Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 7 - 23 2018-04-22

DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Aslışah Açıkses [1] , Mustafa Hamdi Karagöz [2]

46 109

Bu çalışmada, P(DEAMSt0.19-ko-MMA)’polimerinin,(polimer-prob) sistemine ait bazı fiziksel ve termodinamik özellikleri ters gaz kromatoğrafisi metoduyla incelendi. Bu amaçla, kopolimer kromosorb-W destek katısı üzerine kaplanarak çelik kolon içine dolduruldu. Çalışmada prob olarak fiziklsel ve kimyasal özellikleri farklı olan bir seri alkol ve alkanlar kullanıldı. 333-473 K aralığında her 10ºC’de bir enjeksiyon yapılarak probların kopolimer üzerindeki spesifik alıkonma süreleri bulundu. Bu sürelerden spesifik alıkonma hacimleri hesaplandı. 1/T; lnVg0 grafiğinden kopolimerin camsı geçiş sıcaklığı (Tg) 110ºC olarak belirlendi. Camsı geçiş sıcaklığı altındaki sıcaklıklarda probların kopolimer üzerindeki adsorpsiyon ısıları hesaplandı. Alkollerin adsorpsiyon ısıları, alkanlarınkine göre daha yüksek olduğu gözlendi.Camsı geçiş sıcaklığı üzerinde, sorpsiyona ait DG1s, DH1s ve DS1s değerleri tayin edildi. Sonsuz seyreltik hal için, probların ağırlık kesri aktiflik katsayısı (a1/w1)¥, Flory-Huggins etkileşim parametresi , kısmi molar serbest enerjileri DG1¥ ve kısmi molar ısı DH1¥ değerleri bulundu. Bu değerler(polimer-çözücü olmayan) sistemleri için bulunan değerlerle uygunluk gösterdi. Ayrıca, kopolimerin çözünürlük parametreleri d2, Flory-Huggins etkileşiminin parametresi değerlerinden faydalanılarak hesaplandı. Kopolimerin çözünürlük parametresinin sıcaklıkla azaldığı görüldü. Probların camsı geçiş sıcaklığı altında kopolimer için çözücü olmadığı belirlendi.

(4-Dietanolaminometil Stiren-ko-Metil Metakrilat), Ters Gaz Kromatografisi, Camsı Geçiş Sıcaklığı, Termodinamik Özellikler, Entropi
 • 1. Smidsrod, O. and Guillet, J.E., (1969). Study of Polymer-Solute İnteractions by Gas Chromeatography. Macromolecules, 11(1): 228–235.
 • 2. Temüz, M.M., Coşkun, M. and Açıkses, A., (2006). Determination of Some Thermodynamic Parameters of Poly(Styrene-Graft-Ethyl Methacrylate) Using Invers Gas Chromatography, Journal of Macromolecules Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 43, 609-619.
 • 3. Chen, C.T. and Al Saigh, Z.Y., (1989). Characterization of Semi Crystalline Polymers by IGC I: Poly (Vinylidene Fluoride), Macromolecules, 22, 2974.
 • 4. Corder, J.R. and Young, C.L., (1979). Physicochemical Measurement by Gas Chromatography, Wiley, New York.
 • 5. Al-Saigh, Z.Y., (1996). Inverse Gas Chromatographic Characterization of Polyethylene Oxide Chromatography, Polymer, 40, 25-32.
 • 6. Voelkel, A., Janasj. J., and Garcia-Dominguez, A., (1993). Inverse Gas Chromatography in Characterization of Surfactants: Determination of Binary Parameter, Journal of Chromatography A, Volume: 654, Issue: 1, 12, Pages: 135-141.
 • 7. Etxeberria A., Alfageme J., Uriarte C., and Iruin J.J., (1992). Inverse Gas Chromeatography in The Charecterization of Polymeric Materials. J. of Chromeatography, 607: 227.
 • 8. Braun, J.M. and Guillet, J.E, (1977). Determination of Crystallinity by Gas Chromatography Effect of Gurvilinearity of Retention Ditagrams, Macromolecules, 10, 101.
 • 9. Guillet, J.E. and Purnel, J.H., (1973). Advences in Analytical Chemistry and Instrumentation; Wiley; New York,
 • 10. Reid, C.R., Parusnitz, J.M., and Sherwood, T.K., (1977). The Properties Of Gases and Liquids, Third Ed. Mcgraw-Hill, New York, P.61. 11. Acikses, A., Taskan, G., and Barim, G., (2018). A Study on Copolymer Systems of Styrene With Diethanolamine Side Group and Methyl Methacrylate. Hindawi,Journal of Chemistry. (Baskıda).
 • 12. Jin, X.R., (1987). Gas Chromatography, High Inducation Pres, Shanghai, P. 29.
 • 13. Sanetra, R., Kolarz, B.N., and Wlochowicz, A., (1987). Determination of Thermodynamic Data Fort He Interaction of Aliphatic Alcohols with Poly (Styreneco-Divinyl Benzene) Using Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 28: 1753.
 • 14. Mandal, B.M., Bhattacharya, C., and Bhattacharya, S.N., (1989). Thermodynamic Characterization of Binary Polymer Blends by Inverse Gas-Chromatography, Journal of Macromolecular Science-Chemstry, A26: 1, 175-212.
 • 15. Karagöz, M.H., Erge, M.H., and İlter, Z., (2009). Analysis Of Physical And Thermodynamic Properties of Poly(2-Phenyl-1,3-Dioxolane-4-yl-Methyl-Methacrylate-co-Ethyl Methacrylate) Polymer with Inverse Gas Chromatography, Asian Journal of Chemistry, Vol. 21, No. 5, 403.
 • 16. Al-Saigh, Z.Y., (1987). Miscibility and Surface Characterization of a Poly(Vinylidene Fluoride)- Poly(Vinyl Methyl Ketone) Blend by Inverse Gas Chromatography, Polymer, 40: 3479 .
 • 17. Corder, J.R. and Young, C.L., (1979). Physicochemical Measurement by Gas Chromatography, Wiley, New York.
 • 18. Kaya, İ. and Özdemir, E., (1999). Thermodynamic Interactions and Characterization of Poly (İsobornyl Methacrylate) by Inverse Gas Chromatography at Various Temperatures, Polymer, 40, 2405–2410.
 • 19. Ilter, Z., Kaya, I., and Açıkses, A., (2002). Determination of Thermodynamic Properties of Poly [(2-Phenyl-1,3-Dioxolane-4-Yl) Methylmethacrylate], journal of Plymer Engineering, 22,45.
 • 20. Chen, C.T. and Al-Saigh, Z.Y., (1990). Charectrization of Poly (Ethyl-Methacrylat) by Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 3, 1170. 21. Reid, C.R., Prausnitz, J.M., and Sherwood, T.K., (1977). The Properties of Gases and Liquids, 3rd Ed., Mcgraw-Hill, New York, P. 61.
 • 22. Guillet, J.E. and Purnel, J.H., (1973). Advences in Analytical Chemistry and Instrumentation Gas Chromatography, New York.
 • 23. Açıkses, A., Aksar, S., (2009). Synthesis, Characterization and Thermodynamic Parameters of Poly(3-Mesityl-2-Oxopropyl Methacrylate), Turkish Journal of Science & Technology Volume 4, No 2, 127-137.
 • 24. İlter, Z., Öncü, İ., Karagöz, M.H., Ercan, S., and Alhanlı, F., (2016). Synthesis, Characterization and Thermodynamic Properties of Two New 1,3-Dioxolane Containing Copolymers, Journal of The Chemical Society of Pakistan, Vol. 38, No. 3.
 • 25. Klein, J. and Jeberien, H.E., (1980). Depence of Thermodynamic Properties of Poly(Ethylene Glicol), Macromolecules Chemistry, 181, 1237.
 • 26. Açıkses, A., Kaya, İ., and Horoz, G., (2006). Synthesis, Charectrization and Thermodynamic Properties of Poly (3-Mesitiltyl–2-Hydroxypropyl Methacrylate), Journal of Applied Polymer Science, Vol. 101, 101-109.
 • 27. Sanetra, R., Kolarz, B.N., and Wlochowicz, A., (1987). Determination of Thermodynamic Data for the Interaction of Aliphatic Alcohols With Poly (Styreneco-Divinyl Benzene) Using Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 28: 1753.
 • 28. Kaya, İ. and Demirelli, K., (2000). Determination of Theremodynamic Proporties of Poly [2-(3-Pheny)-3-Methyl(Cylobutyl)-2-Hydroxyethyl Methacrylate] and Its Copolymers Using Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 41: 2855–2863.
 • 29. Di Paola-Baranyi, G. and Guillet, J.E., (1978). Estimation of Polymer Solubility Parameters by Gas Chromeatography, Macromolecules, Vol. 11, 228–235.
 • 30. Yazıcı, D.T., Aşkın, A., and Bütün, V., (2008). GC İnvestigation of The Solubility Parameters of Water-Soluble Homopolymers and Doublehydrophilic Diblock Copolymers. Chromatographia, Vol. 67, 741–747.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Kimya
Yazarlar

Yazar: Aslışah Açıkses
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Hamdi Karagöz

Bibtex @araştırma makalesi { nwsaphysic398883, journal = {Physical Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7304}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {7 - 23}, doi = {}, title = {DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Açıkses, Aslışah and Karagöz, Mustafa Hamdi} }
APA Açıkses, A , Karagöz, M . (2018). DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Physical Sciences, 13 (2), 7-23. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsaphysic/issue/36697/398883
MLA Açıkses, A , Karagöz, M . "DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Physical Sciences 13 (2018): 7-23 <http://dergipark.gov.tr/nwsaphysic/issue/36697/398883>
Chicago Açıkses, A , Karagöz, M . "DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Physical Sciences 13 (2018): 7-23
RIS TY - JOUR T1 - DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ AU - Aslışah Açıkses , Mustafa Hamdi Karagöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Physical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 23 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7304 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Physical Sciences DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %A Aslışah Açıkses , Mustafa Hamdi Karagöz %T DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ %D 2018 %J Physical Sciences %P -1308-7304 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Açıkses, Aslışah , Karagöz, Mustafa Hamdi . "DİETANOLAMİN YAN GRUP İHTİVA EDEN METİL METAKRİLAT KOPOLİMERİNİN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ". Physical Sciences 13 / 2 (Nisan 2018): 7-23.