Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 23 - 30 2018-07-24

MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

Tuğçe Kaynak [1]

81 132

Araştırma, nitel bir araştırma olup, veriler nitel yaklaşımın gerektirdiği bireysel görüşme, mülakat, kaynak tarama ve görüşme formu uygulama yöntemleriyle toplanmıştır. Nitel veri toplama teknikleri ile ele alınan bu araştırmada, müzik performansında dereceli ölçme anahtarı kullanımına ilişkin görüşleri değerlendirebilmek amacı ile çeşitli branşlardan 17 müzik öğretim elemanından oluşan örneklem grubuna görüşme formu uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, öğretim elemanları müziksel performans sınavlarında öğrencinin performansını ölçmek için yazılı bir ölçme aracından yararlanmaksızın nesnel ve istatistiksel bir ölçüm yapmanın “kısmen” mümkün olabileceğini belirtmişlerdir. Dereceli ölçme aracı ile müziksel performans sınavlarında öğrencinin performansının ölçümünün çok büyük oranda sistematik, güvenilir, geçerli ve kullanışlı duruma getirilebileceği görüşündedirler. Ek olarak, geliştirilecek böyle bir ölçme aracının yer aldığı bir sınav sisteminin düzenli olarak kullanılması da büyük ölçüde önemli görülmektedir ve ayrıca söz konusu özelliklerde bir ölçme aracının zamanı iyi kullanmak bakımından da büyük ölçüde elverişli olacağı görüşünü paylaşmışlardır.

Müzik, Müziksel Performans, Dereceli Ölçme Aracı, Performans Değerlendirme, Ölçmede Nitelik Nicelik
 • • Birel, A.S., (2014). Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının (Rubrik) Sınanması Ve Değerlendirilmesi. Ankara. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi).
 • • Çepni, S., (2007). Performansların Değerlendirilmesi b. Ölçme ve Değerlendirme. Karip, Emin. (Ed.). Ankara. 1. Baskı. Pegem Yayıncılık.
 • • Dalkıran, E., (2006). Keman Eğitiminde Performansın Ölçülmesi. Ankara. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi).
 • • Goodrich, H., (1997). Understanding Rubrics. Educational Leadership 54 (4):14.
 • • Hargreaves, A., Lorna, E., and Michele, S., (2002). Perspectives on Alternativen Assessment Reform, American Educational Research Journal.
 • • Kan, A., (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ödev ve Projeler. (Editör: Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık, s:328–340.
 • • Köse, E., (2007). Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Planlanması. Ölçme ve Değerlendirme. Karip, Emin.(Ed.). Ankara. 1. Baskı. Pegem Yayıncılık.
 • • Mertler, C.A., (2001). Designing Scoring Rubrics for Your Classroom, Practical Assessment, Research & Evaluation, 7, 25. http://pareonline.net/getvn.asp?v=7&n=25. Erisim Tarihi: 03.04.2006).
 • • Millî Egitim Bakanlığı, (2006a). İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, (http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225.html, Erişim Tarihi:13.05.2008).
 • • Popham, J.W., (1997). What’s Wrong-And What’s Right-with Rubrics. Educational Leadership 55(2):72-75.
 • • Tufan, S. ve Özdoğan, C., (1997). Piyano Eğitiminin I. Yılında Ulaşılması Amaçlanan Performansın Ölçme ve Değerlendirilmesi. Müzik Eğitimi Sempozyumu. (Yayınlanmamış Bildiri). Ulutaş,S.ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/29112006/ Ölçme ve Değerlendirmesunu.son.ppt
 • • Ulutaş, S., (2006). ideas.ceit.metu.edu.tr/ttkb/Mersin_Seminer/sunular/29112006/ ÖLÇME ve Değerlendirmesunu.son.ppt.
 • • Uçan, A., (1987). Müzik Eğitiminde Performans Testlerinin Yeri, Önemi Kullanımı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:3(1), 287-307.
 • • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2003). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2081-6982
Yazar: Tuğçe Kaynak (Sorumlu Yazar)
Kurum: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, MÜZİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsafine427065, journal = {Fine Arts}, issn = {}, eissn = {1308-7290}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {23 - 30}, doi = {}, title = {MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Kaynak, Tuğçe} }
APA Kaynak, T . (2018). MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ. Fine Arts, 13 (3), 23-30. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/38535/427065
MLA Kaynak, T . "MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ". Fine Arts 13 (2018): 23-30 <http://dergipark.gov.tr/nwsafine/issue/38535/427065>
Chicago Kaynak, T . "MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ". Fine Arts 13 (2018): 23-30
RIS TY - JOUR T1 - MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ AU - Tuğçe Kaynak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fine Arts JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 30 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-7290 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fine Arts MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ %A Tuğçe Kaynak %T MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ %D 2018 %J Fine Arts %P -1308-7290 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Kaynak, Tuğçe . "MÜZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİNDE DERECELİ ÖLÇME ARACINA İLİŞKİN ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ". Fine Arts 13 / 3 (Temmuz 2018): 23-30.