Dergimiz Science Library Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

Dergimiz Director of Research Journals Indexing tarafından indekslenmeye başlamıştır.

Dergimiz Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.

Muhakeme Dergisinin makale kabulü başlamıştır.