Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2564-6605 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | http://dergi.ohu.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/manager/setup/1

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. Dergimiz 2012 yılından 2016 yılına kadar Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2147-012X) adıyla yayımlanmıştır. Üniversitemiz adının 2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi nedeniyle dergimizin adı da Ömer Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) şeklinde değiştirilmiş ve 2017 yılından itibaren bu ad ile yayımlanmaya başlanmıştır.  

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. 

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup mühendislik bilimi alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.

Makaleler, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev yapan konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilmekte ve hakemler tarafından uygun bulunması halinde yayına kabul edilmektedir. Türkçe veya İngilizce makale kabule eden Mühendislik Bilimleri Dergisi, tamamen ücretsiz olup yayınlanan makalelerin tam metinleri de ücretsiz olarak herkesin erişimine açık bulunmaktadır.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2564-6605 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Ömer Halisdemir Üniversitesi | http://dergi.ohu.edu.tr/index.php/muhendislikdergisi/manager/setup/1
Kapak Resmi

22.177

71.425

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 2012 yılından beri çıkarılmaktadır. Yılda 2 kez yayınlanan, hakemli ve ücretsiz erişimli bir dergi olan Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ÖHÜ Müh. Bilim. Derg.) mühendislik bilimi ve teknolojiyle ilgilenen kişilere yüksek nitelikli bilgiler sunmaktadır. Dergimiz 2012 yılından 2016 yılına kadar Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2147-012X) adıyla yayımlanmıştır. Üniversitemiz adının 2016 yılında Ömer Halisdemir Üniversitesi şeklinde değiştirilmesi nedeniyle dergimizin adı da Ömer Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (ISSN: 2564-6605) şeklinde değiştirilmiş ve 2017 yılından itibaren bu ad ile yayımlanmaya başlanmıştır.  

Mühendislik Bilimleri Dergisi, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik–Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Harita Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mimarlık ve ilgili diğer alanlarda yayın yapmaktadır. 

Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin kapsamı nispeten geniş olup mühendislik bilimi alanında orijinal araştırma, derleme ve araştırma notu türü makaleleri içermektedir.

Makaleler, çeşitli üniversite ve kurumlarda görev yapan konularında uzman hakemler tarafından değerlendirilmekte ve hakemler tarafından uygun bulunması halinde yayına kabul edilmektedir. Türkçe veya İngilizce makale kabule eden Mühendislik Bilimleri Dergisi, tamamen ücretsiz olup yayınlanan makalelerin tam metinleri de ücretsiz olarak herkesin erişimine açık bulunmaktadır.

Cilt: 7, Sayı:1 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 1 - Oca 2018
 1. DERGIMIZIN ALTINCI CİLDİNDE (2017) BÖLÜM EDİTÖRÜ VEYA HAKEM OLARAK KATKI SAĞLAYAN BİLİM İNSANLARININ LİSTESİ
  Sayfalar 477 - 477
  ÖHÜ Müh. Bilim. Derg.
 2. KAPADOKYA BÖLGESİ, NİĞDE İLİ, FERTEK KÖYÜ’NDE YER ALAN FERTEK EVİ’NİN BELGELENMESİ VE KORUMA SORUNLARI
  Sayfalar 451 - 464
  Emel EFE YAVAŞCAN
 3. KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARINDA YAPISAL ATIK SORUNU VE ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER: KAYSERİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 465 - 476
  Burcu SALGIN, Nilay COŞGUN
 4. GG25 GRİ DÖKME DEMİR MALZEMESİNİN ÜRETİMİNDE BULANIK İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜNÜN UYGULANMASI
  Sayfalar 427 - 437
  Murat ÇOLAK, Metin UÇURUM, Mehmet ÇINAR, Ümit ATICI
 5. MİKRODALGA UYGULAMALARI İÇİN MÜKEMMEL METAMALZEME SİNYAL EMİCİ TASARIMI
  Sayfalar 438 - 442
  Ali ÇINGI
 6. POLİAMİD 6/GRAFEN NANOTABAKALI (PA6/GNP) KOMPOZİTLERİN TERMO-MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZASYONU
  Sayfalar 443 - 450
  Ferda MİNDİVAN
 7. YENİ TASARI ÜÇLÜ CAMLI FAZ DEĞİŞİM MADDELİ DUVARIN ENERJİ VE ÇEVRE DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 306 - 315
  Aslıhan KURNUÇ SEYHAN, Yusuf Ali KARA
 8. TÜRKİYE, SAMSUN-HAVZA RÜZGÂR ENERJİ POTANSİYELİ DEĞERLENDİRMESİ
  Sayfalar 316 - 323
  Hayati MAMUR, Mehmet KARAYEL
 9. SU KAYNAMALI YATAY DÜZ BORUDA İKİ FAZLI AKIŞ BASINÇ DÜŞÜMÜ OSİLASYONLARININ ANALİZİ
  Sayfalar 324 - 334
  Şendoğan KARAGÖZ, Mehmet YILMAZ, Gökhan ÖMEROĞLU
 10. HAVACILIK VE UZAY UYGULAMALARINDA ŞEKİL HAFIZALI ALAŞIMLAR
  Sayfalar 335 - 349
  Emre ACAR, Tuğrul OKTAY
 11. KATI OKSİT YAKIT HÜCRELERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ŞERİT DÖKÜM YÖNTEMİYLE BİZMUT TABANLI YENİ TİP ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ VE YAKIT HÜCRE UYGULAMASI
  Sayfalar 350 - 369
  Serdar YILMAZ
 12. PROTON ELEKTROLİT MEMBRANLI (PEM) ELEKTROLİZÖRÜN SAYISAL İNCELENMESİ VE DENEYSEL DOĞRULANMASI
  Sayfalar 370 - 380
  Ömer GENÇ, Mehmet Ali KALLİOĞLU
 13. PET ŞİŞELERDEKİ GAZLI İÇECEKLERİN İHTİVA ETTİĞİ KARBONDİOKSİT GAZ MİKTARININ ZAMANA BAĞLI AZALMASININ İYİLEŞTİRİLMESİ
  Sayfalar 381 - 389
  Erkan TOROS, Rasim BEHÇET
 14. EKSENEL TABAKALI FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ KİRİŞLERİN EĞİLME GERİLME ANALİZİ
  Sayfalar 390 - 398
  Savaş EVRAN
 15. NUMERICAL FIRST MODE FREQUENCY ANALYSIS OF AXIALLY LAYERED FUNCTIONALLY GRADED TAPERED BEAMS
  Sayfalar 399 - 406
  Savaş EVRAN
 16. AKIŞ KANALI TASARIMININ PEM YAKIT PİLİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 407 - 416
  Selahattin ÇELİK
 17. DÖKÜM VE HADDELENMİŞ AZ31B MAGNEZYUM ALAŞIMININ KURU ŞARTLARDA AŞINMA DAVRANIŞININ KIYASLANMASI
  Sayfalar 417 - 426
  Faruk MERT
 18. BİR BAKIR/ÇİNKO CEVHERİ ÖĞÜTME DEVRESİNDE ENERJİ OPTİMİZASYONUNUN SAĞLANMASI
  Sayfalar 284 - 296
  Okay ALTUN
 19. KAOLEN SÜSPANSİYONLARININ SUSUZLAŞTIRILMASINDA KOAGÜLANT VE FLOKÜLANTLARIN ETKİSİ
  Sayfalar 297 - 305
  Vildan ÖNEN, Muhammed GÖÇER, Hasan Ali TANER
 20. AYVACIK-TUZLA BÖLGESİNDEKİ JEOTERMAL KAYNAKLARDAN METAL/MİNERAL KAZANIM OLANAKLARI
  Sayfalar 266 - 273
  Ziya Sedat CETİNER
 21. NİĞDE YÖRESİ ÜRİNER SİSTEM (BÖBREK TAŞI) TAŞLARININ MİNERALOJİK OLARAK İRDELENMESİ
  Sayfalar 274 - 283
  Murat ÇİFLİKLİ, Mehmet ŞENER
 22. ÜSKÜDAR–ÜMRANİYE–ÇEKMEKÖY METRO HATTINDA YAPILAN UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİNİN PROJEYE MALİ VE SÜRESEL ETKİSİ
  Sayfalar 190 - 196
  Mücahit NAMLI
 23. NONPLASTİK SİLT KUM KARIŞIMLARINDA BOOTSTRAP YÖNTEMİ İLE BOŞLUK SUYU BASINCI OLUŞUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 197 - 205
  Eyyüb KARAKAN, Selim ALTUN
 24. TOKAT-NİKSAR KARAYOLUNDAKİ KAZAYA MEYİLLİ KESİMLERİN FREKANS ORANI YÖNTEMİYLE TESPİT EDİLMESİ
  Sayfalar 206 - 216
  Ferit YAKAR
 25. DÖNER KAVŞAKLARDA FARKLI SİNYALİZASYON ZAMANLAMASINDAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 217 - 223
  Erinç ULUDAMAR, Gökhan TÜCCAR
 26. YAPIM YIKIM ATIKLARININ YOL TEMELLERİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 224 - 236
  Bahadır OK, Ahmet DEMİR
 27. KİREÇTAŞLARININ AŞINMA DİRENÇLERİNİN ENDEKS ÖZELLİKLERİ YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
  Sayfalar 237 - 244
  Hüseyin Suha AKSOY
 28. TARİHİ YIĞMA YAPILI CENDERE KÖPRÜSÜNÜN DEPREM ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Sayfalar 245 - 259
  Hamza GÜLLÜ
 29. NİĞDE BÖLGESİNDE ÜRETİLEN HAZIR BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLLERİNİN BELİRLENMESİ
  Sayfalar 260 - 265
  Fatih ÖZCAN
 30. TÜRKİYE TAŞINMAZ DEĞERLEME SİSTEMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA YÖNELİK BİLİMSEL ÇALIŞMA VE ÖNERİLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 159 - 170
  Nuri ERDEM
 31. AFET YÖNETİMİNDE OPTİK GÖRÜNTÜLER İÇİN DALGACIK DÖNÜŞÜMÜ VE GAUSSIAN KARIŞIM MODELLERİ TABANLI YENİ BİR DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI
  Sayfalar 171 - 179
  Ümit Haluk ATASEVER
 32. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ KULLANARAK YAYA YOLLARI ÜZERİNDEN ROTA OPTİMİZASYONU
  Sayfalar 180 - 189
  Süleyman Savaş DURDURAN, Münevver Gizem GÜMÜŞ, Aslı BOZDAĞ, Hasan Can BEYHAN
 33. SAVUNMA SANAYİİNDE STRATEJİK ÜRÜN İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ
  Sayfalar 129 - 148
  Yunus AYDIN, Tamer EREN
 34. BİR ELEKTRONİK FİRMASININ MONTAJ HATLARININ ERGONOMİK ANALİZİ
  Sayfalar 149 - 158
  Elifnur ALKAN, Mehmet Ali ILGIN
 35. YAPAY ARI KOLONİSİ ALGORİTMASI İLE OPTİMİZE EDİLEN HAMMERSTEIN MODEL KULLANARAK SİSTEMLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 83 - 98
  Hasan ZORLU, Selçuk METE, Şaban ÖZER
 36. MOBİL ROBOTLARIN BİNA İÇİ KOŞULLARDA ULAŞMA ZAMANI KULLANILARAK KABLOSUZ LOKALİZASYONU
  Sayfalar 99 - 119
  Muzaffer KANAAN, Zeynel Abidin KUŞ
 37. HIZ-ALGILAYICISIZ ASENKRON MOTOR KONTROLÜ İÇİN DAĞILIMLI KALMAN FİLTRESİ İLE GERÇEK-ZAMANLI YÜK MOMENTİ VE ROTOR DİRENCİ KESTİRİMİ
  Sayfalar 120 - 128
  Murat BARUT, Recep YILDIZ, Emrah ZERDALİ
 38. İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN KARARLI DURUM ANALİZİ İÇİN KÜRESEL GRADYEN ALGORİTMASI VE TERS MATRİS YÖNTEMİNİN UYGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 23 - 33
  Selami DEMİR
 39. NİĞDE AKKAYA BARAJI HAVZASINDA ARAZİ KULLANIMI/ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
  Sayfalar 34 - 45
  Selma YAŞAR KORKANÇ, Elif AKSOY, Sait ALTUNKÖSE
 40. YEŞİL BİNALARDA BELGELENDİRME ÖLÇÜTLERİNİN ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 46 - 57
  Gamze YÜCEL IŞILDAR, Ayşe GÖKBAYRAK
 41. ALİZARİN KIRMIZI BOYASININ HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK ADSORPSİYON PROSESİ İLE GİDERİMİ
  Sayfalar 58 - 66
  Deniz İzlen ÇİFÇİ
 42. TÜRKİYE’DE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN SERA GAZI EMİSYONLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 67 - 74
  Hakan DULKADİROĞLU
 43. SUCUL ORTAMLARDA ÖTROFİKASYON DURUMU VE SENARYOLARI
  Sayfalar 75 - 82
  Neslihan DOĞAN-SAĞLAMTİMUR, Baybars SAĞLAMTİMUR
 44. YAZILIM HATA SINIFLANDIRMASINDA FARKLI NAİVE BAYES TEKNİKLERİN KIYASLANMASI
  Sayfalar 1 - 13
  Saadet Aytaç ARPACI, Oya KALIPSIZ
 45. YEREL İKİLİ ÖRÜNTÜ VE YÖNLÜ GRADYANT HİSTOGRAMI KULLANILARAK YÜZ GÖRÜNTÜLERİNDEN CİNSİYET TAHMİNİ
  Sayfalar 14 - 22
  Tariq KHALIFA, Gökhan ŞENGÜL
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar