Kabul Edilmiş Makaleler

 • Siyasi Partilerin 2015 Seçim Çalışmalarında Kullandığı Propaganda Müziklerinin Seçmenlerin Tercihi Üzerindeki Etkisi
  Cevit Yavuz, Selim Sezer 19 Oca 2018
 • Siyasal Pazarlama Anlayışı Çerçevesinde Adayın ve Aday Belirleme Sürecinin Seçmenin Oy Verme Kararındaki Etkisi
  Öğretim Görevlisi Turan ŞENER, Yrd.Doç.Dr. Sonay Zeki AYDIN 14 Şub 2018
 • Uluslararası Konteyner Hatları Kapsamında İnsan Sermayesinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
  Ramazan Özkan YILDIZ, İlke Sezin AYAZ, Esra BARAN 15 Şub 2018
 • Sabahattin Ali Öykülerinde Marksist Söylem Ve Kişilik Kurgusu
  Züleyha Hande Akata, Vedi Aşkaroğlu
 • YILDIRMA SONUCU TUTUM ÖLÇEĞİ (YSTÖ): GELİŞTİRİLMESİ, GEÇERLİLİĞİ VE GÜVENİRLİĞİ
  Elif Bozyiğit, FERDA ESIN GÜLEL
 • Yeni Çalışma Yaşamının 3Dsi Ekseninde Anavatan Partisi’nin Neoliberal Eğilimli Politikalarının İşgücü Piyasalarına Etkileri
  Hasan Yüksel
 • İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması
  Hakan Sevgin, Yrd.Doç.Dr. Atalay Çağlar
 • Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi
  Rıfat GÜNDAY (Yabancı Diller Eğitimi), Fahriye ÇAKIR
 • SATIN ALMA NİYETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: OTOMOBİL MARKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  GÖKHAN KARADİREK
 • TÜRKİYE’DEN TEMATİK BİR BELGESEL KANALI ÖRNEĞİ OLARAK İZ TV’NİN YAYIN ANLAYIŞININ BASINDAKİ YANSIMALARI
  serhat yetimova, Burcu Akkaya Telci
 • Doğu Anadolu Bölgesi’nde Az Bilinen Bir Yöre: Tunceli
  Arş.Gör. Umut PARLITI, Kenan ÖNCEL, Nilüfer PARLITI
 • Beş Faktör Kişilik Özellikleri ve Cam Tavan Algısı Arasındaki Etkileşim
  Ömer Akgün TEKİN, Emine KESKİN
 • Kale-Kent Yapısıyla Iğdır Kalesi
  hasan buyruk
 • CEMAL SÜREYA’NIN “ÜVERCİNKA” ŞİİRİNDE BİÇİMSEL ESTETİK KAYGI VE ANLAMSAL ÇOK BOYUTLULUK
  Merve Esra Polat
 • Yapısal Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Taş İşleme Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Uygulama
  Yrd.Doç.Dr. Yavuz Kağan YASIM, Öğretim Görevlisi Ufuk IŞIK
 • Bina Yıkım-Yapım Maliyetlerini Etkileyen Faktörlerin İnşaat Maliyeti Açısından Önemi
  ZÜLEYHA YILMAZ, Fikret ÇANKAYA, Aykut KARAKAYA
 • Fen Eğitiminde Modelleme Temelinde Düzenlenen Kişiselleştirilmiş Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Başarıya Etkisi
  Dr. Murat Çetinkaya
 • Eyyubiler Devrinden Günümüze Kahire Kalesi'nin Mimari Gelişimi ve Önemi
  Ahmet Ali Bayhan
 • Hijyen Alışkanlıklarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
  Aykut ŞimşeK, İlker Türkeri
 • İran Yeni Dalga Sineması ve Majid Majidi’nin “Cennetin Çocukları” Filmi
  UFUK UĞUR
 • Mahremiyet Eğitiminin Temeli İnsanlık Şerefi: Ailenin Mesuliyetleri
  Yusuf Bahri Gündoğdu
 • ORTA ASYA (TÜRKİSTAN) NEOLİTİK ÇAĞ CEYTUN KÜLTÜRÜ: SERAMİK GELENEĞİ
  Ahmet Kocaispir
 • Otoportreden Selfie' ye Bireyin Görsel Temsilinin Dönüşümü
  Mustafa Bilge Satkın
 • ALGILANAN ROL BELİRSİZLİĞİNİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN VE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ
  Dr. Sevgi ELMAS-ATAY, Dr. Merve GERÇEK
 • İlkokul matematik eğitimi alanındaki araştırma eğilimlerinin lisansüstü tezlere dayalı olarak değerlendirilmesi
  Gökhan Özsoy, Emel Bayrak Özmutlu, Saniye Nur Gündüz