Dergi sahibi

Prof. Dr. Necip Fazıl DURU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)

Editörler

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZTÜRK, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Alan Editörleri

Prof.Dr. Sabri YENER

Turkey
sabriyener@odu.edu.tr
Konular: Güzel Sanatlar
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Doç.Dr. Mehmet YILMAZ

Turkey
mehmet.yilmaz@odu.edu.tr
Konular: Belgesel Film,Film Eleştirisi,İletişim Çalışmaları
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Prof.Dr. Cavit YAVUZ

Turkey
yavuzcavit@hotmail.com
Konular: Halkla İlişkiler,Turizm,İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Erol TAŞ

eroltas@odu.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Doç.Dr. Keziban TEKŞAN

kezibanteksan@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Dilbilimi,Temel Bilimler

Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Turkey
smutlu28@gmail.com
Konular: Tarım Ekonomisi,İktisat Teorisi,Doğal Kaynaklar Ekonomisi,Çevre Ekonomisi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ordu Üniversitesi

Doç.Dr. Sebiha KABLAY

Turkey
kablaysebiha@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Doç.Dr. Sema YİĞİT

Turkey
semayigit@yahoo.com
Konular: Stratejik Yönetim,Örgütsel Davranış,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

Yrd.Doç.Dr. Figen TAŞKIN

Turkey
figen23taskin@gmail.com
Konular: Siyaset Bilimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: ORDU UNIVERSITY

Dr. Öğr. Üyesi Fevziye EKER

Turkey
fevziyeeker@odu.edu.tr
Konular: Yerleşim Arkeolojisi,Kentsel Arkeoloji,Yunan ve Roma Dönemi,Seramik,Klasik Dönem,Hellenistik Dönem,Arkaik Dönem,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Arkeoloji
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Jale ÖZYILMAZ

jale.khrmn@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Odusobiad ODUSOBİAD

Turkey
odudergi@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan İYİBİLGİN

Turkey
orbilgin@yahoo.com
Konular: Tefsir,Temel İslam Bilimleri,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,İlahiyat
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi V.Yasin AKYÜZ

Turkey
vyasinakyuz@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Turgay HAN

Turkey
turgayhan@yahoo.com.tr
Konular: Dilbilimi
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL

admycl@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

Turkey
seckinevcim@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi,Arkeoloji
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ

Turkey
turkbilimci@gmail.com
Konular: Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi),Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay),Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı),Türk Dili,Filoloji,Dilbilimi
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. Sait KAR

saitkar@odu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOCA

e_mehmetkoca@hotmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Sosyoloji

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR (Ege Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Walter EPP (Lakehead Üniversitesi/Kanada)

Prof. Dr. Turan SAĞER  (Yıldız Teknik Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ (Atatürk Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Şefik GÜNGÖR (Yaşar Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Salih AKKAŞ (Gazi Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. İsmail KAYA (Maltepe Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Enver Aydın KOLUKISA (Karabük Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Necdet ATABEK (Anadolu Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. İsmail BİRCAN (Atılım Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Gian Paolo LUPPI (Conservaterio Di Musica Giovan Battista Martini/İtalya)

Prof. Dr. Canan ÇETİN (Marmara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ (Balıkesir Üniversitesi/Türkiye)

Doç. Dr. Can KARAHAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye)

Yabancı Dil Danışmanları

Okt. Selin YURDAKUL, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Manolya AKYÜZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Ece EREREN, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Okt. Mine BEKTAŞ, Ordu Üniversitesi, Türkiye