ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE
ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE

Osman Furkan Aydın [1]

74 76

Bu yazı refah devleti ile ilgili klasik ve modern tartışmalara odaklanmaktadır. Amacı ise modern refah devletinin ortaya çıkışındaki amilleri saptamaktır. Refahın toplumsal bölüşümünde etkili olan sosyal ve kültürel etkenlerin kendi başına bir kategori oluşturduğunu ve bir dini-kültürel kurum olarak vakıfın ve dini-kültürel bir pratik olarak zekatın Türkiye bağlamında hala etkili rolleri olduklarını iddia etmekteyim. Türkiye’nin refah rejimi tasvir edildiği takdirde vakıf ve zekatın kültürel bir bileşen olarak analiz edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

This paper focuses on both the classic and recent debates concerning the welfare state. The goal is to determine the actors in the emergence of modern welfare states. I claim social and cultural elements in the social provision of welfare is relevant as a distinct category, and identify waqf as a religio-cultural institution and zakat as a religio-cultural practice that played and still plays influential role in the distribution of welfare in the case of Turkey. I suggest, if a welfare regime description of Turkey would be made, waqf and zakat are indispensable and must be analyzed.

 • Arts, W., & Gelissen, J. (2002). Three World of Welfare Capitalism or More. Journal of European Social Policy, 12, pp. 137-159.
 • Aydoğmuş, Ü. (2007 ). Neoliberalism and Civil Welfare Provision in Turkey: The Case of the Deniz Feneri Aid and Solidarity Association. Master Thesis in Boğaziçi University .
 • Aysan, M. F., & Kaya, A. (2008). Türkiye'de Sosyal Politika Disiplinin ve Uygulamalarının Gelişimi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(11), 233-250.
 • Briggs, A. (2006). The Welfare State in Historical Perspective. In C. Pierson, & F. G. Castles, The Welfare State Reader (pp. 16-29). Polity Press.
 • Buğra, A. (2007). Poverty and Citizenship: An Overview of the Social Policy Environment in Republican Turkey. International Journal of Middle East Studies, 39, 33-52.
 • Dean, H., & Khan, Z. (1997). Muslim Perspectives on Welfare. Journal of Social Policy, 26(2), 193-209.
 • Esping-Andersen, G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton University Press.
 • Fligstein, N. (2002). Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market Institutions. In N. W. Biggart, Readings in Economic Sociology (pp. 197-218). Blackwell Publishers.
 • Hart, K. (2011). Modernliği Dokumak: Bir Batı Andolu Köyünde hayat, Aşk, Emek. (E. Gen, Trans.) Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Ismael, J. S., & Ismael, S. T. (2008, Spring). Social Policy in the Arab World: The Searh for Social Justice. Arab Studies Quarterly, 30(2), 23-44.
 • Jawad, R. (2008). Possibilities of Positive Social Action in the Mİddle East: A Re-Reading of the History of Policy in the Region. Global Social Policy, 8(2), 267-280.
 • Jawad, R. (2009). Religion and Social Welfare in Lebanon. Journal of Social Policy, 38(1), 141-156.
 • Jawad, R., & Yakut-Çakar, B. (2010, December). Religion and Social Policy in the Middle-East: The (Re)constitution of an Old-New Partnership. Social Policy &Administration, 44(6), 658-672.
 • Korpi, W. (1978). The Working Class in Welfare Capitalism: Work, Unions, and Politics in Sweden. Routledge & Kegan Paul Books.
 • Korpi, W. (2006). The Power Resources Model. In C. Pierson, & F. G. Castles, The Welfare State Reader (pp. 76-87). Polity Press.
 • Korpi, W., & Palme, J. (2003). New Politics and Class Politics in the Context of Austerity and Globalization: Welfare State Regress in 18 Countries, 1975-1995. American Political Science Review 97 (3), 425-446.
 • Kuran, T. (2004). Why the Mİddle-East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation. Journal of Economic Perspectives, 18(3), 71-90.
 • Leibfried, S., & Mau, S. (2008). Introduction Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction. In S. Leibfried, Welfare States: Construction, Deconstruction, Reconstruction (pp. xi-lxiv). Edward Elgar Publishing.
 • Lipson, L. (1973). Politika Biliminin Temel Soruları. (T. Karamustafaoğlu, Trans.) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları.
 • MacLean, L. M. (2011). State Retrenchment and the Exercise of Citizenship in Africa. Comparative Political Studies, 44(9), 1238-1266.
 • Mann, M. (1986). The Sources of Social Power. Cambridge University Press.
 • Mares, I., & Carnes, M. E. (2009). Social Policy in Developing Countries. The Annual Review of Political Science, 12, 93-113.
 • Marshall, T. H. (2006). Citizenship and Social Class. In C. Pierson, & F. G. Castles, The Welfare State Reader (pp. 30-40). Polity Press.
 • Nash, K. (2012). Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics, and Power. Wiley-Blackwell.
 • Offe, C. (1985, Winter). New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics. Social Research, 52(4), 817-868.
 • Offe, C. (2006). Some Contradictions of the Modern Welfare State. In C. Pierson, & F. G. Castles, The Welfare State Reader (pp. 66-75). Polity Press.
 • Ongan, N. T. (2008). İslam Ekonomisinde Bölüşüm. Çalışma ve Toplum, 4, 213-218.
 • Özbek, N. (2001). The Politics of Welfare: Philanthropy, Voluntarism and Legitimacy in the Ottoman Empire, 1876-1914. Doctoral Dissertation in Binghamton University, State University of New York.
 • Özdemir, S. (2007). Küreselleşme Sürecinde Refah Devleti. İstanbul Ticaret Odası .
 • Peri, O. (1992). Waqf and Ottoman Welfare Policy. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 35(2), 167-186.
 • Pierson, C. (2007). Beyond the Welfare State: The New Political Economy of Welfare. Polity Press.
 • Pierson, P. (1996, January). The New Politics of Welfare State. World Politics, 48(2), pp. 143-179.
 • Robalino, D. A. (2005). Pensions in the Middle East and North Africa. The World Bank.
 • Rosanvallon, P. (2000). The New Social Question: Rethinking Welfare State. (B. Harsav, Trans.) Princeton University Press.
 • Scott, J. C. (1998). Seeing like a State : How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.
 • Skocpol, T. (1995). Protecting Soldiers and Mothers: The Political Origins of Social Policy in the United States. Harvard University Press.
 • Taylor-Gooby, P. (2004). New Risks, New Welfare: The Transformation of the European Welfare State. Oxford University Press.
 • Touraine, A. (1985, Winter). An Introduction to the Study of Social Movements. Social Research, 52(4), 749-787.
 • Yediyıldız, B. (2003). 18. Yüzyılda Türkiye'de Vakıf Müessesi: Bir Sosyal Tarih İncelemesi. Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Yüksel, H. (1998). Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü, 1585-1683. Dilek Matbaası.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman Furkan Aydın (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { muhakeme428784, journal = {Muhakeme Dergisi}, issn = {2636-8749}, address = {Metin KILIÇ}, year = {}, volume = {1}, pages = {52 - 65}, doi = {}, title = {ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE}, key = {cite}, author = {Aydın, Osman Furkan} }
APA Aydın, O . (). ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE. Muhakeme Dergisi, 1 (1), 52-65. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/muhakeme/issue/37302/428784
MLA Aydın, O . "ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE". Muhakeme Dergisi 1 (): 52-65 <http://dergipark.gov.tr/muhakeme/issue/37302/428784>
Chicago Aydın, O . "ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE". Muhakeme Dergisi 1 (): 52-65
RIS TY - JOUR T1 - ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE AU - Osman Furkan Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Muhakeme Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 52 EP - 65 VL - 1 IS - 1 SN - 2636-8749- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Muhakeme Dergisi ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE %A Osman Furkan Aydın %T ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE %D 2019 %J Muhakeme Dergisi %P 2636-8749- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Aydın, Osman Furkan . "ACTORS IN THE DISTRIBUTION OF WELFARE: POLITICS, ECONOMY, AND CULTURE". Muhakeme Dergisi 1 / 1 52-65.