Yıl 2017, Cilt 7, Sayı 3, Sayfalar 705 - 714 2017-11-28

Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri

Ufuk ATİLLA [1] , Ümran BULUT [2]

160 720

                                                                                                                                           Öz

Görsel sanatlar eğitimi, öğrencilerin aktif şekilde sürece dahil olması açısından sadece sınıflarla sınırlı kalmamalıdır. Ülkemizde görsel sanatlar dersi genellikle sınıf ortamında veya okulların imkan durumlarına göre atölyelerde yapılmaktadır. Öğrenci aktif öğrenme sürecinde yaparak yaşayarak ilkesinden hareketle sınıf ortamından çıkarılarak, eserlerle etkileşim içinde olabileceği ortamlarda eğitim – öğretim sürecine dahil edilmelidir. Öğrencilerin gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına cevap veren ve öğrencinin merkeze alındığı bir müze eğitimi, sanat eğitimi sürecinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Müze eğitimi konusunda okulların,  ailelerin ve eğitmenlerin yeterli bilgi birikimine sahip olmaları gerekmektedir. Yeterli bilgi ve tecrübelere sahip eğitmenler sayesinde öğrenci müze bilinci kazanarak, bunu genel yaşantısına da yansıtacaktır. Bu bilinçle hareket edilerek çocuğun sanat eğitimi süreci ve bu süreçte kazandığı yetiler, daha anlamlı ve kalıcı olacaktır. Müze eğitimi, bireylerin yaratıcılıklarını, özgün düşünme ve farklı fikirler ortaya koyma yetilerini geliştirir. Bu durum, öğrencilerin kendilerine olan güven duygusunu yükselterek, kendilerini yeterli hissetmelerini sağlayacaktır. Araştırma kapsamında müze eğitimi etkinliklerinin ve uygulamalarının çocukların görsel sanatlar eğitimine olan etkileri incelenmektedir. Araştırma 8. sınıfta öğrenim görmekte olan 30 deney ve 30 kontrol grubu öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Gruplara eğitim öncesinde ve sonrasında çoktan seçmeli başarı testi uygulanarak elde edilen veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu lehine anlamlı farklılık oluştuğu belirlenmiştir. Bu sonuçlara bakılarak, müze eğitiminin çocukların görsel sanatlar eğitimi sürecine olumlu etkilerinin olduğu söylenebilir.


Görsel Sanatlar Eğitimi, Müze, Müze Eğitimi
 • Abacı, O. (2003). Müze ve Eğitim, Eğitim Ortamı Olarak Müzeler. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi.
 • Abacı, O. (2011). Türkiye’de Çocuk ve Müze Kültürü, Çocuk ve Çocukluk Deneme Kitabı. M. R. Şirin (Yay. Haz). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Artut, K. (2004). Sanat Eğitimi Kuramları ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atagök, T.(1999). Müze Toplum İlişkisinde Eğitim, Yeniden Müzeciliği Düşünmek. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Atasoy, S. (1999). Çağdaş Müzecilik Anlayışı ve Türk Müzeciliği. İstanbul: Anka Yayınları.
 • Bulut, Ü. (1999). Çağdaş Sanat Eğitimcisi Yetiştirmek, 1.Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Bildiriler (s.48-50). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Buyurgan, S. ve Mercin, L. (2010). Görsel Sanatlar Eğitiminde Müze Eğitimi ve Uygulamaları. Özsoy, V. (Ed.). Ankara: Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği Yayınları-2.
 • Erbay, M. (2013). Sanat Eğitimi Üzerine. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Hooper-Greenhill, E. (1999). Müze ve Galeri Eğitimi. M. Ö. Evren, E. G. Kapçı, (Çev.), B. Onur (Yay. Haz.). Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Karadeniz, C. ve Çıldır, Z. (2014). İngiltere’de Müze Eğitimi “Londra’dan İzlenimler’’. Onur, B. (Ed.). Ankara: Kalem Kitap Yayınları.
 • Kırışoğlu, O. T. (2002). Sanatta Eğitim: Görmek, Anlamak, Yaratmak. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Madran, B. (1999). Müze Türleri, Yeniden Müzeciliği Düşünmek. Prof. T. Atagök (Der.). İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Onur, B. (2012). Çağdaş Müze Eğitim ve Gelişim, Müze Psikolojisine Giriş. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Peşkersoy, E. ve Yıldırım, O. (2015). Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Kılavuz Kitabı. İstanbul: MEB Yayınları.
 • San, İ. (1998). Müze Eğitimi Bilimi Nasıl Gelişti? Milliyet Sanat Dergisi . s.15. İstanbul: Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık.
 • Seidel S. ve Kennth H. (1999). Müze Eğitimi ve Kültürel Kimlik. Bahri Ata (Çev). Ankara: AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları. Şahan, M. (2005). Müze ve Eğitim, Gazi Üniversitesi Eğitim Dergisi, sayı:4. Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları.
 • Tezcan Akmehmet, K. Ve Ödekan, A. (2006). Müze Eğitiminin Tarihsel Gelişimi, Sosyal Bilimler. seri: b, cilt: 3, sayı:1. İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Yayınları.
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler, Sanat
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: Ufuk ATİLLA
Ülke: Turkey


Yazar: Ümran BULUT
Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Resim - İş Öğretmenliği Bölümü
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad338426, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {705 - 714}, doi = {}, title = {Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri}, key = {cite}, author = {BULUT, Ümran and ATİLLA, Ufuk} }
APA ATİLLA, U , BULUT, Ü . (2017). Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 7 (3), 705-714. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/32288/338426
MLA ATİLLA, U , BULUT, Ü . "Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 705-714 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/32288/338426>
Chicago ATİLLA, U , BULUT, Ü . "Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 (2017): 705-714
RIS TY - JOUR T1 - Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri AU - Ufuk ATİLLA , Ümran BULUT Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 705 EP - 714 VL - 7 IS - 3 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri %A Ufuk ATİLLA , Ümran BULUT %T Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri %D 2017 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD ATİLLA, Ufuk , BULUT, Ümran . "Müze Eğitiminin Çocuğun Görsel Sanatlar Eğitimine Etkileri". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 7 / 3 (Kasım 2017): 705-714.