Başeditör
Ad: Fevzi Serkan ÖZDEMİR
E-posta: fsozdemir@gmail.com
Telefon: +903623121919-6036
Adres:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Kurupelit Kampüsü İİBF İşletme Bölümü

SAMSUN