Dergi sahibi

Prof. Dr. Necip Fazıl DURU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sosyal Bilimler Enstitüsü Adına)

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZTÜRK, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YILDIZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Alan Editörleri

Prof.Dr. Sabri YENER

Turkey
sabriyener@odu.edu.tr
Konular: Sanat
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Doç.Dr. Mehmet YILMAZ

Turkey
mehmet.yilmaz@odu.edu.tr
Konular: İletişim
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Doç.Dr. Cavit YAVUZ

Turkey
yavuzcavit@hotmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,İletişim,Turizm
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Keziban TEKŞAN

kezibanteksan@gmail.com
Konular: Temel Bilimler (Genel),Dil Bilim,Sosyal Bilimler (Genel)

Doç.Dr. Seval MUTLU ÇAMOĞLU

Turkey
smutlu28@gmail.com
Konular: İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Doç.Dr. Sebiha KABLAY

Turkey
kablaysebiha@hotmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler

Doç.Dr. Sema YİĞİT

Turkey
semayigit@yahoo.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler,İktisadi ve İdari Bilimler,Ekonomi ve İşletme
Kurum: Ordu Üniversitesi Ünye İ.İ.B.F.

Yrd.Doç.Dr. Figen TAŞKIN

Turkey
figen23taskin@gmail.com
Konular: Tarih,Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler
Kurum: ORDU UNIVERSITY

Yrd.Doç.Dr. Fevziye EKER

Turkey
fevziyeeker@odu.edu.tr
Konular: Arkeoloji,Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. jale ÖZYILMAZ

jale.khrmn@gmail.com
Konular: Sosyal Bilimler (Genel),Sanat

odusobiad ODUSOBİAD

Turkey
odudergi@gmail.com
Konular: Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Orhan İYİBİLGİN

Turkey
orbilgin@yahoo.com
Konular: Dini Araştırmalar,Sosyal ve Beşeri Bilimler
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi V.Yasin AKYÜZ

Turkey
vyasinakyuz@gmail.com
Konular: Sanat
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Doç.Dr. Turgay HAN

Turkey
turgayhan@yahoo.com.tr
Konular: Dil Bilim
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. Adem YÜCEL

admycl@gmail.com
Konular: Temel Bilimler (Genel),Sosyal ve Beşeri Bilimler,Sanat

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin EVCİM

Turkey
seckinevcim@gmail.com
Konular: Arkeoloji,Sanat Tarihi
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Yrd.Doç.Dr. Hüseyin YILDIZ

Turkey
turkbilimci@gmail.com
Konular: Dil Bilim,Edebiyat Araştırmaları
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. Sait KAR

saitkar@odu.edu.tr
Konular: Beşeri Bilimler
Kurum: Ordu Ünitversitesi

Yrd.Doç.Dr. mehmet KOCA

e_mehmetkoca@hotmail.com
Konular: Sosyoloji,Sosyal ve Beşeri Bilimler

DANIŞMA YAYIN KURULU

Prof. Dr. Belma GÜNERİ FIRLAR (Ege Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK (Marmara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Walter EPP (Lakehead Üniversitesi/Kanada)

Prof. Dr. Turan SAĞER  (Yıldız Teknik Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Turan ÖNDEŞ (Atatürk Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Şefik GÜNGÖR (Yaşar Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Salih AKKAŞ (Gazi Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. İsmail KAYA (Maltepe Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Enver Aydın KOLUKISA (Karabük Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Necdet ATABEK (Anadolu Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. İsmail BİRCAN (Atılım Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Hasan ARAPGİRLİOĞLU (Kırıkkale Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Gian Paolo LUPPI (Conservaterio Di Musica Giovan Battista Martini/İtalya)

Prof. Dr. Canan ÇETİN (Marmara Üniversitesi/Türkiye)

Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ (Balıkesir Üniversitesi/Türkiye)

Doç. Dr. Can KARAHAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/Türkiye)

Yabancı Dil Danışmanları

Okt. Selin YURDAKUL, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Manolya AKYÜZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Öğr. Gör. Ece EREREN, Ordu Üniversitesi, Türkiye

Okt. Mine BEKTAŞ, Ordu Üniversitesi, Türkiye