M U Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi

ISSN 1300-7262 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1983 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | http://ikf.marmara.edu.tr/akademik/iib-dergisi/
Kapak Resmi

182.574

328.499
T.C. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Dergimizde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır.
Cilt 39 - Sayı 1 - Tem 2017
 1. Is Excess Free Cash Flow Over-Invested? Evidence from Borsa İstanbul
  Sayfalar 1 - 17
  Levent Ataünal, Aslı Aybars
 2. Türkiye İmalat Sanayiinde Ölçek Genişlemesi Ve Verimlilik İlişkileri: Verdoorn Hipotezi Üzerinden Ampirik Bir Bakış
  Sayfalar 19 - 45
  Sanlı Ateş
 3. Türkiye’deki Banka Krizlerine Yönelik Ekonometrik Bir Yaklaşım: Markov Rejim Değişim Modeli
  Sayfalar 47 - 64
  Raif Cergibozan, Ali Arı
 4. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukuki Boyut ve Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 65 - 75
  Özgür Çatıkkaş, Mehmet Deniz Yener
 5. Doğrudan Yabancı Yatırımların Makroekonomik Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Latin Amerika – Türkiye Karşılaştırması
  Sayfalar 77 - 100
  Serdar Erdoğan
 6. Shareholder Activism: Telecommunication Industry In Turkey
  Sayfalar 101 - 116
  Emre Ergin, İlkay Ejder Erturan
 7. Classification Of BIST -100 Index’ Changes Via Machine Learning Methods
  Sayfalar 117 - 129
  Enes Filiz, Ersoy Öz
 8. İnternet Bankacılığında Yatırım Ürünlerinin Kişisel Yatırımları Artırmaya Etkisi Ve Türkiye’de İnternet Bankacılığı Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 131 - 156
  Özgür Günay, Ferdi Sönmez
 9. Kazandıran Sadece Futbol Mu? Futbolcu Tanınırlığı İle Futbolcu Piyasa Değerleri Arasındaki İlişki: Türkiye Futbol Süper Liginin Yatay Kesitsel Analizi
  Sayfalar 157 - 169
  Emre Horasan, Emrah Keleş
 10. 2011-2015 Yılları Arasında Bist 30 Endeksi ve BİST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Arasındaki Volatilite İlişkisinin İrdelenmesi
  Sayfalar 171 - 194
  Müge İşeri, Murat Kaçmazer
 11. Kullanımı Yaygın Olan Teminat Türleri Çerçevesinde Bankalarda Nakdi Krediler İç in Ayrılacak Özel Karşılıkların Muhasebeleştirilmesi
  Sayfalar 195 - 211
  İsmail Kaban
 12. Firma Değerlemesi Yaklaşimlari ve Otelcilik İşletmesi Örneği
  Sayfalar 213 - 222
  M. Altan Masun
 13. Küreselleşme, Kriz ve Savunma Sanayi
  Sayfalar 223 - 237
  Deniz Şişman
 14. Ramadan Effect: Evidence from Borsa Istanbul
  Sayfalar 239 - 256
  Ömer Faruk Tan
 15. Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği
  Sayfalar 257 - 280
  Selim Tüzüntürk
 16. Post Keynesyen İktisat, Ana Akım İktisada Alternatif Olabilir mi? 2008 Krizi Bağlamında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 281 - 305
  Umut Üzar
 17. Türkiye’de Suç Oranını Et kileyen Sosyoekonomik Faktörlerin İncelenmesi: Path Analizine Dayanıklı Yaklaşım
  Sayfalar 307 - 322
  Özlem Yorulmaz, Selay Giray Yakut
 18. Okun Yasasının Farklı Gelişme Düzeyindeki Ülkelere İlişkin Ekonometrik Analizi
  Sayfalar 323 - 332
  Serhat Yüksel, Suat Oktar