Yıl 2018, Cilt 13, Sayı 2, Sayfalar 42 - 53 2018-04-21

5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ

Özcan Demir [1]

65 159

 Ülkemizde 1970’li yıllardan beri yaşanan yüksek enflasyon, işletmelerin faaliyet sonuçlarını gösteren mali tabloların gerçek durumu yansıtmalarına engel olmuştur. Enflasyonist süreç içerisinde satın alma gücü açısından gerçek değerlerini yitiren mali tabloların düzeltilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enflasyon muhasebesi SPK ve BDDK düzenlemelerinin ardından 5024 sayılı kanunun 17.12.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilip,30.12.2003 tarih ve 25332 sayılı resmi gazetede yayımlanmasıyla yaşama geçirilmiştir. Ancak yasa bir kez uygulandıktan sonra uygulama şartları ve uygulamadan kaynaklanan diğer sorunlar yüzünden tekrar uygulanmamıştır. Bu çalışmada; yasanın uygulanmasında enflasyon endeksi bazında yapılan sınırlamalar ile uygulama sorunları, kuramsal ve alan çalışması çerçevesinde incelenmiştir. Ülkemizde Enflasyonun tekrar yükselme eğilimine girmesi ve aradan geçen zaman yeniden bir enflasyon düzeltmesini gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan yasada endekse dayalı kısıtların ve uygulama koşullarının yeniden ele alınması gerekmektedir.

Enflasyon Muhasebesi, Endeks, Uygulama, Sorun, 5024 Sayılı Kanun
 • • Apak, T., (2006). 2005 Yılında Enflasyon Muhasebesi Uygulanacak mı? www.alomaliye.com, 15 Temmuz 2006.
 • • Bellek, M., (2005). Enflasyon Düzeltmesi, Lebib Yalkın, Mevzu Dergisi, Ocak 2005, S:13, s:28-35.
 • • Büyüköztürk, Ş., (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegama Yayıncılık, 2. Baskı, Kasım 2002, s:16
 • • Dinler, Z., (2000). İktisada Giriş, 5. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2000.
 • • Eğilmez, M., (2004). Hürriyet Gazetesi, 4 Ocak 2004.
 • • Hacırüstemoğlu, R. ve Demir, V., (2004). 5024 Sayılı Kanun Çerçevesinde Enflasyon Düzeltmesi, ISMMO Yayın Organı, Mali Çözüm Dergisi, s:68.
 • • Karapınar, A. ve Zaif, F., (2005). Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolar Analizine Etkisi, Yaklasım Dergisi, Mayıs 2005, Sayı:149.
 • • Öksüz, F., (2003). Enflasyon Muhasebesi. Mali Çözüm Dergisi, Sayı:63, Nisan-Mayıs-Haziran 2003, s:76.
 • • Örten, R., (2003). Enflasyon Muhasebesi, Gazi Yayımları, s:14, Ankara.
 • • Sevig, V., (2003). Enflasyona Uyarlanmış Mali Tablo Sonuçları, Dünya Gazetesi, Erişim Tarihi:18.09.2003.
 • • Sevig, V., (2004). Dünya Gazetesi, 3 Şubat 2004.
 • • Söyler, Halil, (2006) Enflasyonun Finansal Tablolar Üzerindeki Etkileri. www.alomaliye.com, Erişim Tarihi:8 Temmuz 2006.
 • • Tiryakioğlu, R., (2005). Enflasyon Düzeltmesi, www.muhasebenet.com, Erişim Tarihi:28.11.2005.
 • • Turan, C., (2005). Enflasyon Düzeltmesi, HUD, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak 2005, S:281, ss:75-79. • TÜİK Endeksler Ocak, (2018). Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (2003=100).
 • • Uman, N. ve Hacırüstemoğlu, Rü., (2004). Enflasyon Muhasebesi Alfa Yayınları, Basım Yayın Dağıtımcılık, s:77, 164, İstanbul 2004.
 • • Uslu, O., (2004). Enflasyon Muhasebesi, Malumu İlan, Alo Maliye, 12 Mart 2004, İstanbul.
 • • www.die.gov.tr, Erişim Tarihi:15.11.2005.
 • • www.kobinet/uye/ Erişim Tarihi:20.07.2005.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Özcan Demir (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { nwsasocial385749, journal = {Social Sciences}, issn = {}, eissn = {1308-7444}, address = {NWSA Akademik Dergiler}, year = {2018}, volume = {13}, pages = {42 - 53}, doi = {}, title = {5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Demir, Özcan} }
APA Demir, Ö . (2018). 5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ. Social Sciences, 13 (2), 42-53. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/nwsasocial/issue/36695/385749
MLA Demir, Ö . "5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ". Social Sciences 13 (2018): 42-53 <http://dergipark.gov.tr/nwsasocial/issue/36695/385749>
Chicago Demir, Ö . "5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ". Social Sciences 13 (2018): 42-53
RIS TY - JOUR T1 - 5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ AU - Özcan Demir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Social Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 53 VL - 13 IS - 2 SN - -1308-7444 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Social Sciences 5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ %A Özcan Demir %T 5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ %D 2018 %J Social Sciences %P -1308-7444 %V 13 %N 2 %R %U
ISNAD Demir, Özcan . "5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ". Social Sciences 13 / 2 (Nisan 2018): 42-53.