Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden kar amacı gütmeyen, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler İngilizce veya Türkçe olmalı ve yazarlar yayın etiğine kesinlikle uymalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yazarlardan makaleleri memnuniyetle kabul eden dergimizde yayın ücreti alınmamaktadır. Ancak makale gönderecek yazarların makalelerini gönderebilmeleri için DergiPark’ a üye olmaları gerekmektedir.

Makaleler dergiye gönderildikten sonra 10 gün içerisinde editörler ön değerlendirmelerini gerçekleştirerek uygun gördükleri aday makaleler için hakem değerlendirme sürecini başlatırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler iki ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanır.

Dergimiz, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla kabul etmektedir.

Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram/KONYA

Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: NEUfmbd@gmail.com


Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi

Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi |
Kapak Resmi

0

0

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, fen ve mühendislik alanlarına ilişkin makaleleri kabul eden kar amacı gütmeyen, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergimiz yılda 3 sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır. Gönderilen makaleler İngilizce veya Türkçe olmalı ve yazarlar yayın etiğine kesinlikle uymalıdır. Yurtiçi ve yurtdışı yazarlardan makaleleri memnuniyetle kabul eden dergimizde yayın ücreti alınmamaktadır. Ancak makale gönderecek yazarların makalelerini gönderebilmeleri için DergiPark’ a üye olmaları gerekmektedir.

Makaleler dergiye gönderildikten sonra 10 gün içerisinde editörler ön değerlendirmelerini gerçekleştirerek uygun gördükleri aday makaleler için hakem değerlendirme sürecini başlatırlar. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler iki ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanır.

Dergimiz, mühendislik ve fen bilimleri alanlarında aşağıda nitelikleri açıklanmış yazıla kabul etmektedir.

Araşrma Makalesi: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın mutlaka bilime katkısı olmalıdır.

Derleme Makalesi: Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugün bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulgula kaılaştırarak yorumlayan yazılardır.

Yazışma Adresi: Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Necmettin Erbakan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Meram/KONYA

Tel: 0 332 321 20 17- 324 31 82

E-posta: NEUfmbd@gmail.com


Sayılar