Makale Gönderecek Yazarların Dikkatine

Makalenizi göndermeden önce lütfen çalışmalarınızı dergi yayınlama ve yazma kurallarına göre düzenleyiniz.

Dergi yayın esaslarına göre hazırlanmamış makaleler dikkate alınmayacaktır.

Makalenizin süreci hakkında bilgi edinmek için nwsa.akademi@hotmail.com adresine başvurabilirsiniz.

Makalenizin süreci hakkında genel bilgi online olarak gönderilmektedir.