Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2667-4076 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2667-4076 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Necmettin Erbakan Üniversitesi | https://www.erbakan.edu.tr/hukukfak/sayfa/6622
Kapak Resmi

641

1.234

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanacaktır. Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanacaktır. Dergimiz ulusal nitelikte bir dergidir. Derginin Yazışma adresi: konyahukukdergi@gmail.com