Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi


Dr. Cevdet Emin EKİNCİ

Turkey
cee@firat.edu.tr
Konular: Yapım Teknolojileri
Kurum: NWSA: New World Sciences Academy

Bölüm Editörü

Dr. Cemalettin Camcı             Firat University                    ccamci@firat.edu.tr

Yardımcı Editörler

Dr. Haluk Mergen                      Uludağ University              haluk.mergen@gmail.com

Dr. Sevim Akçağlar                    Uludağ University              akcaglar@uludag.edu.tr

Yayın Kurulu

Dr. Ahmet Ayar                        Karadeniz Teknik University

Dr. Mehmet Tokdemir                   İzmir Katip Çelebi University             

Dr. Onur Çelik                        Celal Bayar University

Dr. Serdar Günaydın                   Kırıkkale University 

Hakemler-Danışmanlar

Dr. Ahmet Kalaycıoğlu                 Karadeniz Teknik University

Dr. Ahmet Kalkan                      Karadeniz Teknik University

Dr. Ayhan Doğukan                     Fırat University

Dr. Bayram Yılmaz                     Yeditepe University

Dr. Berrin Okka                       Selçuk University

Dr. Bilal Üstündağ                    Fırat University

Dr. Engin Şahna                       Fırat University

Dr. Kurtuluş Öngel                    Süleyman Demirel University

Dr. Oğuz Özçelik                      Fırat University

Dr. Osman Celbiş                      İnönü University

Dr. Yunus Saral                       Recep Tayyip Erdoğan University 

ISS2018 3rd International Sciences Symposium

                                                                 openaccsess.png        crossreff.jpg    orcid.jpg