Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 4, Sayfalar 1 - 20 2015-03-04

POSITIONING OF AN OLDER WITH ALZHEIMER’S IN PANDORA’S BOX
PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI

Aslı AYDEMİR [1]

294 549

The increase of life expectancy at birth and the increase of aged population bring the possibility of encountering more with Alzheimer 's disease which is common among aged people. Physical, behavioral and cognitive changes in elderly patients with Alzheimer's lead to repositioning the elder. In this study, Pandors's Box (2008), a movie about the story of a mother with Alzheimer's, is analyzed within positioning theory. Findings of analysis indicate that patient with Alzheimer's disease is positioned by health care personnel and the family members in two different themes. While health care personnels in accordence with nature of institutional structure positions the mother as "old" and "patient", family members need to alter positions of "the mother" which was predetermined by the family notion and carried on for a long time. This repositioning of Nusret Hanım from "the mother" to a elderly patient with Alzheimer's" has been hard a process for the family members. Keywords: Older with Alzheimer's, positioning analysis, repositioning
Yaşlı nüfusun ve doğuşta beklenen yaşam süresinin dünyada giderek artması, ilerleyen yaşlarda görülen Alzheimer hastalığı ile karşılaşma olasılığını da artırmaktadır. Alzheimer hastası yaşlıda görülen bilişsel, fiziksel ve davranışsal değişimler yaşlının yeniden konumlandırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Alzheimer hastası bir annenin konu edinildiği Pandora’nın Kutusu filmi konumlandırma analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Alzheimerlı yaşlının sağlık personeli ve aile üyeleri tarafından olmak üzere iki farklı temada konumlandırıldığı görülmüştür. Sağlık personeli kurumsal yapı gereği Alzheimerlı anneyi “hasta” ya da “yaşlı” olarak konumlandırırken aile üyelerinin aile kurumu içinde önceden belirlenmiş olan ve uzun süredir sürdürülen konumları değiştirmeleri gerekmektedir. Bu yeniden konumlandırma, yıllardır “anne” konumundaki Nusret Hanım’ı “Alzheimerlı bir yaşlı” konumuna yerleştirmek, aile üyeleri için oldukça zor olmuştur. Anahtar Kelimeler: alzheimerlı yaşlı, konumlandırma analizi, yeniden konumlandırma
 • Bourbonnais, A. ve Ducharme, F. (2013). The social positioning of older people living with Alzheimer’s disease who scream in long-term care homes. Dementia, 1471301213510166.
 • Burr, V. (2012). Sosyal inşacılık. (S. Arkonaç, Çev.). İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 1995.)
 • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü. (2013). Türkiye’de yaşlıların durumu eylem ve http://www.eyh.gov.tr/uygulamalar/yasli-hizmetleri ulusal planı uygulama programı.
 • Harre, R., Moghaddam, F. M., Cairnie, T. P., Rothbart, D. ve Sabat, S. R. (2009). Recent advances in positiomimg theory. Theory & Psychology, 19(1), 5-31.
 • Harre, R. ve Van Langenhove, L. (1991). Varieties of positioning. Journal for the Theory of Social Behaviour, 21, 393–407.
 • İllere ve Cinsiyete Göre Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri, 2013. 29 Ocak 2015, http://www.tuik.gov.tr/
 • Peccei, J. S. (2004). Language anda ge. In I. Singh and J. Stilwell Peccei (eds.), Language, Society and power (Ch7. Pp. 113-130), London: Routledge.
 • Pontecorvo, C. ve Fasulo, A. (1999). Planning a typical meal: a family reflection on culture. Culture and Psychology, 5, 313-335.
 • Purves, B. A. (2011). Exploring positioning in Alzheimer Disease through analyses of family talk. Dementia, 10(1), 35-58.
 • Van Langenhove, L. ve Harre, R. (1999). İntroducing positioning theory. Positioning Theory: Moral Contexts of İntentional Action (14-31). Oxford: Blackwell Publishers.
 • Ustaoğlu, Y., Çakarer, S., Hashemian, B., Weber, M., Çakıral, M. ve Devillers, N. (Yapımcı), Ustaoğlu, Y. (Yönetmen). (2008). Pandoranın Kutusu [Film]. Belçika, Almanya, Fransa, Türkiye
 • Yıllara, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfus, 1935-2014. 29 Ocak 2015, http://www.tuik.gov.tr/
 • Yılmaz, A. ve Turan, E. (2007). Alzheimer hastalarına bakım verenlerde tükenmişlik, tükenmişliğe neden olan faktörler ve baş etme yolları. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 27, 445-454.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aslı AYDEMİR

Bibtex @ { nesne130307, journal = {Nesne Psikoloji Dergisi}, issn = {2147-8104}, eissn = {2147-6489}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {1 - 20}, doi = {10.7816/nesne-02-04-01}, title = {PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI}, key = {cite}, author = {AYDEMİR, Aslı} }
APA AYDEMİR, A . (2015). PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI. Nesne Psikoloji Dergisi, 2 (4), 1-20. DOI: 10.7816/nesne-02-04-01
MLA AYDEMİR, A . "PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI". Nesne Psikoloji Dergisi 2 (2015): 1-20 <http://dergipark.gov.tr/nesne/issue/10800/130307>
Chicago AYDEMİR, A . "PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI". Nesne Psikoloji Dergisi 2 (2015): 1-20
RIS TY - JOUR T1 - PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI AU - Aslı AYDEMİR Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/nesne-02-04-01 DO - 10.7816/nesne-02-04-01 T2 - Nesne Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 20 VL - 2 IS - 4 SN - 2147-8104-2147-6489 M3 - doi: 10.7816/nesne-02-04-01 UR - http://dx.doi.org/10.7816/nesne-02-04-01 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nesne Psikoloji Dergisi PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI %A Aslı AYDEMİR %T PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI %D 2015 %J Nesne Psikoloji Dergisi %P 2147-8104-2147-6489 %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/nesne-02-04-01 %U 10.7816/nesne-02-04-01
ISNAD AYDEMİR, Aslı . "PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI". Nesne Psikoloji Dergisi 2 / 4 (Mart 2015): 1-20. http://dx.doi.org/10.7816/nesne-02-04-01