Cilt 6, Sayı 3, Sayfalar 665 - 670 2016-12-22

Tahmasb-Humayun Allience and the Role of Shiism
Tahmasb–Hümayun İttifakında Şiilik’in Rolü

CİHAN ORUÇ [1] , MEHMET DAĞLAR [2]

137 471

Shiism was an important factor in Safavid-Mughal relationships since the very beginning.  Babur, the founder of the Mughal Empire, had received the support of the Safavids against the Uzbek attacks by accepting Shiism. Humayun who took the helm of the state after Babur wanted to regain the throne he lost after being unsuccessful against Afghan Shir Shah. He inclined to Shiism in order to get help from Shah Tahmmasb, the ruler of Safavid. Tahmasb had agreed to help to Humayun provided he accepted Shiism due to Shir Shah was in search of making an alliance with the Ottomans. Thus, he would have obtained the opportunity to spread the Shia and Persian culture in India. Humayun had political goals and Tahmasb had both political and religious goals on this cooperation of the two rulers on Shiism. In this study, it will be examined how Humayun and Tahmasb follow a way of achieving their goals through Shiism. In addition, it will be revealed whether these rulers are succesfull or not to achieve their goals. 

Şiilik, Safevi-Babür ilişkilerinde en başından itibaren önemli bir faktördü. Babürlü Devleti’nin kurucusu Babür, Özbek saldırılarına karşı Şiilik’i kabul ederek Safeviler’in desteğini almıştı.[1] Babür’den sonra devletin başına geçen Hümayun, Afgan Şir Şah’a karşı başarısız olduktan sonra kaybettiği tahtını tekrar kazanmak istiyordu. O, Safevi hükümdarı Şah Tahmmasb’ın yardımını almak maksadıyla Şiilik’e meyletmişti. Tahmasb ise Şir Şah’ın Osmanlı ile ittifak arayışı içerisinde olmasından dolayı Hümayun’a Şiilik’i kabul etmesi şartıyla yardım etmeyi kabul etmişti. Bu şekilde Hindistan’da Şiilik’i ve Fars kültürünü yayma imkanı elde etmiş olacaktı. İki hükümdarın Şiilik üzerinden yaptıkları bu iş birliğinde Hümayun’un siyasi, Tahmasb’ın ise hem siyasi hem de dini hedefleri vardı.  Bu çalışmamızda Hümayun ve Tahmasb’ın Şiilik üzerinden bu hedeflerine erişmek için nasıl bir yol izledikleri incelenmeye çalışılacaktır. Ayrıca bu hükümdarların amaçlarında başarılı olup olamadıkları ortaya konmaya çalışılacaktır.




[1] Şah İsmail’in Özbeklere karşı Babür’e askeri destek vermesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Çınar, 2011: 41-45.

  • Parsadust. M. (1391) Şah Tahmasb-ı Evvel, Tahran: Çap-ı Haydari.
  • Streusand, D. E. (2013) Ateşli Silahlar Çağında İslam İmparatorlukları: Osmanlılar, Safeviler ve Babürlüler, Çev: Bahar Fırat, İstanbul: Ufuk Yay.
  • Streck, M. (1979), “Meşhed”, İslam Ansiklopedisi, C.8, Ankara: 145-158.
  • Şerefhan-ı Bitlisi. (2014) Şerefname, Çev: Osman Arslanoğlu, İstanbul: Nubihar Yayınları.
  • Yiğit, H. Ç. (2014) XVI. Yüzyılda Kandahar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
Konular Tarih
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: CİHAN ORUÇ
E-posta: coruc@artvin.edu.tr

Yazar: MEHMET DAĞLAR
E-posta: mehmetdaglar34@gmail.com

Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad280080, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {665 - 670}, doi = {}, title = {Tahmasb-Humayun Allience and the Role of Shiism}, language = {en}, key = {cite}, author = {DAĞLAR, MEHMET and ORUÇ, CİHAN} } @araştırma makalesi { odusobiad280080, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {665 - 670}, doi = {}, title = {Tahmasb–Hümayun İttifakında Şiilik’in Rolü}, language = {tr}, key = {cite}, author = {DAĞLAR, MEHMET and ORUÇ, CİHAN} }
APA ORUÇ, C , DAĞLAR, M . (2016). Tahmasb-Humayun Allience and the Role of Shiism. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 665-670. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280080
MLA ORUÇ, C , DAĞLAR, M . "Tahmasb-Humayun Allience and the Role of Shiism". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 665-670 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280080>
Chicago ORUÇ, C , DAĞLAR, M . "Tahmasb-Humayun Allience and the Role of Shiism". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (2016): 665-670
RIS TY - JOUR T1 - Tahmasb–Hümayun İttifakında Şiilik’in Rolü AU - CİHAN ORUÇ , MEHMET DAĞLAR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 665 EP - 670 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Tahmasb–Hümayun İttifakında Şiilik’in Rolü %A CİHAN ORUÇ , MEHMET DAĞLAR %T Tahmasb–Hümayun İttifakında Şiilik’in Rolü %D 2016 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U