The Expectancies of Education Unions in Relation to Visual Arts Teachers’ Qualifications
Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri

SELAHATTİN YILMAZ [1] , ALTAY EREN [2]

210 641

The aim of this study is to examine the expectancies of education unions in relation to visual arts teachers’ qualifications. The data were collected through focus group interviews with the board members of two education unions (N = 13) located in the central district of a city in the Western Black Sea region. The grounded theory method was adopted in the present study, and the data collection, coding, analyzing processes, as well as category and theme creation processes, were all conducted accordingly. The data were analyzed by using NVivo 7 qualitative data analysis software. The findings showed that the expectancies of education union board members could be explained through 21 themes (e.g., value, communication ability, and special education knowledge) and 82 categories (e.g., freedom, democracy, creativity, philosophy of art knowledge, and initial teacher education) that formed them. The findings also demonstrated that the mentioned themes could be also meaningfully explained through 15 meta-themes (e.g., art education policies, visual arts teacher’s professional beliefs).  However, because it enables to explicate the research findings briefly and more meaningfully, the findings were discussed based on the 10 meta-themes labeled as art education policies, visual arts teachers’ personality characteristics, vocational beliefs, values, professional knowledge, subject-matter knowledge, affective characteristics, to carry out social and cultural activities, organizing ability, and selection and training of prospective visual arts teachers. Within this context, the findings revealed that the education union board members expected visual arts teachers to have such qualifications as being open to innovations, engaging with continuous self-development, holding commitment to the profession, being humanistic, perceiving art and art education as the means for social transformation, utilizing effective in-class and out-of-class teaching methods and techniques, having not only field related knowledge, but also professional knowledge, and willing to implement these knowledge excitedly and eagerly. Furthermore, it was also determined that the union board members believed that the potentials of teacher education programs, which are perceived as an extension of the current art education policies, for preservice teachers to gain the mentioned qualifications were weak. In line with the findings of the study, it was suggested that effective art education policies should be created and developed, visual arts teacher education should be started at secondary school level, visual arts should be taught by in-field teachers from the beginning of preschool level, and within this context, teacher education programs should be designed to provide opportunities for gaining expertise according to the developmental stages of children.      


Bu araştırmanın amacı, eğitim sendikalarının görsel sanatlar öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin beklentilerinin incelenmesidir. Araştırma verileri 2014 yılında Batı Karadeniz Bölgesindeki bir ilin merkez ilçesindeki iki eğitim sendikasının yönetim kurulu üyeleriyle (N = 13) yapılan odak grup görüşmeleri aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada gömülü teori (Grounded Theory) yöntemi benimsenmiş ve veri toplama, kodlama, çözümleme, kategori ve tema oluşturma süreçleri buna göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri NVivo 7 nitel veri analizi programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, eğitim sendikaları yöneticilerinin görsel sanatlar öğretmenlerinin niteliklerine ilişkin beklentilerinin 21 tema (değer, iletişim becerisi, özel eğitim bilgisi vb.)  ve bunları oluşturan 82 (özgürlük, demokrasi, yaratıcılık, sanat felsefesi bilgisi, erken öğretmen eğitimi vb.) kategori aracılığıyla açıklanabildiğini göstermiştir. Bulgular ayrıca, söz konusu temaların 15 üst (meta) tema (sanat eğitim politikaları, görsel sanatlar öğretmeninin mesleki inançları vb.) aracılığıyla açıklanabildiğini de göstermiştir. Ancak, araştırma bulgularının özet ve daha anlamlı bir biçimde yorumlanmasına olanak sağlaması nedeniyle, bulgular sanat eğitimi politikaları, görsel sanatlar öğretmeninin kişilik özellikleri, mesleki inançları, değerleri, meslek bilgisi, alan bilgisi, duyuşsal özellikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirebilme, örgütlenme becerisi ve görsel sanatlar öğretmen adaylarının seçimi ve yetiştirilmesi olarak adlandırılan, 10 önemli üst (meta) temadan hareketle tartışılmıştır. Bu bağlamda, bulgular, sendika yöneticilerinin görsel sanatlar öğretmenlerinin yeniliklere açık olma, kendini sürekli geliştirme, mesleğe sadakat, insancıl olma, sanatı ve sanat eğitimini toplumsal değişimin bir aracı olarak algılama, sınıf içi ve dışı etkili öğretim yöntemleri ve teknikleri kullanma, yalnızca alan bilgisine değil, aynı zamanda meslek bilgisine de sahip olma ve bu bilgileri heyecanla ve istekle hayata geçirmeyi arzulama gibi niteliklere sahip olmalarını beklediklerini ortaya koymuştur. Ayrıca, sendika yöneticilerinin mevcut sanat eğitimi politikaların bir uzantısı olarak algılanan öğretmen eğitimi programlarının söz konusu nitelikleri öğretmen adaylarına kazandırma potansiyellerinin zayıf olduğuna inandıkları da saptanmıştır. Araştırmanın bulguları doğrultusunda, etkili sanat eğitimi politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, görsel sanatlar öğretmen eğitimine ortaöğretim düzeyinde başlanması, görsel sanatlar derslerinin okul öncesinden başlayarak alan öğretmenleri tarafından yürütülmesi ve bu bağlamda öğretmen eğitimi programlarının çocukların gelişim evrelerine göre uzmanlaşmaya olanak verecek şekilde tasarlanması önerilerinde bulunulmuştur.


  • Pekrun, R., Frenzel, A., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In P.A. Schutz & R. Pekrun (Eds.), Emotion in education (pp. 13-36). Amsterdam: Academic Press.
  • Roorda, D. L., Koomen, H. M. Y., Spilt, J. L., & Oort, F. J. (2011). The influence of affective teacher-student relationships on students’ school engagement and achievement. Review of Educational Research, 81, 493-529.
Subjects Educational Sciences, Arts
Journal Section MAKALE
Authors

Author: SELAHATTİN YILMAZ

Author: ALTAY EREN

Bibtex @research article { odusobiad280120, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu University}, year = {}, volume = {6}, pages = {877 - 894}, doi = {}, title = {Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri}, key = {cite}, author = {YILMAZ, SELAHATTİN and EREN, ALTAY} }
APA YILMAZ, S , EREN, A . (). Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 6 (3), 877-894. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280120
MLA YILMAZ, S , EREN, A . "Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (): 877-894 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/26332/280120>
Chicago YILMAZ, S , EREN, A . "Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6 (): 877-894
RIS TY - JOUR T1 - Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri AU - SELAHATTİN YILMAZ , ALTAY EREN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - ODU Journal of Social Sciences Research JF - Journal JO - JOR SP - 877 EP - 894 VL - 6 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ODU Journal of Social Sciences Research Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri %A SELAHATTİN YILMAZ , ALTAY EREN %T Eğitim Sendikalarının Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin Niteliklerine İlişkin Beklentileri %D 2018 %J ODU Journal of Social Sciences Research %P 1309-9302- %V 6 %N 3 %R %U