Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

ISSN 2148-466X | e-ISSN 2148-4651 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

38.090

96.672

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki tüm disiplinleri ile birlikte disiplinler arası çalışmaları da kapsayan, fen bilimleri, mühendisliğin ve doğa bilimlerinin hem deneysel hem de kuramsal çalışmalarını kendisine konu edinen bir dergidir.

"Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanındaki gelişmelerin takip edilmesi, bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunulması, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin bilimsel yayına dönüştürülmesi ve fen bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri alanında akademik bir kaynak oluşturulması amacıyla yayımlanmaktadır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" kapsamında bilimsel ve özgün araştırma makaleleri, güncel derlemeler ve teknik notlar yayınlanır. Dergi bilimsel ve hakemli bir dergi olup, yılda iki kez (Haziran-Aralık) elektronik ortamda ve basılı olarak yayınlanır. "Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi" Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

ISSN No     : 2148-4651  (Online)

ISSN No     : 2148-466X  (Basılı)

Cilt:6 Sayı:2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Yüklü ve Yüksüz Arsenik Katkılı Bor Topaklarının Yapısal ve Elektronik Özelliklerinin Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi ile İncelenmesi
  Sayfalar 447 - 456
  Yrd.Doç.Dr. İskender MUZ
 2. Gammaridlerin Boraksa Karşı Tepkisi ve Akantosefal Parazitlenme Oranına Bağlı Japon Balığı Dışkısının İncelenmesi
  Sayfalar 457 - 466
  Ata ESKİN, Arif ARSLAN
 3. Boraksın (Na2O2B2O3.10H2O) Tenebrio mollitor (Coleoptera: Tenebrionidae) Üzerindeki LC50 Değerinin Belirlenmesi ve Boraksın Subletal Dozlarının Un Kurdu Larvaları Üzerindeki Toksik Etkilerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 467 - 475
  Ata ESKİN, Gülhan KOCABAYRAKTAR, Muhammed ORAK, Ayşe SERT, Mehmet CANDAN, Gizem DENİZ
 4. Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843)’un Dokularındaki Oksidatif Stress, Vitamin A, E, C ve β-Karoten SeviyelerininTespiti
  Sayfalar 476 - 482
  Sibel BARATA, Hülya ŞAHİN, Sibel KÖPRÜCÜ
 5. Asartepe Baraj Gölü (Ankara) Cyprinus carpio Popülasyonun Bazı Biyolojik Özellikleri
  Sayfalar 483 - 493
  Ömer SAYLAR, Göktuğ GÜL, Mehmet YILMAZ, Ali GÜL
 6. Ege Kıyıları (Edremit Körfezi-Gökova Körfezi Arası)’nın Florası
  Sayfalar 494 - 517
  Yurdanur AKYOL, Yusuf GEMİCİ
 7. İş Makinesi Lastiklerinde Nitrojen (N2) Gazının Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 518 - 528
  Haluk Rıfat KARATAŞ, Veli Gökhan DEMİR, Hayrettin YÜKSEL
 8. Farklı Kalınlıklardaki Elmaların Dondurarak Kurutma Davranışlarının Taguchi Metodu Kullanılarak Belirlenmesi
  Sayfalar 529 - 540
  Volkan KIRMACI, Ekrem GÜLSEVİNÇLER, Hüseyin KAYA
 9. Akıllı Malzeme Şekil Hafızalı Alaşımların Termodinamiği
  Sayfalar 541 - 555
  Ömer ÇAKMAK, Mehmet KAYA
 10. Farklı Oranlarda Si İçeren TRIP Çeliğinin Mig-Mag Kaynak Tekniği İle Kaynağı ve Mikroyapısının İncelenmesi
  Sayfalar 556 - 562
  SERKAN DAL, Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT
 11. Farklı Oranlarda Al İçeren TRIP Çeliğinin Mig-Mag Kaynak Tekniği İle Kaynağı ve Mikroyapısının İncelenmesi
  Sayfalar 563 - 570
  SERKAN DAL, Cemal ÇARBOĞA, Bülent KURT
 12. Nevşehir Pomza Endüstrisi’nin Genel Değerlendirilmesi
  Sayfalar 571 - 579
  Ahmet ORHAN, İsmail DİNÇER, Mutluhan AKIN, Serap ÇOBAN
 13. Ağır Metallerin Tarla Şartlarında Buğday (Triticum Aestivum L.) Verimine Toksik Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 580 - 593
  İlknur YURDAKUL, Kadriye KALINBACAK, Dilek TERZİ, Remzi Murat PEKER
 14. Bitki Patojeni Virüslerin Nanoteknolojide Kullanımı
  Sayfalar 594 - 604
  Hatice Diğdem OKSAL, Fatih ÖRS
 15. Kısa Ömürlü Ürünlerin Tedarik Zincirinin Modellenmesi ve Simülasyon Çalışması
  Sayfalar 605 - 618
  İbrahim DOĞAN, Ahmet TEKKEŞİN, Ahmet KARA
 16. Geliştirilmiş Deplasman Katsayı Yöntemi (GDKY) Kullanarak Bazı Yapısal Parametreler ile Depremsel Hasar Arasındaki İlişkinin Araştırılması
  Sayfalar 619 - 632
  Hakan KARACA
 17. Fotovoltaik Panel ile Beslenen Adım Motorunun PIC Denetleyici Kullanarak Adım Açısının Kontrol Tasarım ve Uygulaması
  Sayfalar 633 - 642
  Ayşe KOCALMIŞ BİLHAN
 18. Türkiye’de İnşaat Sanayi Sektörünün Gelişimi-Temel İnşaat Sanayi Göstergeleri
  Sayfalar 643 - 660
  Erdem KOÇ, Kadir KAYA, Mahmut Can ŞENEL
 19. Kapadokya Bölgesi İl Merkezlerinde Yaşayanların İlaç Kullanım Alışkanlıklarının Belirlenmesi
  Sayfalar 661 - 680
  Yrd.Doç.Dr. Soner METE, Zeynep ÜNAL
 20. Bedensel Engelli Bireylerin Erişilebilir Turizmi Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 681 - 689
  Anıl EVCİ, Candan KUŞ ŞAHİN
Makale Gönder
Dergimizin Eski Adı

Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

 Arşive buradan ulaşabilirsiniz.