ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)
Kapak Resmi
ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Kapak Resmi

62.355

205.361

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt:8, Sayı:2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Tem 2018
 1. RESİM VE SİNEMA RENK İLİŞKİSİNİN FİLM AFİŞLERİNE YANSIMASI
  Sayfalar 247 - 259
  Adem Yücel, ufuk uğur
 2. Bursa Ve Çevresinde Osmanlı Dönemi Ortodoks Kiliseleri
  Sayfalar 261 - 288
  Emel YILDIZ
 3. BORSA İSTANBUL PAY SENEDİ PİYASASINDA AŞIRI TEPKİ
  Sayfalar 289 - 298
  Eray Gemici, Mehmet Cihangir
 4. Anavarza Antik Kentinin Bizans Surları
  Sayfalar 299 - 311
  hasan buyruk
 5. Çocuk Resimlerinin Seramik Yüzeylerde Yorumlanması
  Sayfalar 313 - 325
  Kader Sürmeli, feyza köse
 6. Altun Işık ve Kızılelma Kitaplarındaki Masalların Çocuk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 327 - 338
  Keziban TEKŞAN, Burak Çelenk
 7. Türkiye’de Yayımlanan Babalar Günü Reklamlarının Görselleri Ve Söylemleri Üzerine
  Sayfalar 339 - 346
  MEHMET FATİH YELMEN
 8. Türkçe Eğitimi Lisans Öğrencilerinin Hazırlıklı ve Hazırlıksız Konuşma Hakkında Geliştirdikleri Metaforlar
  Sayfalar 347 - 357
  mehtap özden
 9. Şiir Sanatında Yinelemeler Ve Mekân Kullanımı (Murathan Mungan Örneği)
  Sayfalar 359 - 367
  rabia şişman
 10. Sağlık ve Eğitim Hizmetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması
  Sayfalar 369 - 391
  Rabia İnci ÖZBEK, Ramazan KILIÇ
 11. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Öğrencilerine Üstbilişsel Okuma Stratejilerini Kullandırma Düzeylerinin İncelenmesi
  Sayfalar 393 - 407
  Süleyman Erkam SULAK, Abdullah Behriz
 12. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DİNDARLIK DÜZEYLERİ VE KUR’AN’A YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE AMPRİK BİR ARAŞTIRMA (ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ)
  Sayfalar 409 - 420
  Yahya Turan, Orhan İyibilgin
 13. İbnü’l-Hümâm’ın İbadetler Alanındaki Fıkhî Yaklaşımlarına Fürû’ Fıkıh Açısından Bakış
  Sayfalar 421 - 429
  YAKUP KAYA
 14. Medeni Duruma Göre Empati: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Sayfalar 431 - 440
  Yasin demir, Abdullah ATLI, Ali Kış
 15. Ahmet Şefik ŞENLİK’in Tiryâkî Hasan Paşa Gazavâtnâmesi ve Bazı Filolojik Notlar Adlı Eseri Üzerine
  Sayfalar 443 - 444
  Mehmet Yeşilkaya