Amaç

Eğitim Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7274'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. 

Kapsam

Bu dergi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Sosyal Alan Öğretim Bilimleri; Anaokulu Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, İlköğretim Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Tarih Öğretimi, Türkçe Öğretimi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretimi, Hemşirelik Yüksekokulu Eğitimi Öğretimi, Hiper Zeka Öğretimi, Engellilerle Zihin Öğretimi, Coğrafya Eğitimi, İnfantil Evrim ve Eğitim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Felsefe Grubu Öğretimi, Engellilerle İlgili Görme Öğretimi, İlköğretim Matematik Öğretimi, Engellilerle İşitme Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Fen Bilimleri Alan Öğretmenliği Bilimi; Bilgisayar ve Psikolojik Öğretim, Fen Bilgisi Öğretimi, Fizik Öğretimi, Biyoloji Öğretimi, Kimya Öğretimi, Matematik Öğretimi, Eğitim Bilimleri, Eğitimde Psikolojik Hizmetler, Eğitim Programları, Edukt Yönetimi ve Siyasetin Temel Özellikleri ile eğitimde ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir.

Eğitim Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.