Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen makaleler öncelikle editörlere, ardından da editörler tarafından en az iki farklı hakeme gönderilir. Hakemler makaleleri değerlendirir ve raporlarını editörler aracılığıyla yazarlara iletilir. Gerekli düzeltmeler tamamlandıktan sonra makaleler tekrar sisteme yüklenir ve hakemler tarafından incelenir. Makalelerin basıma uygun olup olmadığıyla ilgili son karar yayın kurulu tarafından verilir.

Kabul edilen makaleler yayımlanmak üzere basıma gönderilir ve aynı zamanda internet sayfasındaki “kabul edilen makaleler” bölümünde erişime açılır. Dergiye gönderilen tüm makaleler, reddedilenler de dahil olmak üzere, kayıtlarda saklanır.