Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2536-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Remzi BAŞARI |

ISSN 2536-4561


Editör Kurulu

Prof. Dr. Gürkan Özden (mybd.editor@gmail.com, gurkan.ozden@deu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)


.

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Altun (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. İsfandiyar Egeli (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Şengün Kayalar (Dokuz Eylül Üniversitesi – Emekli)

Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Okan Önal (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Erdoğan (Ege Üniversitesi)


 

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.  Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kuruoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Özgür Bozdağ (Dokuz Eylül Üniversitesi)Açık Erişim Politikası

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimsemiştir.

 

Odak ve Kapsam

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında  deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Yayın Dili

Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri yayınlamaktadır.

 

Yayın Sıklığı

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

 

Makale Değerlendirme Süreci

Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 15 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır. 


Makale yazım kuralları için örnek şablon duyurular kısmında verilmiştir. 

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi

ISSN 2536-4561 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Remzi BAŞARI |
Kapak Resmi

2.135

3.019

ISSN 2536-4561


Editör Kurulu

Prof. Dr. Gürkan Özden (mybd.editor@gmail.com, gurkan.ozden@deu.edu.tr)

Dr. Öğr. Üyesi Ender Basari (mybd.editor@gmail.com, ender.basari@cbu.edu.tr)


.

Danışma ve Yayın Kurulu

Prof. Dr. Gürkan Özden (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Selim Altun (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. İsfandiyar Egeli (Uşak Üniversitesi)

Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Şengün Kayalar (Dokuz Eylül Üniversitesi – Emekli)

Prof. Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Okan Önal (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Seda Durukan (Celal Bayar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Fırat Pulat (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Işık (Erzurum Atatürk Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Rifat Kahyaoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Melayib Bilgin (Aksaray Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Devrim Erdoğan (Ege Üniversitesi)


 

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Celalettin Şimşek (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof.  Dr. Yeliz Yükselen Aksoy (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Hakan Ören (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kuruoğlu (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Öğr. Gör. Dr. Özgür Bozdağ (Dokuz Eylül Üniversitesi)Açık Erişim Politikası

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin dünya genelinde paylaşımını artıracağı ve gelişmeye daha çok katkı sağlayacağı ilkesini benimsemiştir.

 

Odak ve Kapsam

Mühendislik ve Yer Bilimleri Dergisi öncelikli olarak geoteknik mühendisliği alanındaki konular olmak üzere, mühendislik alanında  deneysel, teorik (kuramsal) ve uygulama alanlarında yapılan araştırma ve çalışma sonuçlarına ait özgün makalelerin yayımlandığı hakemli bir dergidir. Dergide yayımlanan makaleler izin alınmaksızın başka bir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Makalelerin bir kısmı veya tamamı dergimiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

 

Yayın Dili

Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri yayınlamaktadır.

 

Yayın Sıklığı

Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

 

Makale Değerlendirme Süreci

Derginin odak ve kapsamına giren konularda daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve eş zamanlı olarak başka bir dergiye gönderilmemiş makaleler değerlendirme için kabul edilmektedir. Dergiye gönderilen makaleler ilk olarak editörler ve/veya yayın kurulu tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme sürecini geçen makaleler daha sonra yazar isim ve adresleri olmaksızın konusunda uzman hakemlere gönderilmekte ve en az iki hakem değerlendirmesinin sonuçlarına göre makalenin dergide basılıp basılmamasına karar verilmektedir. Hakem sonuçlarına göre yazarlardan düzeltme istenebilir ya da makale koşulsuz olarak ret edilebilir. Basıma kabul edilmiş makale basılmadan önce sorumlu yazara son defa kontrol edilmek üzere gönderilir. 15 gün içinde istenen düzeltmeleri dikkate alarak sorumlu yazar tarafından kontrol edilmiş ve geri gönderilmiş makaleler dergide basılır. 


Makale yazım kuralları için örnek şablon duyurular kısmında verilmiştir.