Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 615 - 628 2016-12-22

Rethinking the Poor Relief in Terms of Poverty and Social Exclusion
Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek

ALİ ERKUL [1] , MEHMET KOCA [2]

580 1355

Abstract

The aim of this study is to determine to what extend the poor relief used in poverty and struggle against poverty which is an important reason though not the basic reason of the social problems, is determinative on the people’s feeling themselves excluded. In this context, following the brief the explanation of poverty, both the social exclusion stemming from poverty and the available structure of poor relief were investigated, and finally the social exclusion dilemma was addressed. This is followed by a discussion on poverty control and social exclusion which aims to develop an alternative perspective to relieve poor from the viewpoint of poverty and social exclusion.


Bu çalışmanın amacı, her ne kadar tüm sosyal sorunların temel nedeni değilse de, önemli bir nedeni olarak, yoksulluk ve yoksullukla mücadelede kullanılan yoksul yardımlarının, kişilerin kendilerini dışlanmış olarak hissetmelerinde ne kadar belirleyici olduğunu irdelemektir. Bu nedenle çalışmanın hemen başında yoksulluk kavramı üzerinde kısaca durulduktan sonra; yoksulluğun neden olduğu, yoksul yardımlarının mevcut yapısının da destekleyip genişlettiği sosyal dışlanma kavramı üzerinde durulmuş, ardından yoksulluk, sosyal dışlanma ikilemine yer verilmiştir. Sonrasında yoksullukla mücadele ve sosyal dışlanma konusu ele alınarak, yoksul yardımlarına yoksulluk ve sosyal dışlanma ekseninde farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.


  • ADAMAN, F. (2010). Yoksulluk-Sosyal Dışlanma-Mikrokredi: Türkiye’den Kimi Kesitler. Lofca, İ., Vd. (Ed.). Mikrokredi ve Yoksulluk: Yoksulluğun Olmadığı Bir Dünyaya Doğru içinde (ss .40-53) Kahramanmaraş Valiliği: Yayın No: 8.
  • ADAMAN, F., ve KEYDER, Ç. (2006). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. Avrupa Komisyonu’nun Çalışma, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Dairesi Raporu. İnternet Adresi: http://ec.europa.eu/ employment_social/ social_inclusion/docs/2006 /study_turkey_tr.pdf Erişim Tarihi: 26.09.2014
  • AKSAN, G. (2009). Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
  • ASAGM (2010). Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü: Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım Alanların Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması (Genel Yayın No: 144). Ankara: Ermat Matbaacılık.
  • ATKİNSON, A. B. (1998). Social Exclusion Poverty and Unemployment. Atkinson. A. B. ve Hills, J. (Ed.). Exclusion, Employment and Opprtunity. http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/Paper4.pdf
  • BAUMAN, Z. (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Ümit Öktem (Çev.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.
Konular Sosyoloji
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: ALİ ERKUL

Yazar: MEHMET KOCA

Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad280069, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {615 - 628}, doi = {}, title = {Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek}, key = {cite}, author = {KOCA, MEHMET and ERKUL, ALİ} }
APA ERKUL, A , KOCA, M . (2016). Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 615-628. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280069
MLA ERKUL, A , KOCA, M . "Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 615-628 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280069>
Chicago ERKUL, A , KOCA, M . "Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 615-628
RIS TY - JOUR T1 - Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek AU - ALİ ERKUL , MEHMET KOCA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 615 EP - 628 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek %A ALİ ERKUL , MEHMET KOCA %T Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek %D 2016 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U
ISNAD ERKUL, ALİ , KOCA, MEHMET . "Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 / 3 (Aralık 2016): 615-628.