Genel Yayın Yönetmeni

 • Dr. Metin KILIÇ, Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE

Yönetici Editörler


 • Dr. Esra ZIVRALI YARAR, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Psikoloji, TÜRKİYE
 • Dr. Adnan ESENYEL, Düzce Üniversitesi, Felsefe, TÜRKİYE
 • Dr. Cihan ERTAN, Düzce Üniversitesi, Sosyoloji, TÜRKİYE

Yayın Kurulu

 • Dr. Abulfaz SÜLEYMANOV, Üsküdar Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Aylin GÖRGÜN BARAN, Hacettepe Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Anita CHAN, Avustralya Ulusal Üniversitesi, AVUSTRALYA
 • Dr. Hamit COŞKUN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. A. Kadir ÇÜÇEN, Uludağ Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Mehmet Tayfun AMMAN, Sakarya Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Vladimir GRADEV, Yeni Bulgar Üniversitesi, BULGARİSTAN 
 • Dr. Kazım Özkan ERTÜRK, Düzce Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Yahya Mustafa KESKİN, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Zohreh KHOSRAVİ, Alzahra Üniversitesi, İRAN
 • Dr. Işık EREN, Uludağ Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Mustafa TALAS, Ömer Halis Demir Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Svetlana A. LYAUSHEVA, Adıge Devlet Üniversitesi, ADİGE CUMHURİYETİ
 • Dr. Nanuli KATCHARAVA, İ.C. Tiflis Devlet Üniversitesi, GÜRCİSTAN
 • Dr. Vehbi BAYHAN, İnönü Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Paula Maria Guerra TAVARES, Porto Üniversitesi, PORTEKİZ
 • Dr. Gönül DEMEZ, Akdeniz Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Ali ESGİN, İnönü Üniversitesi, TÜRKİYE
 • Dr. Rafal SMOCZYNSKI, Polonya Bilimler Akademisi, POLONYA