Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 13, Sayfalar 243 - 254 2015-12-01

Factors Affecting Choice of Major of Students Having Accounting Education: A Research on Mehmet Akif Ersoy University
Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma

Osman AKIN [1] , Osman Kürşat ONAT [2]

198 246

Choice of department is one of the most important phases in aspect of professional tendencies of people. Choice of profession enables people being aware of many area of expertise related with interested profession. In this sense, education taken in departments could be said to bring a wide perspective and vision to people. The aim of this study is determining factors affecting students while selecting department. 5 Likert Scale based surveys used in study and datas were analyzed via t test and ANOVA. According to results personality and career have been determined as most important factors on students’ choice of department. Differences appearing from demographical properties has been explained in study
Bölüm seçimi bireylerin mesleki yönelimleri açısından en önemli aşamalardan birisidir. Bölüm seçimi bireylere ilgi duyulan meslekle ilişkili birçok uzmanlık alanı konusunda bilgi edinilmesine de olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda seçilen bölümlerde alınan eğitimlerin bireylere geniş bir bakış açısı ve vizyon kazandırabildiği de söylenebilir. Bu çalışmanın amacı muhasebe eğitimi alan öğrencilerin bölüm seçimini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Çalışmada 5’li Likert Ölçeğini esas alan anketler ile veri toplanmış ve toplanan veriler t testi ve ANOVA ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin bölüm seçimlerinde en fazla kişilik ve kariyer faktörlerinin etken olduğu belirlenmiştir. Demografik özelliklerden dolayı ortaya çıkan farklılıklara çalışmada yer verilmiştir
Konular
Diğer ID JA36YT29GM
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Osman AKIN

Yazar: Osman Kürşat ONAT

Bibtex @ { odusobiad289995, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {243 - 254}, doi = {}, title = {Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {ONAT, Osman Kürşat and AKIN, Osman} }
APA AKIN, O , ONAT, O . (2015). Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 5 (13), 243-254. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27561/289995
MLA AKIN, O , ONAT, O . "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 (2015): 243-254 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/27561/289995>
Chicago AKIN, O , ONAT, O . "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 (2015): 243-254
RIS TY - JOUR T1 - Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma AU - Osman AKIN , Osman Kürşat ONAT Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 243 EP - 254 VL - 5 IS - 13 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma %A Osman AKIN , Osman Kürşat ONAT %T Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma %D 2015 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 5 %N 13 %R %U
ISNAD AKIN, Osman , ONAT, Osman Kürşat . "Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölüm Seçimini Etkileyen Faktörler: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 5 / 13 (Aralık 2015): 243-254.