Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi

ISSN 1308-3740 | e-ISSN 2564-6591 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2008 | Yayıncı Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası |
Kapak Resmi

13.999

32.668

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI (MUVU) DERGİSİ

JOURNAL OF ACCOUNTING AND TAXATION STUDIES (JATS)

ISSN: 1308 - 3740       E-ISSN: 2564 - 6591       Dergimizden haberler...

 • Dergimizin 2018 yılındaki üçüncü sayısı olan Kasım sayısı yayındadır. (12/10/2018)
 • Dergimizin 2018 yılındaki ikinci sayısı olan Temmuz sayısı yayındadır. (07/07/2018)
 • Dergimizin, 4. ICAFR kapsamında sunulmuş olan bildiri özetlerinin tam metinlerini içeren 10. Yıl Özel Sayısı yayındadır. (20/04/2018)
 • 2008 yılından beri yayın hayatında olan Dergimiz, 11. yılının ilk sayısı ile okurlarının karşısında! (29/12/2017)
 • Dergimizi TR Dizin Listesinden de sorgulayabilirsiniz: http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizinde-dizinlenen-dergi-listesi/  (29/12/2017)
 • DERGİMİZDE BASILACAK MAKALELERE DOI NUMARASI VERİLMEKTEDİR!  
 • CrossRef ile yapılan anlaşma gereği, DOI hizmeti 2014 yılı sayılarından itibaren verilmektedir. 
 • DERGİMİZ ULAKBİM TR DİZİN'e KABUL EDİLMİŞTİR!  
 • Makale başvuruları iTenticate İntihal Programı ile taranmaktadır!

Cilt: 11 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 11 - Sayı 3 - Kas 2018
 1. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN STAJYER MESLEK MENSUPLARININ YETERLİLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 283 - 306
  Ali APALI
 2. ŞİRKETLERDE VERGİ RİSKİ ALGISI VE VERGİ RİSKİ YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 307 - 332
  Adnan GERÇEK, Feride BAKAR TÜREGÜN
 3. SAHİPLİK YAPISI VE KAR KALİTESİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 333 - 348
  Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN, Mehmet AYGÜN
 4. FUTBOL KULÜPLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ ORAN YÖNTEMİYLE ANALİZİ: BİST’DE İŞLEM GÖREN FUTBOL KULÜPLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 349 - 362
  Tunay ASLAN
 5. MALİYET DAĞITIM ANAHTARLARININ BÜTÜNLEŞİK KARAR VERME MODELİ İLE SEÇİMİ
  Sayfalar 363 - 392
  Ahmet Vecdi CAN, Alper GÖKSU, Fatih FAYDALI
 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI VE ENTEGRE RAPORLAMA: TÜRK HAVA YOLLARI VE GÜNEY AFRİKA HAVA YOLLARI İNCELEMESİ
  Sayfalar 393 - 424
  Ünal BATTAL
 7. ENTEGRE RAPORLAMADA İÇERİK ANALİZİ: ÖDÜLLÜ RAPORLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 425 - 462
  Ali ALAGÖZ, Metin ALLAHVERDİ, Metehan ORTAKARPUZ
 8. TÜRKİYE’DE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI (2005-2017)
  Sayfalar 463 - 478
  Yasemin ERTAN
 9. KARAYOLU VE DENİZYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI SEKTÖRLERİNİN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 479 - 504
  Ali DERAN, İncilay ERDURU
 10. DİJİTAL KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİ
  Sayfalar 505 - 522
  Tuğba UÇMA UYSAL, Ceray ALDEMİR