Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 3, Sayfalar 74 - 83 2018-07-24

KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ

Enes BAL [1]

67 135

Devletler, uluslararası arenada yürüttükleri ilişkilerinde psikolojik üstünlüğü sağlamak ve bu üstünlüğü devam ettirebilmek adına bir takım kurumları ve akılcı stratejileri aktif bir şekilde kullanma gayreti içindedirler. Bu akılcı stratejiler içerisinde 21. yüzyılın en etkili politik unsurlarından biri olan dış yayıncılık ise devletlerin üzerinde hassasiyetle durdukları bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çoğu zaman geleneksel diplomatik kanalların bile önüne geçen sözlü, yazılı, görsel-işitsel, dijital her türden uluslararası medya kuruluşları, günümüzün önemli politik manevra sahaları olarak nitelendirilmektedir. Ortaya konan bu çalışmada ise devletler açısından kritik bir öneme sahip dış yayıncılık konusu, kamuoyu ve kamu diplomasisi kavramları üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır. Literatür taramasına dayalı betimleyici türdeki bu niteliksel çalışmada, dış yayınlarda içeriklerin oluşum ve sunum sürecinin de önemine dikkat çekilmektedir. 


Kamuoyu, Dış Yayıncılık, Kamu Diplomasisi, Diplomasi, Politika
 • • Akarcalı, S., (2003). Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • • Atabek, N., (2002). Kamuoyu, Medya ve Demokrasi, Kurgu Dergisi, 19, ss:223-238.
 • • Atabek, N., (2012). Kamuoyunun Oluşumu, Siyasal İletişim (Editörler: Ferruh Uztuğ ve Yasemin Özgün), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss:98-122.
 • • Bektaş, A., (2007). Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • • Cankaya, Ö., (2003). Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi: TRT (1927-2000). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • • Ertekin, B.A., (2012). Uluslararası Sistemde Görsel-İşitsel Medyanın Kamu Diplomasisi ve Kamuoyu Yaratmadaki Önemi: TRT’nin Türkçe Dışında Yayın Yapan Kanalları Üzerine Bir İnceleme, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 11(42):323-354.
 • • Güngör, N., (2011). İletişim, Kuramlar ve Yaklaşımlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • • Işık, M., (2005). Medya ve Demokrasi Paradoksu: Medya Yoluyla Demokrasinin Tehdit Edilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, 3(4), 114-121.
 • • Kapani, M., (2014). Politika Bilimine Giriş. (36. Basım). Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • • Mutlu, E., (2008). İletişim Sözlüğü (5. Basım). Ankara: Ayraç Yayınları.
 • • Özkan, A., (2017). Medyanın Kamu Diplomasisi Rolü, http://www.kamudiplomasisi.org/makaleler/makaleler/99-medyann-kamu-diplomasisi-rolue, Erişim Tarihi: 30.09.2017.
 • • Richter, C., (2008). International Broadcasting and Intercultural Dialogue: Deutsche Welle in the Arab World, Arab Media & Society, 6, pp:1-11.
 • • Roskin, M.G., Cord, R.L., Medeiros, J.A. ve Jones, W.S., (2013). Siyaset Bilimi (Çeviren: Atilla Yayla). Ankara: Adres Yayınları.
 • • Sancar, G.A., (2012). Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler, İstanbul: Beta Basım.
 • • TDK Sözlük, (2018). http://www.tdk.gov.tr Erişim Tarihi: 29.03.2018.
 • • TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, (2018). http://www.trt.net.tr, Erişim Tarihi: 02.04.2018.
 • • Turan, E., (2011). Siyaset Bilimine Giriş. Konya: Palet Yayınları.
 • • Vural, A.M., (2000). Basın, Kamuoyu ve Üniversite, Kurgu Dergisi, 17, ss:117-126.
 • • Yağmurlu, A., (2007). Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi, İletişim Araştırmaları, 5(1), ss:9-38.
 • • Yanardağoğlu, E., (2014). Uluslararası İletişim ve Kamu Diplomasisi: BBC Dünya Servisi Haber Merkezi Örneği, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 38, ss:116-132.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6426-9426
Yazar: Enes BAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsahuman448188, journal = {Humanities Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7320}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {74 - 83}, doi = {}, title = {KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {BAL, Enes} }
APA BAL, E . (2018). KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ. Humanities Sciences, 13 (3), 74-83. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsahuman/issue/38536/448188
MLA BAL, E . "KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ". Humanities Sciences 13 (2018): 74-83 <http://dergipark.gov.tr/nwsahuman/issue/38536/448188>
Chicago BAL, E . "KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ". Humanities Sciences 13 (2018): 74-83
RIS TY - JOUR T1 - KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ AU - Enes BAL Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Humanities Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 83 VL - 13 IS - 3 SN - -1308-7320 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Humanities Sciences KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ %A Enes BAL %T KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ %D 2018 %J Humanities Sciences %P -1308-7320 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD BAL, Enes . "KAMUOYU OLUŞUMUNDA GÜÇLÜ BİR UNSUR OLARAK DIŞ YAYINCILIK VE DIŞ YAYINCILIKTA İÇERİĞİN ÖNEMİ". Humanities Sciences 13 / 3 (Temmuz 2018): 74-83.