: 84, Gelenek-Görenek ve İnançlar Dizisi: 4, Ankara, Turkey, 1987.
 • Soysa,l M.İ., Kök, S., Gürcan, K.E., Özdüven, L.M., Edirne ili keçiciliği üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3, 24-31, 2005.
 • Bilginturan, S., Burdur ili damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üyesi işletmelerin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 2008.
 • Acar, M., Isparta ili damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinin mevcut durumu ve teknik sorunları üzerine bir araştırma, Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Turkey, 2010.
 • Elmaz, Ö., Ağaoğlu, Ö.K., Akbaş, A.A., Saatçi, M., Çolak, M., Metin, M.Ö., The current situation of small ruminant enterprises of Burdur province. Eurasian Journal of Veterinary Science, 30, 95-101, 2014.
 • Tüfekçi, H., Olfaz, M., Kastamonu ili küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin sorunları ve çözüm önerileri. Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3, 577-582, 2015.
 • Özcan, L., Küçükbaş Hayvan Yetiştirme I (Keçi Üretimi). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı, Adana, Turkey 1989. Şengonca, M., Koşum, N., Koyun ve keçi yetiştirme (Keçi yetiştirme ve ıslahı). Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları İzmir, Turkey, 2015.
 • Koncagül, S., Akça, N., Vural, M.E., Karataş, A., Bingöl, M., Zom koyunlarının morfolojik özellikleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 18, 829-837, 2012.
 • Koncagül, S., Karataş, A., Vural, M.E., Akça, N., Bingöl, M., Factors affecting lactation milk yield and some lactation characteristics of Zom sheep in farmer conditions. Iğdır University J Inst Sci & Tech, 2, 87-93, 2012.
 • Biçer, O., İvesi koyunlarında besi gücü ve karkas özellikleri üzerinde bir araştırma, Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana, Turkey, 1988.
 • Esenbuğa, N., Süt protein tipleri ile koyunların laktasyon özellikleri ve kuzuların büyüme karakteristikleri arasındaki ilişkiler, Yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Turkey, 1995.
 • Macit, M., Aksoy, A., Atatürk üniversitesi tarım işletmesinde yetiştirilen İvesi ve Morkaraman kuzuların yarı entansif şartlarda besi performansları bakımından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28, 454-463, 1997.
 • Gündüz, Z., Kilis koşullarında geleneksel koyun yetiştiriciliği sistemi içerisinde farklı dönemlerde doğan İvesi erkek ve dişi kuzuların gelişme ve besi performansı, Yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay, Turkey, 2014.
 • Çelik, Ş., Uysal, Ş., Beyaz peynirin bileşim, kalite, mikroflora ve olgunlaşması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 40, 141-151, 2009.
 • Dellal, İ., Keskin, G., Dellal, G., GAP bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiren işletmelerin ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin pazara arzı. TEAE, Yayın No:83, Ankara, Turkey, 2002.
 • Koyuncu, M., Uzun, Ş.K., Tuncel, E., Güney Marmara Bölgesi keçicilik işletmelerinin genel durumu ve verim özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar II. işletmelerin üretim potansiyelleri ve sorunları. Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12, 29-36, 2006..
 • Sezgin, Y., Bitlis ilinde göçer ailelerin küçükbaş hayvancılık faaliyetleri, Yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van, Turkey, 2006.
 • Emiroğlu, M., Bolu’da yaylalar ve yaylacılık, Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları, No: 272, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, Turkey, 1977.
 • Aksoy, A., Yavuz, F., Hayvancılık işletmelerinin Avrupa Birliğine uyumu ve rekabet edebilirliği: Doğu Anadolu örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 14, 37-45, 2008.
 • Karakuş, F., Akyol, S., Van ili küçükbaş hayvan işletmelerinin mevcut durumu ve verimliliği etkileyen sorunların tespiti üzerine bir araştırma. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18, 9-16, 2013.
 • Tölü, C., Daş, G., Yurdabak, S., Uğur, F,. Konyalı, A., Savaş, T., Aktürk, D., Turkan, H., Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerinden Biga koyunculuğuna genel bir bakış. V. Zootekni Bilim Kongresi, Van, Turkey, 2007.
 • Tolunay, A., Ayhan, V.,Hair Goat Breeding in Turkey in the Present Situation in Utilization of Forest Resources, Bottlenecks and Solutions. Goat Keeping National Congress, pp, 92-97, Canakkale, Turkey, 2010
 • Gültekin, H.C., Keçiler ve keçi çobanları. www.plantdergisi.com/yazi-hazincemal-gultekin-keciler-ve-keci-cobanlari--61.html. Connection date: 02.09.2014.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: orcid.org/0000-0001-9749-2651
Yazar: Eyyüp Karagöl
Ülke: Turkey


Orcid: orcid.org/0000-0002-8147-2477
Yazar: Mahmut Keskin
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { muglajsci342580, journal = {Mugla Journal of Science and Technology}, issn = {2149-3596}, address = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {11 - 15}, doi = {10.22531/muglajsci.342580}, title = {PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST}, key = {cite}, author = {Karagöl, Eyyüp and Keskin, Mahmut} }
APA Karagöl, E , Keskin, M . (2018). PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST. Mugla Journal of Science and Technology, 4 (1), 11-15. DOI: 10.22531/muglajsci.342580
MLA Karagöl, E , Keskin, M . "PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST". Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018): 11-15 <http://dergipark.gov.tr/muglajsci/issue/37235/342580>
Chicago Karagöl, E , Keskin, M . "PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST". Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018): 11-15
RIS TY - JOUR T1 - PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST AU - Eyyüp Karagöl , Mahmut Keskin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22531/muglajsci.342580 DO - 10.22531/muglajsci.342580 T2 - Mugla Journal of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 15 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-3596- M3 - doi: 10.22531/muglajsci.342580 UR - http://dx.doi.org/10.22531/muglajsci.342580 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mugla Journal of Science and Technology PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST %A Eyyüp Karagöl , Mahmut Keskin %T PROBLEMS OF NOMADIC GOAT BREEDERS AND THEIR EFFECTS ON FOREST %D 2018 %J Mugla Journal of Science and Technology %P 2149-3596- %V 4 %N 1 %R doi: 10.22531/muglajsci.342580 %U 10.22531/muglajsci.342580
ISNAD Karagöl, Eyyüp , Keskin, Mahmut . "GÖÇER KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİNİN SORUNLARI VE ORMAN ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ". Mugla Journal of Science and Technology 4 / 1 (Haziran 2018): 11-15. http://dx.doi.org/10.22531/muglajsci.342580


Muğla ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal özellikleri
Mediterranean Agricultural Sciences
Mustafa Kemal AYDIN
DOI: 10.29136/mediterranean.428577