Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-3871 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyoloji, Psikolojisi, Felsefe, Coğrafya, İşletme, İktisat, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar gibi sosyal bilim alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi

e-ISSN 2149-3871 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi |
Kapak Resmi

31.835

59.299

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Edebiyat, Dil, Tarih, Sosyoloji, Psikolojisi, Felsefe, Coğrafya, İşletme, İktisat, Turizm, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Örgütsel Davranış, Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar gibi sosyal bilim alanlarındaki bilimsel çalışmaların yanı sıra disiplinlerarası çalışmalara da yer veren hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almanca’dır.

Cilt 8 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. RESTORAN MÜŞTERİLERİNİN SAĞLIK BİLİNCİNİN SAĞLIKLI YEME DAVRANIŞINA ETKİSİ
  Sayfalar 1 - 22
  A.Celil Çakıcı, Erşan YILDIZ
 2. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ UŞAK ÜNİVERSİTESİ EŞME MYO’DA BİR UYGULAMA
  Sayfalar 23 - 44
  Davut Karaman, Ufuk Aydoğmuş
 3. ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞMENİN BİREYSEL YARATICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 45 - 57
  Metin KAPLAN, BUKET CANAL
 4. İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN İŞGÖREN YETKİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: NEVŞEHİR’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 58 - 76
  Duygu EREN, Gökhan ONAT
 5. ALMANCADA ÖNEKLİ FİİLLER: “EIN “ ÖNEKİ ÖRNEĞİNDE BİR İNCELEME
  Sayfalar 77 - 91
  Zeki USLU, Huriye HABACI
 6. KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARININ TARİHSEL SÜRECİ VE TÜRKİYE’DE UYGULANAN KAYNAŞTIRMA MODELLERİ
  Sayfalar 92 - 110
  Tansel YAZICIOĞLU
 7. POLİSİN “DIŞA DÖNÜKLÜĞÜ” ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: BM HAİTİ MİSYONU ÖRNEĞİ
  Sayfalar 111 - 134
  Savaş ŞİMŞEK
 8. TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DIŞADÖNÜKLÜKLERİNİN OTEL DEPARTMAN TERCİHİNE ETKİSİNDE HİZMET YÖNELİMLERİNİN ARACILIK ROLÜ
  Sayfalar 135 - 159
  Murat ÖZDAMAR, A.Celil ÇAKICI
 9. KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KUŞAKLAR BAĞLAMINDA İŞVEREN MARKA ALGISI İLE ÇALIŞMA YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ
  Sayfalar 160 - 179
  Mehmet Tahir Dursun, Engin Deniz ERİŞ
 10. İYİ YÖNETİŞİM İLKLERİNDEN KATILIMIN UYGULANMASI HUSUSUNDA TEORİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 180 - 197
  Emrah Firidin, Abdullah UZUN