Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3871 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, uluslararası hakemli dergi statüsünde yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

32.678

64.534

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, uluslararası hakemli dergi statüsünde yılda iki kez yayımlanmaktadır.

Cilt 8 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. RESTORAN MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIK BİLİNCİNİN SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 22
  A.Celil Çakıcı, Erşan YILDIZ
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MYO’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 23 - 44
  Davut Karaman, Ufuk Aydoğmuş
 3. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN BİREYSEL YARATICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 45 - 57
  Metin KAPLAN, BUKET CANAL
 4. İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞGÖREN YETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 58 - 76
  Duygu EREN, Gökhan ONAT
 5. ALMANCADA ÖNEKLİ FİİLLER: “EIN “ ÖNEKİ ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 77 - 91
  Zeki USLU, Huriye HABACI
 6. KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ TARİHSEL SÜRECİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KAYNAŞTIRMA MODELLERİ
  Sayfalar 92 - 110
  Tansel YAZICIOĞLU
 7. POLİSİN “DIŞA DÖNÜKLÜĞÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BM HAİTİ MİSYONU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 111 - 134
  Savaş ŞİMŞEK
 8. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DIŞADÖNÜKLÜKLERİNİN OTEL DEPARTMAN TERCİHİNE ETKİSİNDE HİZMET YÖNELİMLERİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 135 - 159
  Murat ÖZDAMAR, A.Celil ÇAKICI
 9. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KUŞAKLAR BAĞLAMINDA İŞVEREN MARKA ALGISI İLE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 160 - 179
  Mehmet Tahir Dursun, Engin Deniz ERİŞ
 10. İYİ YÖNETİŞİM İLKLERİNDEN KATILIMIN UYGULANMASI HUSUSUNDA TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 180 - 197
  Emrah Firidin, Abdullah UZUN