Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?

Sonat Pınar KARA [1] , Okan AVCI [2] , Hülya ALBAYRAK [3] , Birol TOPCU [4] , Mehmet EMİN [5] , Dilek SOLMAZ [6] , Gamze ERFAN [7]

95 68

Amaç: Sistemik inflamatuvar yanıt C-reaktif protein (CRP) gibi birçok laboratuar yöntemleri çalışılarak tespit edilebilir. Bu sebeple yaygın kullanılan ve ulaşılabilirliği daha kolay olan hemogram parametreleri kullanılarak inflamasyonu değerlendirmeyi amaçladık. Bu çalışmamızda; Rekürren aftöz stomatit (RAS)’te hematolojik ve biyokimyasal laboratuvar özelliklerin değişimini göstermek ve de birçok farklı klinik durumda yapılmış çalışmalar da olduğu gibi RAS tanısı alan hastalarda nötrofil/lenfosit oranının (NLO), CRP gibi akut faz reaktanı olarak kullanılabilirliğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Materyal ve Metot: Retrospektif olarak hasta dosyaları gözden geçilerek 2010-2015 tarihleri arasında Namık  Kemal Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Merkezi, Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği’ne başvurmuş klinik olarak RAS tanısı konmuş 265 hasta çalışmaya dahil edildi. 299 sağlıklı kontrol grubu oluşturuldu. Hasta dosyaları taranarak hemoglobin, lökosit, nötrofil, lenfosit değerleri kaydedildi ve NLO’ları hesaplandı. Bulgular: RAS ve kontrol grubu arasında lökosit, nötrofil, lenfosit ve NLO oranı arasında anlamlı bir fark saptanmazken(p>0,05), hemoglobin, CRP ve sedimentasyon değerleri arasında anlamlı bir fark saptanmıştır(p<0,01). Sonuç: RAS hastalarında NLO’nın CRP gibi akut inflamatuar bir belirteç olarak kullanılabilirliği olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu hastalarda klinik tanı ve takipte destek olabilecek biyolojik belirteçler için yeni çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Rekürren aftöz stomatit, nötrofil/lenfosit orani, c-reaktif protein
  • 1. Shashy RG, Ridley MB. Aphthous ulcers: A difficult clinical entity. Am. J. Otolaryngol. 2000;21:389-393.
  • 2. Rodu B, Mattingly G. Oral mucosal ulcers: diagnosis and management. J Am Dent Assoc. 1992;123:83-6 . 3. Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutrophil lymphocyte ratio as a measure of systemic inf¬lammation in prevalent chronic diseases in Asian populati¬on. Int Arch Med 2012 Jan 26;5(1):2 . 4. Abu Alfeilat M, Slotki I, Shavit L. Single emergency room measurement of neutrophil/lymphocyte ratio for early detection of acute kidney injury (AKI). Intern Emerg Med. 2017 Jul 29. doi: 10.1007/s11739-017- 1715-8.
  • 5. Walsh SR, Cook EJ, Goulder F, Justin TA, Keeling NJ. Neutrophil-lymphocyte ratio as a prognostic factor in colorectal cancer. J Surg Oncol. 2005;91:181–184. doi:10.1002/jso.20329.
  • 6. Yang Z, Zhang Z, Lin F, Ren Y, Liu D, Zhong R, et al. Comparisons of neutrophil-monocyte-, eosinophil-, and basophil- lymphocyte ratios among various systemic autoimmune rheumatic diseases. APMIS. 2017 Aug 2. doi: 10.1111/apm.12722.
  • 7. Hoover CI, Greenspan JS. Immunochemical comparison of cell0wall antigens of various viridans streptococci, including strain 2A2+3 hotfrom recurrent aphthous ulceration in man. Arch Oral Biol. 1983; 28(10):917-922
  • 8. Field EA, Allan RB. Review article: oral ulceration– aetiopathogenesis, clinical diagnosis and management in the gastrointestinal clinic. Aliment. Pharmacol. Ther 2003; 18: 949-962.
  • 9. Gao GD, Sun B, Wang XB, Wang SM. Neutrophil to lymphocyte ratio as prognostic indicator for patients with esophageal squamous cell cancer. Int J Biol Markers. 2017 Aug 7:0. doi: 10.5301/ijbm.5000294.
  • 10. Seropian IM, Romeo FJ, Pizarro R, Vulcano NO, Posatini RA, Marenchino RG, et al. Neutrophil-tolymphocyte ratio and platelet-to-lymphocyte ratio as predictors of survival after heart transplantation. ESC Heart Fail. 2017 Jul 31. doi: 10.1002/ehf2.12199.
Konular
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Sonat Pınar KARA
E-posta: sonatmert2004@yahoo.com

Yazar: Okan AVCI
E-posta: drokanavci@gmail.com

Yazar: Hülya ALBAYRAK
E-posta: drhulyaalbayrak@gmail.com

Yazar: Birol TOPCU
E-posta: topcubirol@gmail.com

Yazar: Mehmet EMİN
E-posta: meminyanik@hotmail.com

Yazar: Dilek SOLMAZ
E-posta: drdileksolmaz@yahoo.com

Yazar: Gamze ERFAN
E-posta: gamzeerfan@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { nkmj336504, journal = {Namık Kemal Tıp Dergisi}, issn = {}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {}, volume = {5}, pages = {83 - 87}, doi = {}, title = {Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?}, key = {cite}, author = {KARA, Sonat Pınar and AVCI, Okan and EMİN, Mehmet and ALBAYRAK, Hülya and ERFAN, Gamze and SOLMAZ, Dilek and TOPCU, Birol} }
APA KARA, S , AVCI, O , ALBAYRAK, H , TOPCU, B , EMİN, M , SOLMAZ, D , ERFAN, G . (). Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?. Namık Kemal Tıp Dergisi, 5 (2), 83-87. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nkmj/issue/31040/336504
MLA KARA, S , AVCI, O , ALBAYRAK, H , TOPCU, B , EMİN, M , SOLMAZ, D , ERFAN, G . "Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?". Namık Kemal Tıp Dergisi 5 (): 83-87 <http://dergipark.gov.tr/nkmj/issue/31040/336504>
Chicago KARA, S , AVCI, O , ALBAYRAK, H , TOPCU, B , EMİN, M , SOLMAZ, D , ERFAN, G . "Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi?". Namık Kemal Tıp Dergisi 5 (): 83-87
RIS TY - JOUR T1 - Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi? AU - Sonat Pınar KARA , Okan AVCI , Hülya ALBAYRAK , Birol TOPCU , Mehmet EMİN , Dilek SOLMAZ , Gamze ERFAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Namık Kemal Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 87 VL - 5 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Namık Kemal Tıp Dergisi Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi? %A Sonat Pınar KARA , Okan AVCI , Hülya ALBAYRAK , Birol TOPCU , Mehmet EMİN , Dilek SOLMAZ , Gamze ERFAN %T Rekürren Aftöz Stomatit Tanılı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı Bir Akut Faz Reaktanı Olarak Kullanılabilir mi? %D 2018 %J Namık Kemal Tıp Dergisi %P - %V 5 %N 2 %R %U