Hakem Rehberi

Tüm hakemlerin makaleleri detaylı bir biçimde incelemesi ve belirlenen zaman dilimi içerisinde yazarlara göndermeleri beklenmektedir.

İnceleme sürecinde hakemler;

• Araştırmaların ilgi ve uygunluğunu değerlendirir,

• Makaledeki yazım ve gramer kurallarının takip edilip edilmediği konusunda yorumda    bulunmaz (ki bu editörlerin görev tanımında yer almaktadır),

 Uygun gördükleri takdirde makalenin olduğu gibi yayımlanmasına karar verir,

• Yayımlanması uygun olmayan makaleyi gerekçeleriyle birlikte reddeder,

 Makaleyi yazarına düzeltmelerin tamamlanması için geri gönderir,

• Düzelteme talep edildiyse detayları açık bir biçimde belirtir,

• Makalenin değerlendirmelerine uygun olarak yayımlanıp yayımlanmadığını takip ederler.