Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 4, Sayfalar 113 - 119 2018-10-07

GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yasemen Adalı [1] , Sümeyye Ekmekci [2]

41 85

      Mide tümörleri, mortalite açısından olduğu kadar sosyoekonomik açıdan da önemli bir sağlık sorunudur. Mide tümörlü olguların histopatolojik bulguları, sağkalım ve yaşam sürelerini değerlendirmeyi amaçladık. 2014 ve 2016 yıllarında opere edilen 90 olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların ortalama yaşı 62.89+11.42'dır (medyan 63). Histopatolojik bulgular en sık görülen tümör tipinin intestinal tip olduğunu göstermektedir (62.2). Olguların patolojik tümör evreleri (pT) incelendiğinde en sık olanlar pT4'tür (%46.7). Tümör evresi ile ilişkili sağkalım oranı değerlendirildiğinde, ortalama sağkalım süresi 22.81+15.308 aydır. Mide tümörleri ileri evrede tanı alması nedeni ile genellikle kötü prognozludur. Erken tanıyı desteklemek için önlemler almak gerekmektedir ve biz epidemiyolojik ve histopatolojik çalışmaların bu noktada önemli olduğunu öne sürmekteyiz.


Gastrik Tümörler, Gastrektomi, Adenokarsinom, Hayatta Kalma Oranı, Patolojik Evre
 • 1. Ferlay, J., Soerjomataram, I., Dikshit, R., et al., (2015). Cancer Incidence and Mortality Worldwide: Sources, Methods and Major Patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer, 136:E359-86.
 • 2. Dunham, L.J. and Bailar, J.C., (1068). 3rd. World Maps of Cancer Mortality Rates and Frequency Ratios. J Natl Cancer Inst, 41:155-203.
 • 3. Karimi, P., Islami, F., Anandasabapathy, S., et al., (2014). Gastric Cancer: Descriptive Epidemiology, Risk Factors, Screening, and Prevention. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 23:700-13.
 • 4. D’Elia, L., Rossi, G., Ippolito, R., et al., (2012). Habitual Salt Intake and Risk of Gastric Cancer: A Meta-analysis of Prospective Studies. Clin Nutr, 31:489-98.
 • 5. Crew, K.D. and Neugut, A.I., (2006). Epidemiology of Gastric Cancer. World J Gastroenterol, 12:354-62.
 • 6. Oliveira, C., Pinheiro, H., Figueiredo, J., et al., (2015). Familial Gastric Cancer: Genetic Susceptibility, Pathology, and İmplications for Management. Lancet Oncol, 16:60-70.
 • 7. Buz, M., Kilicoglu, B., Ozcan, A.H., ark., (2005). Mide Kanser¬li Hastaların Klinik Bulgu, Tedavi ve Yaşam Süreleri¬nin İncelenmesi. Dirim, Ocak-Mart, 23-38.
 • 8. Yalçın, B., Zengin, N., Aydın, F., et al., (2006). The Clinical and Pathological Features of Patients with Gastric Cancer in Turkey: A Turkish Oncology Group Study. Turk J Cancer, 36:108-15.
 • 9. Coit, D.G. and Brennan, M.F., (1990). Gastric Neoplasms. In: Moddy, F.G., Carey, L.C., Jones, R.S., Kelly, K.A., Nahr¬wold, D.L., Skinner, D.B., eds., Surgical Treatment of Digestive Disease, Chicago, Year Book Medical Publishers, 99:212-35.
 • 10. Degiuli, M., Sasako, M., Ponti, A., et al., (2014). Randomized Clinical Trial Comparing Survival After D1 or D2 Gastrectomy for Gastric Cancer. Br J Surg, 101:23-31.
 • 11. Jemal, A., Bray, F., Center, M.M., et al., (2011). Global Cancer Statistics. CA Cancer J Clin, 61:69-90.
 • 12. Vural, V., Saylam, B, Çomçalı, B., et al., (2013). D1 Versus D2 Dissection in Gastric Carcinoma: Evaluation of Postoperative Mortality and Complications. Ulus Cerrahi Dergisi, 29:1-6.
 • 13. Nieminen, A., Kokkola, A., Ylä-Liedenpohja, J., and Louhimo, J., (2009). Early Gastric Cancer: Clinical Characteristics and Results of Surgery. Dig Surg. 26(5):378-83.
 • 14. Lazar, D., Taban, S., Sporea, I., Dema, A., Cornianu, M., Lazar, E., Goldiş, A., and Vernic, C., (2009). Gastric Cancer: Correlation between Clinicopathological Factors and Survival of Patients (II). Romanian Journal of Morphology and Embryology, 50(2):185-194.
 • 15. Dharmarajan, S., Halpin, V.J., and Hawkins, W.G., (2008). Stomach. The Washington Manual of Surgery. 5th Edition. Washington, 168-80.
 • 16. Zinner, M.J. and Ashley, S.W., (2013). Maingots Abdominal Operations. 12th ed. London, 463-89.
 • 17. Gu, L., Chen, M., Guo, D., Zhu, H., Zhang, W., Pan, J., et al., (2017). PD-L1 and Gastric Cancer Prognosis: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One, 12(8):0182692.
 • 18. Eroğlu, H., Zihni, I., Cağlar, K., Karaköse, O., Pulat, H., and Eken, H., (2017). Mide Kanserli Olguların Geriye Dönük İncelenmesi. Gazi Medical Journal, 28:4-7. doi:http://dx.doi.org/10.12996/gmj.2017.02.
 • 19. Aydin, K. Ve Demir, O.G., (2014). İleri Evre Mide Kanserli Hastalarda mTOR Durumunun Sağkalım ve Tümör Karakteristikleri İle İlişkisi. Acta Oncologica Turcica 47-2, ss:16-22. doı: 10.5505/aot.2014.25733.
 • 20. Çaycı, H.M., Erdoğdu, U.E., Cantayı, H., Orman, S., Akar, M., ve Demirci, H., (2017). Mide Kanseri Deneyimlerimiz: Tanı ve Tedavide Geç Mi Kalıyoruz? Akademik Gastroenteroloji Dergisi, 16(1):06-11. doı:10.17941/agd.315558.
 • 21. Sahin, M., Tanrıkulu, Y., Erel, S., Bayraktar, K., ve Akkuş, M.A., (2010). Mide Kanserlerinde Gastrektomi Deneyimlerimiz. Bidder Tıp Bilimleri Dergisi, Cilt:2, Sayı:1, ss:20-26.
 • 22. Ersan, Y., Erturk, S., Cicek, Y., Temiz, M., Dirican, A. ve Dogusoy, G., (2003). Mide Kanserli Hastalarda Klinikopatolojik Prognostik Faktörler. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, 34(1).
 • 23. Kısaoğlu, A., Özoğul, B., Yıldırgan, M.İ., et al., (2014). Mide Kanserinde Cerrahi: 504 Olgu. Abant Medical Journal, 3:220-5.
 • 24. Traynor, O.J., Lennon, J., Dervan, P., et al., (1987). Diagnostic and Prognostic Problems in Early Gastric Cancer. Am J Surg, 154:516-9.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8004-7364
Yazar: Yasemen Adalı (Sorumlu Yazar)
Kurum: Çsnakkale 18 Mart Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1607-500X
Yazar: Sümeyye Ekmekci
Kurum: İZMİR TEPECİK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsamed459176, journal = {Medical Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7312}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {113 - 119}, doi = {}, title = {GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Adalı, Yasemen and Ekmekci, Sümeyye} }
APA Adalı, Y , Ekmekci, S . (2018). GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Medical Sciences, 13 (4), 113-119. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsamed/issue/39586/459176
MLA Adalı, Y , Ekmekci, S . "GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 13 (2018): 113-119 <http://dergipark.gov.tr/nwsamed/issue/39586/459176>
Chicago Adalı, Y , Ekmekci, S . "GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 13 (2018): 113-119
RIS TY - JOUR T1 - GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yasemen Adalı , Sümeyye Ekmekci Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 119 VL - 13 IS - 4 SN - -1308-7312 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Medical Sciences GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yasemen Adalı , Sümeyye Ekmekci %T GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2018 %J Medical Sciences %P -1308-7312 %V 13 %N 4 %R %U
ISNAD Adalı, Yasemen , Ekmekci, Sümeyye . "GASTREKTOMİ MATERYALLERİNİN KLİNİKOPATOLOJİK ANALİZİ: ARDIŞIK OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ". Medical Sciences 13 / 4 (Ekim 2018): 113-119.