Genel Yayın Yönetmeni ve İmtiyaz Sahibi


Dr. Cevdet Emin EKİNCİ

Turkey
cee@firat.edu.tr
Konular: Yapım Teknolojileri
Kurum: NWSA: New World Sciences Academy

Yayın Yönetmeni


Nihal YAYLA

nyayla@pau.edu.tr
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Editör

Prof.Dr. Nihal YAYLA

Turkey
nyayla@pau.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bölüm Editörleri

Dr. Ekrem Karayılmazlar               Pamukkale University            ekarayilmazlar@pau.edu.tr

Dr. Hacı Duran                        Adıyaman University               

Dr. Hasan Altan Çabuk                 Çukurova University             haltan@cu.edu.tr

Dr. Ömer Çaha                         Yıldız Teknik University        ocaha@yildiz.edu.tr         

Dr. Selma Çelikyay                    Bartın University               scelikyay@bartın.edu.tr

Yardımcı Editörler

Dr. İsmail Küçükaksoy                 Dumlupınar University             kucukaksoy@yahoo.com

Dr. Kenan Çelik                       Karadeniz Technical University    kenancelik@katu.edu.tr

Dr. Mehmet Zaman                      Atatürk University                mzaman@atauni.edu.tr

Yayın Kurulu

Dr. Aliye F. Mataraci                 International University of Sarajevo

Dr. Canan Çetin                       Marmara University

Dr. Cihan Çobanoğlu                   University of South Florida

Dr. Ekrem Karayılmazlar               Pamukkale University

Dr. Franc Vidic                        Biotechnical Center Naklo-Slovenia

Dr. Ömer Aytaç                        Fırat University

Dr. Kenan Çelik                       Karadeniz Teknik University

Dr. Mehmet Ali Ulubaşoğlu             Deakin University

Dr. Reha Saydan                       Yüzüncü Yıl University

Dr. Salih Katırcıoğlu                 Eastern Mediterranean University


Hakemler-Danışmanlar

Dr. Cem Ayden                         Fırat University

Dr. Erkan Turan Demirel               Fırat University

Dr. F.Feyza Koçak                     Gazi University

Dr. Filiz Nurhan Ölmez                Süleyman Demirel University

Dr. Hatice Dayar                      Dumlupınar University

Dr. İsmail Küçükaksoy                 Dumlupınar University

Dr. M. Nedim Bayuk                    Harran University

Dr. Melda Özdemir                     Gazi Umiversity

Dr. Murat Atan                        Gazi University

Dr. Murat Demir                       Harran University

Dr. Mustafa Öztürk                    Süleyman Demirel University

Dr. Nuray Özdipçiner                  Pamukkale University

Dr. Yaşar Kaya                        İnönü University 

ISS2018 3rd International Sciences Symposium

                                                          openaccsess.png        crossreff.jpg    orcid.jpg