Yıl 2016, Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 629 - 642 2016-12-22

Achieving Price Stability with Inflation Targeting Strategy
Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması

BAHAR BURTAN DOĞAN [1] , ZEKİ AKBAKAY [2]

395 486

The activist monetary policies that were imposed in the 1970s increased inflation rate on one hand,  and failed to reduce the unemployment rate on the other hand; consequently, the stagflation crisis was experienced. This situation, as the Monetarists put forward in theory, shows that, in practice,  monetary policy may be effective on prices only in the long run. These developments that were experienced both in theory and practice led to the emergence of a consensus in literature that “ the primary goal of monetary policy is price stability”. Thus, in a stuation that inflation was a serious problem, most of the countries began to impose monetary policies that gave priority to price stability. To that end,  countries used monetary targeting and exchange rate targeting, but nevertheless, these strategies failed. The last policy to be imposed is inflation targeting that was adopted for the first time by New Zealand in 1990. The objective of this study is to put out the rational for inflation targeting.


1970’lerde uygulanan aktivist para politikaları bir taraftan enflasyon oranını artırırken, diğer taraftan işsizlik oranlarını düşürmede başarısız olmuş ve sonuçta stagflasyon krizi yaşanmıştır. Bu durum teorik alanda Monetaristlerin ortaya koyduğu gibi, para politikasının uzun dönemde ancak fiyatlar üzerinde etkili olabileceğini pratikte de göstermiştir. Teorik ve pratik alanda yaşanan bu gelişmeler literatürde “para politikasının öncelikli amacı fiyat istikrarıdır” şeklinde bir fikir birliğini doğurmuştur. Böylece enflasyon oranının sorun olduğu bir ortamda ülkelerin çoğu fiyat istikrarını önceleyen para politikalarını uygulamaya başladılar. Bu amaçla uygulanan parasal hedefleme ve döviz kuru hedeflemesi başarılı olamamıştır. En son uygulanan politika ise ilk olarak 1990’da Yeni Zelanda tarafından kabul edilen enflasyon hedeflemesidir. Bu çalışmanın amacı enflasyon hedeflemesinin gerekçelerini ortaya koymaktır.


  • Freedman C. ve Ötker-Robe, I.(2010) Important Elements for Inflation Targeting for Emerging Economies, IMF Working Paper, WP/10/113
  • Freedman, C. ve Laxton, D. (2009). Why Inflation Targeting, IMF Working Paper
  • Heenan, G. Peter, M. ve Roger, R. (2006), Implementing Inflation Targeting: Institutional Arrangements, Target Design, and Communications, IMF Working Paper, WP/06/27
  • Khan, M. S. (2003). Current Issues in the Design and Conduct of Monetary Policy, IMF Working Paper, WP/03/56
  • Levin, A. T., Nataluccı, F.M. ve Pıger, J.M. (2004). The Macroeconomic Effects of Inflation Targeting, The Federal Reserve Bank of St. Louis Review, July/August, 2004
  • Obstfeld, M. ve Rogoff, K. (1995) The Mirage of Fixed Exchange Rates Journal of Economic Perspectives, Volume 9, Number 4, 73-96
  • Quıspe- Angolı, M. (2001). Monetary Policy Aternatives for Latin America, Fedefal Reserve Bank of Atlanta Economic Review, Third Quarter
  • Roger, S. and Stone, M. (2005). On Target? The International Experience With Achieving Inflation Targets, IMF Working Paper, WP/05/163
Konular İktisadi ve İdari Bilimler
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: BAHAR BURTAN DOĞAN

Yazar: ZEKİ AKBAKAY

Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad280072, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {629 - 642}, doi = {}, title = {Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması}, key = {cite}, author = {AKBAKAY, ZEKİ and BURTAN DOĞAN, BAHAR} }
APA BURTAN DOĞAN, B , AKBAKAY, Z . (2016). Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 629-642. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280072
MLA BURTAN DOĞAN, B , AKBAKAY, Z . "Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 629-642 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280072>
Chicago BURTAN DOĞAN, B , AKBAKAY, Z . "Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 629-642
RIS TY - JOUR T1 - Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması AU - BAHAR BURTAN DOĞAN , ZEKİ AKBAKAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 629 EP - 642 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması %A BAHAR BURTAN DOĞAN , ZEKİ AKBAKAY %T Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi ile Fiyat İstikrarının Sağlanması %D 2016 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U