Kapak Resmi
2.893     |     4.183
Dergi Sayıları
MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ
JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)
ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591


DUYURULAR

  • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!
  • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 10. yılının üçüncü (Kasım) sayısı ile okurlarının karşısında!