ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Kapak Resmi

53.353

158.377

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt:8, Sayı:1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. II. SÜLEYMAN (1687-1691) DÖNEMİ ÖRNEĞİNDE SİYASETEN KATL ve MÜSADERE UYGULAMASI
  Sayfalar 1 - 8
  Ali İrfan KAYA
 2. Zorunlu Trafik Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Negatif Binom Dağılımına Göre Ödül/Ceza Sistemi
  Sayfalar 9 - 15
  Doç.Dr. Ali Köse
 3. Avrupa’da Türkçe Derslerinin Dil Edinimine Katkısı (Almanya’da III. Kuşaklar Üzerine Bir İnceleme)
  Sayfalar 17 - 27
  Beytullah Bekar
 4. Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 29 - 34
  Cevit Yavuz, Selim Sezer
 5. ÖZEL BAKIM MERKEZLERİNDE ÇALIŞAN KADINLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 35 - 49
  DAMLA NUR KAYA, SEBİHA KABLAY
 6. Kırgız Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Yapılan Yanlışlıklar Üzerine Öneriler (Manas Üniversitesi Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenciler Örneğinde)
  Sayfalar 51 - 64
  Erdal AYDOĞMUŞ
 7. Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
  Sayfalar 65 - 78
  HACER ARSLAN KALAY, SEDAT ŞAHİN, SAĞBETULLAH MERİÇ
 8. Uzaktan Eğitimle Öğrenim Gören Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Öğrencilerinin Programa İlişkin Görüşleri
  Sayfalar 79 - 88
  İbrahim GÜL, İ. Bakır Arabacı
 9. 2017 Fizik Öğretim Programinin Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi (Ordu İli Örneği)
  Sayfalar 89 - 94
  Dr. Kadir Yayla, Yüksek Lisans Tülin Yayla
 10. Okuma Becerisinin Geliştirilmesine Hermeneutik Bakış Açısı
  Sayfalar 95 - 105
  Mazhar Bal
 11. HASAN BASRİ ÇANTAY (18887-1964) VE PRATİK AHLÂK ANLAYIŞI
  Sayfalar 107 - 115
  Mehmet Kenan ŞAHİN
 12. BALKANLARDA YAŞANAN TRAJEDİ: YEDİNCİ BAYRAK Urumeli’den İzmir’e
  Sayfalar 117 - 129
  MESUT TEKŞAN
 13. SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 131 - 140
  MUSTAFA NAL, BURCU NAL
 14. Halk Kültürü Bilgi ve Belge Sistemi (HAGEM) Arşivinde Ordu Yöresi Halk Müziği Derlemeleri
  Sayfalar 141 - 147
  Onur Yılmaz
 15. Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin İş Yaşamında Yalnızlık Üzerine Etkisinin İncelenmesi
  Sayfalar 149 - 165
  Yrd.Doç.Dr. MERVE KOÇOĞLU SAZLAYA, ÖZLEM PARLAK
 16. Uluslararası Konteyner Hatları Kapsamında İnsan Sermayesinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
  Sayfalar 167 - 179
  Ramazan Özkan YILDIZ, İlke Sezin AYAZ, Esra BARAN
 17. Gelir Dağılımının Tasarruflar Üzerindeki Etkisi: Hanehalkı Düzeyinde Bir Araştırma
  Sayfalar 181 - 192
  Yrd.Doç.Dr. Serap BARIŞ, Yüksek Lisans Emre ÇİFTÇİ
 18. Siyasal Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Adayın ve Aday Belirleme Sürecinin Seçmenin Oy Verme Kararındaki Etkisi
  Sayfalar 193 - 209
  Öğretim Görevlisi Turan ŞENER, Yrd.Doç.Dr. Sonay Zeki AYDIN
 19. 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği
  Sayfalar 211 - 227
  Yüksek Lisans Türkan Özgür, Özkan Özgür
 20. Evaluation Of Critical Periods During The Development Of The Personality In Terms Of Religious Education
  Sayfalar 229 - 239
  Yusuf Bahri GÜNDOĞDU, Yahya TURAN
 21. Kitâbiyat: Ayazlı, Özlem (2017). Sarı Uygurcanın Grameri ve Eski Türkçe ile Karşılaştırmalı Söz Varlığı. İstanbul: Kesit Yayınları.
  Sayfalar 243 - 245
  Hüseyin Yıldız