Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 4, Sayfalar 21 - 32 2015-03-04

THE CONCERNS OCCUPYING YOUTHS’ MINDS ARE BECOMING DIFFERENT?
GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?

Sezin BAŞBUĞ [1]

329 483

Puberty has subjected to many theories and approaches; the reasons of changes and developments in this period and how they have occured have also been tried to explain by many studies. ‘’The concerns occupying mind in puberty’’are defined as time-comsuming and impressive and important matters in youths’ life in the period that they have thoughts arousing anxiety (Şahin and Şahin, 1995). In this study ,which compare Şahin and Şahin’s study (1995) with Başbuş's research results (2013), it is investigated that what kinds of differences are seen after 18 years later when there are too much matters occupying mind in puberty. To investigate how often 40 items, which was determined the validity and reliability of it and was formed its scale by Şahin and Şahin in 1995, occupy adolescents’ minds in 2013, average values and standard deviation of items have been analyzed and put emphasized on emerging similarities and differences. Keywords: Youth, puberty issues, concerns occupying mind.
Ergenlik dönemi birçok kuram ve yaklaşıma konu olmuş; bu dönemdeki değişiklik ve gelişmelerin nedenleri ve nasıl ortaya çıktığı da birçok araştırma tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. “Ergenlik döneminde zihni meşgul eden konular”, ergenlik dönemindeki bir bireyin endişe uyandıran düşüncelerinin olduğu bu dönemde, zaman alan ve duygularını etkileyen, hayatındaki önemli konular olarak tanımlanmıştır (Şahin ve Şahin, 1995). Şahin ve Şahin’in (1995) yaptığı çalışma ile Başbuğ' un (2013) yaptığı araştırma sonuçlarının karşılaştırıldığı bu çalışmada, ergenlik döneminde zihni meşgul eden konuları düşünme sıklığında 18 yıl sonra ne gibi farklılıklar olduğu incelenmiştir. Şahin ve Şahin (1995) tarafından geçerlik ve güvenirliği yapılan, ölçeği oluşturan 40 maddenin 1995 ve 2013 yıllarında ergenlerin zihinlerini ne sıklıkta meşgul ettiğini incelemek amacıyla maddelerden alınan ortalama değerler ve standart sapmalar incelenerek ortaya çıkan benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Anahtar Sözcükler: Gençlik, ergenlik dönemi konuları, zihni meşgul eden konular
 • Başbuğ (Andiç), S. (2013). Ergenlik Döneminde Zihni Meşgul Eden Konularla İlişkili Değişkenler: Bağlanma Tarzları, Öz-Şefkat ve Psikolojik Belirtiler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bee, H., ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (1.baskı). (Çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Civil, B. ve Yıldız, H.(2010). Erkek Öğrencilerin Cinsel Deneyimleri ve Toplumdaki Cinsel Tabulara Yönelik Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 3(2), 58-64.
 • Dacey J. S. ve Travers, J. F. (1996). Human development (3.baskı). Chicago: Benchmark Publishers.
 • Doğanay, Ü.(2007). AKP'nin Demokrasi Söylemi ve Muhafazakarlık: Muhafazakar Demokrasiye Eleştirel Bir Bakış. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62(1), 65-88.
 • Erikson, E. H. (1959). Identity and Life Cycle. Psychological Issues (Monograph No.1). New York: International Universities Press.
 • Eser, H. B. (2007). Üniversite Gençlerinin Siyasal Tutumları Üzerine Bir İnceleme-SDÜ Örneği. Yerel Siyaset, 2(23), 69–72.
 • Gander, M. J., ve Gardiner, H. W. (2007). Çocuk ve Ergen Gelişimi (6.baskı). B. Onur (Ed.).
 • Jessor, R. (1998) New Perspectives on Adolescent Risk Behavior. USA: Cambridge University Press.
 • Karancı, A. N., Gençöz, F. ve Bozo, Ö. (Ed.). (2011). Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? I Çocukluk ve Ergenlik (2.baskı). Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
 • Kulaksızoğlu, A. (2001). Ergenlik Psikolojisi (4.baskı). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Muuss, R. E. (2006). Theories of Adolescence. (6. Baskı) New York: McGraw- Hill Publishers.
 • Şahin, N. ve Şahin, N. H. (1995). Dimensions of Concerns: the case of Turkish adolescents. Journal of Adolescence, 18, 1-21.
 • Tuncay, S. (2000). Türkiye'de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu. Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, 1(1), 231-257.
 • Violato, C. and Holden, W. B., (1988). A Confirmatory Factor Analysis of a Four-Factor Model of Adolescent Concerns. Journal of Youth and Adolescence, 17(1), 101-113.
 • Yörükoğlu, A. (2004). Çocuk Ruh Sağlığı (27.baskı). İstanbul: Özgür Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Sezin BAŞBUĞ

Bibtex @ { nesne130308, journal = {Nesne Psikoloji Dergisi}, issn = {2147-8104}, eissn = {2147-6489}, address = {Sanat ve Dil Araştırmaları Enstitüsü - SADA}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {21 - 32}, doi = {10.7816/nesne-02-04-02}, title = {GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?}, key = {cite}, author = {BAŞBUĞ, Sezin} }
APA BAŞBUĞ, S . (2015). GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?. Nesne Psikoloji Dergisi, 2 (4), 21-32. DOI: 10.7816/nesne-02-04-02
MLA BAŞBUĞ, S . "GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?". Nesne Psikoloji Dergisi 2 (2015): 21-32 <http://dergipark.gov.tr/nesne/issue/10800/130308>
Chicago BAŞBUĞ, S . "GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?". Nesne Psikoloji Dergisi 2 (2015): 21-32
RIS TY - JOUR T1 - GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU? AU - Sezin BAŞBUĞ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.7816/nesne-02-04-02 DO - 10.7816/nesne-02-04-02 T2 - Nesne Psikoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 32 VL - 2 IS - 4 SN - 2147-8104-2147-6489 M3 - doi: 10.7816/nesne-02-04-02 UR - http://dx.doi.org/10.7816/nesne-02-04-02 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Nesne Psikoloji Dergisi GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU? %A Sezin BAŞBUĞ %T GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU? %D 2015 %J Nesne Psikoloji Dergisi %P 2147-8104-2147-6489 %V 2 %N 4 %R doi: 10.7816/nesne-02-04-02 %U 10.7816/nesne-02-04-02
ISNAD BAŞBUĞ, Sezin . "GENÇLERİN ZİHİNLERİNİ MEŞGUL EDEN KONULAR FARKLILAŞIYOR MU?". Nesne Psikoloji Dergisi 2 / 4 (Mart 2015): 21-32. http://dx.doi.org/10.7816/nesne-02-04-02