ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Kapak Resmi

72.001

270.014

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt:8, Sayı:3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Kas 2018
 1. Ermenilerin Sevki Sürecinde Aziziye Kaymakamı Hamid Bey Hakkında Suistimal ve Yolsuzluk İddiaları
  Sayfalar 447 - 454
  AYŞE PUL
 2. İstasyon Tekniğinin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarısına ve Görüşlerine Etkisi
  Sayfalar 455 - 478
  CENGİZ ÖZYÜREK, ÖZGE YÜKSEL, FİLİZ DEMİRCİ
 3. Kamu Yöneticilerinin Yeni Kamu Yönetimi Örgüt Kültürünü Ne Ölçüde İçselleştirdiklerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 479 - 512
  Abdullah Turan, Ercan Oktay
 4. Karaçay Malkar ve Türkiye Türkçesi Atasözlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 513 - 524
  Erdal AYDOĞMUŞ
 5. Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Potansiyeli Ve Gelecek Hedefleri
  Sayfalar 525 - 535
  Eren Alper YILMAZ, HATİCE CAN ÖZİÇ
 6. VLADİMİR PETROVİÇ DAVIDOV’UN SEYAHAT NOTLARINA GÖRE 1835’DE İSTANBUL
  Sayfalar 537 - 556
  Fatih Ünal
 7. Investigation of Website Communication Quality:A Study on Turkish Container Ports
  Sayfalar 557 - 577
  Gül Denktaş Şakar
 8. ABD Büyükelçisi Joseph C. Grew’un Karadeniz Seyahati ve Gözlemleri
  Sayfalar 579 - 586
  Hakan Güngör
 9. Hz. Peygamber’in Zifaf Gerçekleşmeden Boşadığı İddia Edilen veya Vefatıyla Boş Kalan Hanımlar
  Sayfalar 587 - 593
  Hakan TEMİR
 10. Din-Kültür İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 595 - 601
  Hasan TANRIVERDİ
 11. Günümüz Kelâm İlminin Sorunsalı Üzerine Eleştirel Bir Bakış
  Sayfalar 603 - 611
  Mehmet Kenan ŞAHİN
 12. İŞLETMELERDE BİLGİ KORUMA STRATEJİLERİ
  Sayfalar 613 - 621
  Mehtap Aras
 13. Topluma Hizmet Uygulamaları Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının Sosyal Becerileri ve Öz Yeterlik İnanç Düzeylerine Etkisi
  Sayfalar 623 - 635
  Murat Çetinkaya
 14. Ordu İli Ulubey İlçesi Geleneksel Tedavi Yöntemleri
  Sayfalar 637 - 649
  Mustafa Eren
 15. Halkla İlişkilerin Stratejik Bir İşlevi Olarak Konu Yönetimi: Bir Havayolu Şirketinde Konu Yönetimi Analizi
  Sayfalar 651 - 662
  osman yıldırım, dr öğr. üye. çiğdem karakaya şatır
 16. M.Ö. 4. YÜZYIL KARİA İMAR PROGRAMINDA MİMARLAR VE MİMARİ ATÖLYELER
  Sayfalar 663 - 676
  öğül emre öncü
 17. HEYKELİ SİNESTETİK DÜŞÜNMEK
  Sayfalar 677 - 683
  Önder Yağmur
 18. Afganistanda Yapılan Bir Türkoloji Alan Araştırması: Gözlem ve Deneyimler
  Sayfalar 685 - 690
  SAVAŞ ŞAHİN, SAVAŞ ŞAHİN
 19. Ödül Yönetiminin İşgücü Atikliği Üzerine Etkisi: Kahramanmaraş İli Tekstil Sektöründe Bir Araştırma
  Sayfalar 691 - 705
  SEVDA DEMİR, FİRDEVS YAŞAR
 20. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE (1923-1950) TÜRK RESİM SANATINA DAİR ELEŞTİRİLERE GENEL BİR BAKIŞ
  Sayfalar 707 - 714
  SEVİNÇ EREN
 21. Okul Müdürlerinin Yönetsel Özellikleri, Kültüre Bağlı Yönetsel Değerleri ve Kendilerinden Beklenen Evrensel Liderlik Değerleri
  Sayfalar 715 - 723
  Şenol SEZER
 22. Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Cümlelerin Mantıksal Yapısı
  Sayfalar 727 - 729
  Büşra Akkuş