Engineering Sciences
Kapak Resmi
e-ISSN 1308-7231 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı NWSA Akademik Dergiler |

Bu Dergi Açık Erişimli Bir Dergidir.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

Read the Budapest Open Access Initiative ...  Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. 


Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoharmoloji, Ergonomi, Deri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık (Yapı Bilgisi ve Bina Bilgisi), Nükleer Mühendislik, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Teknoloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

Engineering Sciences

e-ISSN 1308-7231 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2009 | Yayıncı NWSA Akademik Dergiler |
Kapak Resmi

80.609

190.101

Bu Dergi Açık Erişimli Bir Dergidir.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

Read the Budapest Open Access Initiative ...  Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. 


Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoharmoloji, Ergonomi, Deri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık (Yapı Bilgisi ve Bina Bilgisi), Nükleer Mühendislik, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Teknoloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

Cilt 13 - Sayı 3 - Tem 2018
 1. Ti3SiC2 MAX FAZININ ELEMENTEL TOZ KULLANILARAK SENTEZİ
  Sayfalar 156 - 166
  Ahmet Atasoy, Emre Saka, Abdullah Koşar
 2. STANDART OLMAYAN BÜYÜME KOŞULLU DENKLEMLERİN MÜHENDİSLİKTEKİ UYGULAMALARI
  Sayfalar 167 - 179
  Ebubekir AKKOYUNLU, Rabil AYAZOĞLU, Sezgin AKBULUT
 3. EFFECT OF ORIENTATION ANGLES ON VIBRATION PROPERTIES AT CARBON FIBER REINFORCED POLYMERIC COMPOSITES
  Sayfalar 180 - 189
  Muhammet Raci AYDIN, Ömer GÜNDOĞDU, Barbaros KAYA, Gürbüz BAYRAKTAR, Okan Kaan AKSUOĞLU, Osman HOTUNLU
 4. Sİ3N4-BN KOMPOZİT TOZ SENTEZİNDE MEKANİK AKTİVASYONUN Sİ3N4 FAZ OLUŞUM KİNETİĞİNE ETKİSİ
  Sayfalar 190 - 200
  Turgay TEHÇİ, Fatih ÇALIŞKAN, Engin KOCAMAN, Zafer TATLI
 5. EFFECTIVENESS OF WAVE PASSAGE EFFECT OF SEISMIC ISOLATED AND NONISOLATED BRIDGES UNDER SPATIALLY VARYING GROUND MOTION
  Sayfalar 201 - 216
  Muhammet YURDAKUL, Şevket ATEŞ
 6. KENT İÇİ ULAŞIM İÇİN BULANIK AHP TABANLI VIKOR YÖNTEMİ İLE PROJE SEÇİMİ
  Sayfalar 217 - 228
  Mustafa HAMURCU, Tamer EREN
 7. TRIP VE DP ÇELİKLERİNDE DİRENÇ NOKTA KAYNAĞI PARAMETRELERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
  Sayfalar 229 - 246
  Yunus Emre Antika, Zafer Tatlı, Fatih Çalışkan, Turgay Tehçi
 8. THE USE OF SMART PHONES TO ESTIMATE ROAD ROUGHNESS: A CASE STUDY IN TURKEY
  Sayfalar 247 - 257
  Metin Mutlu Aydın, Mehmet Sinan Yıldırım, Lars Farslöf
 9. INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF DETONATIONS NEAR THE BATTALGAZİ CAMPUS OF İNÖNÜ UNIVERSITY, MALATYA, TURKEY ON SOIL SHALLOW-DEPTH
  Sayfalar 258 - 267
  Çiğdem CEYLAN, Mehmet ÖNAL