Yayın Kurulu

Ahmet Şinasi İşler

Ayfer Kocabaş                                                        

İsmail Aytaç                                                              

Melda Özdemir                                                        

Nilgün Sazak                                                            

Özlem Alp