ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)

ISSN 1309-9302 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Ordu Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/odusobiad
Kapak Resmi

44.871

117.791

     Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)  Türkiye’de ve dünyada sosyal ve beşeri bilimler alanında araştırmalar yapan, sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan özgün bilimsel (hakemli) araştırma veya yazıları yayımlayan ve kâr amacı gütmeyen disiplinler arası, bilimsel, akademik uluslararası bir dergidir. Yayın hayatına 2010’da yılda iki sayı olarak başlamıştır. Dergi 2014 itibariyle Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı olarak yayımlanmaktadır. ODÜSOBİAD, Türkçe ve İngilizce dillerde çevrim içi (online) dergi biçiminde, uluslararası hakemli ve  akademik bir dergidir. 

SAYIN YAZARLARIMIZ,

"Dergiye gönderilecek olan yazıların yazar tarafından intihal (benzerlik) oranı raporu alınmalı ve yazı ile birlikte gönderilmelidir."


"Dergimiz TR DİZİN başvurusunu yapmış ve olumlu cevap almıştır. 1 yıllık takip sonrasında uygun bulunduğu taktirde TR DİZİN veri tabanında taranmaya başlayacaktır. Yazılarınız ile vermiş olduğunuz destek için teşekkür ederiz." 
    


Cilt:7, Sayı:3 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 3 - Kas 2017
 1. Yukarıkızılen Köyü Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
  Sayfalar 413 - 421
  Abdullah Eren, Abdulkadir Öztürk
 2. TOPSIS ve GİA Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Lastik Seçimi
  Sayfalar 423 - 431
  Arş.Gör. MURAT GÖK, Yrd.Doç.Dr. ALPEREN MUSTAFA YİĞİT
 3. BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİNİN KANUNİLİK İLKESİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Sayfalar 433 - 444
  Yrd.Doç.Dr. Doğan BOZDOĞAN, Doç.Dr. Cuma ÇATALOLUK
 4. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 445 - 461
  Ela OĞAN, Banu YÜCEL TOY
 5. Demokrat Parti Döneminde Ağrı’da İdari Alanda Yapılan Düzenlemeler (1950-1960)
  Sayfalar 463 - 477
  Fatih Özçelik, Bilal Tunç
 6. Örgütsel Sağlığın Çalışanların İş Tatmini ve Yabancılaşma Düzeyine Etkisinde Örgütsel Adaletin Aracı Rolü
  Sayfalar 479 - 488
  Prof.Dr. Fatma Nur Tuğal, Dr. Yunus Topsakal, Yrd.Doç.Dr. Esengül İplik
 7. Üniversite Öğrencilerinin Arkadaşlık Seçimini Belirleyen Etkenler (Bartın Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 489 - 497
  Yrd.Doç.Dr. Fethi NAS
 8. Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Astronomi Konularının Öğretimi Öz-Yeterlik İnanç Düzeylerinin Belirlenmesi ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Sayfalar 499 - 518
  Filiz DEMİRCİ, Cengiz ÖZYÜREK
 9. İmaj Düzeltme Stratejilerinin Kurumsal İtibar, Güven ve Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 519 - 527
  fulya erendağ sümer, zuhal gök demir, çiğdem karakaya şatır
 10. Bankacılık Sektöründe Hizmet Kalitesinin Marka Bağlılığı Üzerine Etkisi
  Sayfalar 529 - 538
  Dr. Gaye Onan
 11. Küreselleşme Bağlamında Türk Hava Yolları’nın Uluslararası Reklam Stratejileri
  Sayfalar 539 - 559
  Arş.Gör. Hediye Aydoğan
 12. Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırım, Kurumsal Kalite ve Ekonomik Kalkınmanın Karşılaştırmalı Bir Analizi:1996- 2015 Dönemi
  Sayfalar 561 - 586
  Hidayet Ünlü, Emmanuel NIZIGIYIMANA, Abidin KEMEÇ
 13. ARAPÇA EL- TAKISININ TÜRKÇEDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE NOTLAR
  Sayfalar 587 - 598
  Dr. Hüseyin Yıldız
 14. KIRIM TATARCASINDA SOSYAL HAYATTA KULLANILAN KALIP SÖZLER
  Sayfalar 599 - 604
  Dr. Işılay Işıktaş Sava
 15. Doğu Karadeniz’de Moğol Hâkimiyeti
  Sayfalar 605 - 608
  İlhan Aslan
 16. Girişimcilik Potansiyeli Belirleme Envanteri’nin (Entrepreneurial Potential Assessment Inventory-EPAI) Türkçe’ye Uyarlanması ve Psikometrik Özellikleri
  Sayfalar 609 - 625
  Kamil Orhan
 17. VIX Endeksi, Döviz Kuru ve Petrol Fiyatlarının BIST 100 Endeksi Üzerindeki Etkileri: Bir Kuantil Regresyon Yaklaşımı
  Sayfalar 627 - 634
  Yrd.Doç.Dr. Bilgehan Tekin, Mercan Hatipoğlu
 18. aktif öğrenme yöntemleri ile 20. yüzyıl sanat akımları
  Sayfalar 635 - 647
  Yüksek Lisans nermin yay korde, Prof.Dr. Ümran Bulut
 19. Şarkiyatçı Söylemde Ötekilik Mekanlarının Yeniden Üretimi
  Sayfalar 649 - 663
  Yrd.Doç. özlem gök, Yrd.Doç. Kerim Kılıçarslan
 20. Mustafa Kemal Paşa'nın Yol Arkadaşlarının Cumhuriyet'in İlanına Tepkileri
  Sayfalar 665 - 675
  Serkan Ünal
 21. Devletlerarası İşbirliğine Dair Alternatif Bir Yaklaşım: Amil-vekil İlişkisi Kavramı ile Avrupa Birliğini Anlamak
  Sayfalar 677 - 684
  Seven ERDOĞAN
 22. OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN DÜNYADA Kİ VE TÜRKİYE’DE Kİ DEĞİŞİMİ
  Sayfalar 685 - 695
  Yrd.Doç.Dr. Sinan Yılmaz, Doktora Kürşat Taştan, Doktora Nurgül Ecek, Arş.Gör. Ertuğrul Çınar
 23. Biyografik Bir Okuma Denemesi: EmineSemiye’nin Romanları
  Sayfalar 697 - 704
  Şahika Karaca
 24. Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri
  Sayfalar 705 - 714
  Ufuk ATİLLA, Prof.Dr. Ümran BULUT
 25. Kitabiyat: Doç. Dr. Necip Fazıl DURU, Enderunlu Sâmî Dîvânı (Katledilen Babanın Şiirle Alınan İntikamı), Gece Kitaplığı, Ankara, Eylül 2017
  Sayfalar 717 - 718
  Selma Ataman