Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 46 - 52 2018-06-26

IOT SİSTEMLERİ İÇİN VERİTABANI SİSTEM ÖNERİLERİ
DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS

Mustafa Utku Kalay [1]

109 248

Nesnelerin İnterneti (IoT), verilerin sürekli olarak üretilip İnternet üzerinden iletildiği farklı tip bilgi kaynaklarından oluşan bir ağdır. Sensörler, telsiz frekans tanıma (RFID) cihazları, küresel konumlandırma sistemleri (GPS), mobil cihazlar ve Internet özellikli aktüatör teknolojileri IoT sistemlerinde önemli bir rol oynamaktadır. IoT, veri ve bilgi yönetimi açısından yeni zorluklar getiriyor, çünkü çok yüksek hızda üretilen büyük miktarda heterojen veriyi toplamak ve işlemenin zorluğu yanında, bu büyük veride gizlenen bilgileri almak ve yönetmek de kolay değildir. Bu makalede, IoT sistemlerinde veri işleme verimliliğini etkileyen temel faktörleri, özellikle sorgulama ve hareket yönetimini ele alıyorum. Geleneksel veri tabanı sistemlerinden, dağıtık sistemlerden ve sensör ağlarından öğrenilen çok sayıda dersler vardır, ancak geleneksel çözümler, IoT gibi karmaşık bir ekosistemdeki uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamada çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Geleneksel veri tabanı sistemlerinde, örneğin, sorgulama işlemleri, genellikle yereldir ve yürütme maliyetleri mevcut işlemci gücü ve bellek gibi kaynak kısıtlamalarına bağlıdır. Diğer taraftan geleneksel hareket yönetimi mekanizmaları, genel veri bütünlüğünü sağlamak için ACID özelliklerini garanti eder. Heterojen, sürekli, gerçek-zamanlı ve coğrafi olarak dağınık büyük veri üzerinde çalışan farklı tip IoT uygulamalarının, sorgulama işleminin ve hareket yönetiminin iyi bilinen yönlerini önemli ölçüde değiştireceği açıktır. İçeriğe duyarlı sorgulama, dağıtılmış sorgulama, MapReduce hesaplama modeli ve web tabanlı hareket yönetimi gibi esnek işlem modelleri bu makalede ele alınan güncel konulardan bazılarıdır. Bu çalışmadaki kısa fakat kapsamlı bilgilerle, IoT sistemlerinde, özellikle veri tabanı sistemleri üzerine, çalışan araştırmacılar için bir kılavuz sağlamayı amaçladım.

Internet of Things (IoT) is an interconnection of different types of information assets in which data is continuously generated and transmitted over the Internet. Technologies of the sensor, RFID, GPS, mobile devices, and Internet-enabled actuators play a significant role in IoT systems. IoT brings out new challenges in terms of data and information management because it is not easy to collect and manage a large amount of heterogeneous data that is aggregated at very high velocity as well as to retrieve and manage the information that is hidden within this large volume of data. In this paper, I discuss the main factors affecting the efficiency of data management in IoT systems, specifically query processing and transaction management. There are many lessons learned from traditional database systems, distributed systems, and sensor networks, however, traditional solutions are often inadequate to meet the needs of applications in such a complex ecosystem, namely IoT. In traditional database systems, for instance, query operations are usually local, and execution costs depend on the current processor power and other resource constraints (i.e. memory). On the other hand, transaction management mechanisms guarantee the ACID properties in order to provide overall data integrity. It is apparent that different types of IOT applications that operate on heterogeneous, streaming, real-time, and geographically distributed large data will significantly change the well-known aspects of querying and transaction management. Context-aware querying, distributed querying, MapReduce computing model and flexible transaction models such as web-based transaction handling are some of the current issues discussed in this paper. With the succinct yet comprehensive information presented in this work, I intend to provide a guide for researchers in the IoT systems, especially in the context of database systems.

 • [1] Welbourne E., Battle L., Cole G., Gould K., Rector K., Raymer S., Balazinska M., and Borriello G., “Building the internet of things using rfid: The rfid ecosystem experience,” Internet Computing, IEEE, vol. 13, no. 3, pp. 48–55, 2009.
 • [2] Leavitt N., “Will nosql databases live up to their promise?” Journal Computer Vol. 43, Issue 2 (2010), 12-14.
 • [3] Moniruzzaman A.B.M., Hossain S., (2013). “NoSQL Database: New Era of Databases for Big data Analytics - Classification, Characteristics and Comparison.” Int J Database Theory Appl. 6.
 • [4] Dean J., Ghemawat S., “MapReduce: A Flexible Data Processing Tool.” Commun. ACM. 53. 72-77. (2010)
 • [5] Pavlo A., Paulson E., Rasin A., Abadi D.J., DeWitt D.J., Madden S., and Stonebraker M., “A comparison of approaches to large-scale data analysis” In Proceedings of the 2009 ACM SIGMOD International Conference ACM Press, New York, 2009
 • [6] Dewitt D., and Stonebraker M., “MapReduce: A Major Step Backwards” Available: http://databasecolumn.vertica.com/database-innovation/mapreduce-a-majorstep-backwards/
 • [7] Phan T. A. M., Nurminen J. K. and Francesco M. Di, "Cloud Databases for Internet-of-Things Data," 2014 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings), and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing(CPSCom),Taipei,117-124.
 • [8] Ramakrishnan R., and Gehrke J., Database Management Systems (Third Edition). McGraw-Hill, Boston, 2003.
 • [9] Dean J. and Ghemawat S., “Mapreduce: simplified data processing on large clusters.” Communications of the ACM 51, 1 (2008), 107-113.
 • [10] Laney D., “3-D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity and Variety” Research Note, META Group, February 2001.
 • [11] Memishi B., Ibrahim S., Pérez M.S., Antoniu G. “Fault Tolerance in MapReduce: A Survey.” Resource Management for Big Data Platforms. Computer Communications and Networks. Springer, Cham(2016)
 • [12] Francesco C., Massimo D. S., Vincenzo M., Picariello A., Schreiber F. A., Tanca L. Data Management in Pervasive Systems, Data-Centric Systems and Applications book series (DCSA), (2015) DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-20062-0
 • [13] Abu-Elkheir M., Hayajneh M., Ali NA.. “Data Management for the Internet of Things: Design Primitives and Solution”. Sensors (Basel, Switzerland). 2013;13(11):15582-15612. doi:10.3390/s131115582.
 • [14] Cooper J., and James A., “Challenges for database management in the internet of things.” IETE Technical Review, volume 26 (5):320-329 (2009) http://dx.doi.org/10.4103/0256-4602.55275
 • [15] Babu S. and Herodotou H.. “Massively Parallel Databases and MapReduce Systems” Foundations and Trends in Databases Vol. 5, No. 1 (2012) 1–104c 2013 DOI: 10.1561/1900000036
 • [16] Jonathan A., Ryden M., Oh K., Chandra A. and Weissman J., "Nebula: Distributed Edge Cloud for Data Intensive Computing," in IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, vol. 28, no. 11, pp. 3229-3242, Nov. 1 2017.
 • [17] Arasu A., Babu S., Widom J.,“The cql continuous query language: semantic foundations and query execution.” J. Int. J. Very Large Data Bases 15(2), 121–142 (2006)
 • [18] Chandrasekaran S., Cooper O., Deshpande A., Franklin M.J., Hellerstein J.M., Hong W., Krishnamurthy S., Madden S.R., Reiss F., Shah M.A.,: “Telegraphcq: continuous dataflow processing.” In: Proceedings of the 2003 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, pp. 668–668. ACM, New York (2003)
 • [19] Chen J., DeWitt D.J., Tian F., Wang Y., “Niagaracq: a scalable continuous query system for internet databases.” In: ACM SIGMOD Record, vol. 29, pp. 379–390. ACM, New York (2000)
 • [20] Apache Kafka. Available: https://kafka.apache.org/intro
 • [21] Bartholomew D., “Sql vs. nosql”. Linux Journal 2010, 195 (2010), 4.
 • [22] Hecht R. and Jablonski S., “Nosql evaluation: A use case oriented survey” In Cloud and Service Computing (CSC), 2011 International Conference, IEEE, pp. 336-341.
 • [23] Liebig T., Vialard V., Opitz M., and Metzl S., “GraphScale: Adding Expressive Reasoning to Semantic Data Stores.” Demo Proceedings of the 14th International Semantic Web Conference (ISWC 2015)
 • [24] Satoh I., "MapReduce-Based Data Processing on IoT," International Conference on Internet of Things (iThings), and IEEE Green Computing and Communications (GreenCom) and IEEE Cyber, Physical and Social Computing (CPSCom), Taipei, 2014, pp. 161-168.
Birincil Dil en
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8002-0268
Yazar: Mustafa Utku Kalay (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yıldız Teknik Üniversitesi - Yildiz Technical University
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { muglajsci418488, journal = {Mugla Journal of Science and Technology}, issn = {2149-3596}, address = {Mugla Sitki Kocman University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {46 - 52}, doi = {10.22531/muglajsci.418488}, title = {DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS}, key = {cite}, author = {Kalay, Mustafa Utku} }
APA Kalay, M . (2018). DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS. Mugla Journal of Science and Technology, 4 (1), 46-52. DOI: 10.22531/muglajsci.418488
MLA Kalay, M . "DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS". Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018): 46-52 <http://dergipark.gov.tr/muglajsci/issue/37235/418488>
Chicago Kalay, M . "DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS". Mugla Journal of Science and Technology 4 (2018): 46-52
RIS TY - JOUR T1 - DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS AU - Mustafa Utku Kalay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22531/muglajsci.418488 DO - 10.22531/muglajsci.418488 T2 - Mugla Journal of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 46 EP - 52 VL - 4 IS - 1 SN - 2149-3596- M3 - doi: 10.22531/muglajsci.418488 UR - http://dx.doi.org/10.22531/muglajsci.418488 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mugla Journal of Science and Technology DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS %A Mustafa Utku Kalay %T DATABASE SYSTEM SUGGESTIONS FOR THE INTERNET OF THINGS (IOT) SYSTEMS %D 2018 %J Mugla Journal of Science and Technology %P 2149-3596- %V 4 %N 1 %R doi: 10.22531/muglajsci.418488 %U 10.22531/muglajsci.418488
ISNAD Kalay, Mustafa Utku . "IOT SİSTEMLERİ İÇİN VERİTABANI SİSTEM ÖNERİLERİ". Mugla Journal of Science and Technology 4 / 1 (Haziran 2018): 46-52. http://dx.doi.org/10.22531/muglajsci.418488