Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 31 - 45 2018-04-22

POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ

Aslışah Açıkses [1] , Mustafa Hamdi Karagöz [2]

44 137

Bu çalışmada, poli(4-dietanolaminometil stiren (DEAMSt)%38-ko-stiren (St))’in ters gaz kromatografisi (IGC) ile polimer-çözücü sistemleri için termodinamik özellikleri tayin edildi. (333-473 K) sıcaklıkları arasında çözücü olarak bir seri alkol ve hidrokarbon kullanıldı. Her bir çözücü ayrı ayrı kolona enjekte edilerek çözücülerin spesifik alıkonma hacimleri () tayin edildi. Kopolimerin camsı geçiş sıcaklığı Tg’yi tayin etmek için hem alkol hem de hidrokarbonlara ait (1/T; ln) grafikleri çizildi. Her iki grafikten de P(DEAMSt%38-ko-St)’nin camsı geçiş sıcaklığı 98 oC olarak bulundu. Tg’nin altındaki sıcaklıklarda adsorpsiyon ısısı DHa ve Tg’nin üzerindeki sıcaklıklarda sorpsiyona ait DG1s, DH1s ve DS1s değerleri hesaplandı. Sonsuz seyreltik hal için polimer-çözücü etkileşimleri ,, DG1¥ ve DH1¥ değerleri tayin edildi. Yine aynı sıcaklık aralığında kopolimerin çözünürlük parametreleri (d2) bulundu. P(DEAMSt%38-ko-St)’nin çözünürlük parametreleri (d2) sıcaklık arttıkça azaldığı görüldü. Bulunan bütün termodinamik sonuçlar kullanılan çözücülerin polimer-çözücü olmayan sistemler için beklenen değerler cinsindendir. Kullanılan probların camsı geçiş sıcaklığı altında kopolimer için çözücü olmadığı bulundu.

Kısmi Molar Serbest Enerji, Flory-Huggins Etkileşim Parametresi, Kısmi Molar Entalpi, Ters Gaz Kromatografisi, Çözünürlük Paremetresi
 • 1. Smidsrod, O. and Guillet, J.E., (1969). Study of Polymer-Solute Interactions by Gas Chromeatography. Macromolecules, 11(1):228-235.
 • 2. Pricej, G.J.İ, Guillet, J.E., and Purnell, J.H., (1986). Measurement of Solubility Parameters by Gas-Liqu Chromatrography. Journal of Chromatography A, Vol:369, Pp:273-280.
 • 3. Etxeberria, A., Alfageme, J., Uriarte, C., and Iruin, J.J., (1992). Inverse Gas Chromeatography in The Charecterization of Polymeric Materials. J of Chromeatography, 607:227.
 • 4. Temüz, M.M., Coşkun, M., and Açıkses, A., (2006). Determination of Some Thermodynamic Parameters of Poly(Styrene-Graft-Ethyl Methacrylate) Using Invers Gas Chromatography, Journal of Macromolecules Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 43, 609-619.
 • 5. Munk, P., Al-Saigh, Z.Y., and Card, T.W., (1985). Inverse Gas Chromatography. 3. Dependence of Retention Volume on The Amount of Probe Injected, Macromolecules, 18, 2196.
 • 6. Al-Saigh, Z.Y., (1996). Inverse Gas Chromatographic Characterization of Polyethylene Oxide Chromatography, Polymer, 40, 25-32.
 • 7. Smidsrod, O. and Guillet, J.E., (1973). Advances in Analitical Chemistry and Instrumentation Gas Chromatography, New York, Vol:11, Pp:187.
 • 8. Al-Saigh, Z.Y., (1987). Miscibility and Surface Characterization of A Poly(Vinylidene Fluoride)- Poly(Vinyl Methyl Ketone) Blend by Inverse Gas Chromatography, Polymer, 40:3479.
 • 9. Di Paola-Baranyi, G., and Guillet, J.E., (1978). Estimation of Polymer Solubility Parameters by Gas Chromeatography, Macromolecules, Vol:11, 228–235.
 • 10. Açikses, A., Kaya, İ., Sezek, U., and Kırılmış, C., (2005). Synthesis, Characterization and Thermodynamic Properties of Poly(3-Mesityl-2- Hydrıxypropyl Methacrylate-co-An Vinyl-2- Pyrolidone), Polymer, 46, 11322-11329.
 • 11. Yampolskii, Y. and Belov, N., (2015). Investigation of Polymers by Inverse Gas Chromatography, Macromolecules, 48, 6751-6767.
 • 12. Braun, J.M. and Guillet, J.E, (1977). Determination of Crystallinity by Gas Chromatography Effect of Gurvilinearity of Retention Ditagrams, Macromolecules, 10, 101.
 • 13. Kong, X., Dulce, M.,Silveira, L.V., Zhao, L., and Choi, P., (2002). A Pseudo Equation-of-State Approach For The Estimation of Solubility Parameters of Polyethylene by Inverse Gas Chromatography, Macromolecules 35, 8586-8590.
 • 14. Karagöz, M.H., Erge, M.H., and İlter, Z., (2009). Analysis of Physical and Thermodynamic Properties of Poly(2-Phenyl-1,3-Dioxolane-4-Yl-Methyl-Methacrylate-Co-Ethyl Methacrylate) Polymer with Inverse Gas Chromatography, Asian Journal of Chemistry, Vol:21, No:5, Pp:403.
 • 15. Açıkses, A., Çömez, N., and Biryan, F., (2018). Preparation and Characterization of Styrene Bearing Diethanolamine Side Group, Styrene Copolymer Systems and Their Metal Complexes, International Journal of Polymer Science, Vol:2018, Article ID:6703783, Pp:15. 16. Erdik, E., (1975). Denel Organik Kimya, A.Ü. Fen Fakültesi Yayınları No:45, Ankara.
 • 17. Chen, C.T. and Al-Saigh, Z.Y., (1990). Charectrization of Poly (Ethyl-Methacrylat) by Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 3, 1170.
 • 18. Guillet, J.E. and Purnel, J.H., (1973). Advences in Analytical Chemistry and Instrumentation Gas Chromatography, New York.
 • 19. Klein, J. and Jeberien, H.E., (1980). Depence of Thermodynamic Properties of Poly(Ethylene Glicol), Macromolecules Chemistry, 181, 1237.
 • 20. Açıkses, A., Kaya, İ., and Horoz, G., (2006). Synthesis, Charectrization and Thermodynamic Properties of Poly (3-Mesitiltyl–2-Hydroxypropyl Methacrylate), Journal of Applied Polymer Science, Vol:101, Pp:101-109.
 • 21. Sanetra, R., Kolarz, B.N., and Wlochowicz, A., (1987). Determination of Thermodynamic Data For The İnteraction Of Aliphatic Alcohols with Poly (Styreneco-Divinyl Benzene) Using Inverse Gas Chromeatography. Polymer, 28:1753.
 • 22. Di Paola-Baranyi, G. and Guillet, J.E., (1978). Estimation of Polymer Solubility Parameters by Gas Chromeatography, Macromolecules, Vol:11, 228–235.
 • 23. İlter, Z., Öncü, İ., Karagöz, M.H., Ercan, S., and Alhanlı, F., (2016). Synthesis, Characterization and Thermodynamic Properties of Two New 1,3-Dioxolane Containing Copolymers, Journal of The Chemical Society of Pakistan, Vol:38, No:3.
 • 24. Yazıcı, D.T., Aşkın, A., and Bütün, V., (2008). GC Investigation of The Solubility Parameters of Water-Soluble Homopolymers and Doublehydrophilic Diblock Copolymers. Chromatographia, Vol:67, pp:741–747.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Dergi Bölümü Kimya
Yazarlar

Yazar: Aslışah Açıkses
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa Hamdi Karagöz

Bibtex @araştırma makalesi { nwsaphysic398898, journal = {Physical Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7304}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {31 - 45}, doi = {}, title = {POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ}, key = {cite}, author = {Açıkses, Aslışah and Karagöz, Mustafa Hamdi} }
APA Açıkses, A , Karagöz, M . (2018). POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ. Physical Sciences, 13 (2), 31-45. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsaphysic/issue/36697/398898
MLA Açıkses, A , Karagöz, M . "POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ". Physical Sciences 13 (2018): 31-45 <http://dergipark.gov.tr/nwsaphysic/issue/36697/398898>
Chicago Açıkses, A , Karagöz, M . "POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ". Physical Sciences 13 (2018): 31-45
RIS TY - JOUR T1 - POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ AU - Aslışah Açıkses , Mustafa Hamdi Karagöz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Physical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 45 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7304 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Physical Sciences POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ %A Aslışah Açıkses , Mustafa Hamdi Karagöz %T POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ %D 2018 %J Physical Sciences %P -1308-7304 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Açıkses, Aslışah , Karagöz, Mustafa Hamdi . "POLİ(4-DİETANOLAMİNOMETİL STİREN-ko-STİREN)’İN TERS GAZ KROMATOGRAFİ TEKNİĞİ İLE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN TAYİNİ". Physical Sciences 13 / 2 (Nisan 2018): 31-45.