Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 13, Sayfalar 77 - 93 2015-12-01

INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL STUDENT SPEECH ANXIETY EXEMPLİFİED İN SİİRT SUMMARY
SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ

Mehmet GEDİK [1]

135 494

The main aim of this study was to investigatese condary school students’ speech anxıety according to some variables. For this purpose, It has been ought to answer the question that if there is a significant difference between their communication level with environment and speech anxiety, according to the secondary school students’ gradelevel, gender, the type of school they attend and their income status. Research was carried out by quantitative approaches based on the screening method. According the findings, it was determined that there is no significant difference on speech anxiety according to class level, gender and monthly in come and also shows significant difference according to the type of school they attendand the level of communication environment
Bu araştırmanın temel amacı ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının bazı değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaöğretim öğrencilerinin sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine, devam ettikleri okul türlerine, gelir durumlarına, çevreyle iletişim düzeylerine göre konuşma kaygıları arasında anlamlı bir fark var mıdır? sorusuna cevap aranmıştır. Araştırma nicel araştırma yaklaşımı temelinde tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle öğrencilerinin konuşma kaygılarının sınıf düzeylerine, cinsiyetlerine ve aylık gelirlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği; devam ettikleri okul türlerine ve çevreyle iletişim düzeylerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir.
Konular
Diğer ID JA36AB42ZD
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mehmet GEDİK

Bibtex @ { odusobiad289983, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {77 - 93}, doi = {}, title = {SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {GEDİK, Mehmet} }
APA GEDİK, M . (2015). SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 5 (13), 77-93. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27561/289983
MLA GEDİK, M . "SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 (2015): 77-93 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27561/289983>
Chicago GEDİK, M . "SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 (2015): 77-93
RIS TY - JOUR T1 - SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ AU - Mehmet GEDİK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 93 VL - 5 IS - 13 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ %A Mehmet GEDİK %T SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ %D 2015 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD GEDİK, Mehmet . "SİİRT ÖRNEKLEMİNDE ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 / 13 (Aralık 2015): 77-93.