Amaçlar ve Hedefler

Muhakeme dergisi Sosyoloji, Psikoloji ve Felsefe alanlarında özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları okuyuculara ulaştırmayı ve bilim dünyasına sunmayı amaç edinen, editörlerin bilimsel etikten ödün vermeyen politikalarla hareket etme gayesi içerisinde olduğu bir dergidir. İlgili alanlarda münferit olarak birçok dergi bulunmasına rağmen, birbirleriyle yakın ilişki içerisinde bulunan 3 alana özgü bir dergi bulunmaması muhakeme dergisine özgünlük katmaktadır.

Muhakeme dergisi, kısa ve orta vadede uluslararası alan indekslerinde taranmayı hedeflemektedir.