Amaç

Ekolojik Yaşam Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7258'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır.

Kapsam

Bu dergi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Su Ürünleri ve Ziraat Mühendisliği gibi bilimsel dallarda derleme, olgu sunumu ve özgün bilimsel araştırmalarla birlikte, Ekolojik Yaşam Bilimlerinde ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir.

Ekolojik Yaşam Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.