Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi
Cover Image
ISSN 1303-0752 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Oku Anonim Şirketi |

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. 

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi))

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi)

     

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.


Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1303-0752 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Oku Anonim Şirketi |
Cover Image

1.124

1.404

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, şarkiyat alanında, yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli uluslararası bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe, Arapça, Farsça, Urduca ve İngilizcedir. 

Yayın Kurulu

        Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

        Prof. Dr. Derya Örs ( Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu)

        Prof. Dr. Musa Yıldız (Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi)

        Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi))

        Prof. Dr. Kemal Tuzcu (Ankara Üniversitesi)

     

Editörler

Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Doç. Dr. Osman Düzgün (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Kopuz Çetinkaya


Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Gökhan Çetinkaya (Kırıkkale Üniversitesi)

Yer Aldığı İndeksler ve Veritabanları

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT) ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından taranmaktadır.