Yayın Yönetmeni

Prof.Dr. Ebru TEMİZ

Turkey
varolebru@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Editör

Prof.Dr. Ebru TEMİZ

Turkey
varolebru@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

Yardımcı Editörler

Prof.Dr. Nilgün SAZAK

Turkey
sazakn@sakarya.edu.tr
Konular: Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Dr. Ahmet Şinasi İşler                   Uludağ University

Dr. Ayfer Kocabaş                        Dokuz Eylul University

Dr. İsmail Aytaç                         Fırat University

Dr. Melda Özdemir                        Gazi University

Dr. Nilgün Sazak                         Sakarya University

Dr. Özlem Alp                            Gazi University 

Hakemler-Danışmanlar

Dr. Ayhan Helvacı                        Uludağ University

Dr. Fatma Nur Başaran                    Gazi University

Dr. Filiz Nurhan Ölmez                   Süleyman Demirel University

Dr. Hürrem Sinem Şanlı                   Gazi University

Dr. Melda Özdemir                        Gazi University

Dr. Murat Soydan                         Erciyes University

Dr. Nilgün Sazak                         Sakarya University

ISS2018 3rd International Sciences Symposium

                                                           openaccsess.png        crossreff.jpg    orcid.jpg