6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği

Türkan Özgür [1] , Özkan Özgür [2]

151 703

Son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gündemin önemli maddelerinden biri kentsel dönüşüm paradigmasıdır. Türkiye’de 1950 yılından itibaren yasal düzenlemelerde yeri olan kentsel dönüşüm konusu, 2012 yılında yürürlüğe giren kanunla odak noktası haline gelmiştir.

Bu çalışmanın amacı, 2012 yılında çıkarılan afet odaklı Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun son büyükşehir olan illerden Ordu İli üzerindeki etkilerini incelemek, yapı ve alan ölçeğindeki kentsel dönüşüm çalışmalarının hangi noktada olduğunu belirlemektir. Araştırmada, ilk olarak ulusal ve uluslararası düzlemdeki kentsel dönüşümle ilgili kavramlara yer verilmiş, Türkiye’de kentsel dönüşümün yasal çerçevesi incelenerek 2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a ilişkin teorik bilgilere yer verilmiştir. Sonrasında Ordu İli’nde yaşanan doğal afetlere, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı alanı ve riskli yapı deneyimlerine ilişkin veriler sunularak afet ve kentsel dönüşüm ilişkisi sorgulanmış ve değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuç olarak Ordu İli örneğinde tek yapı ölçeğinde kentsel dönüşüm çalışmalarının ön planda olduğu, afet riski bulunan ilçelerde riskli alan uygulamalarındaki yetersizlik ortaya konularak önerilerde bulunulmuştur. 

Kentsel Dönüşüm, 6306 Sayılı Kanun, Afet Riski
 • Batal, S. (2016). Bütüncül Belediyecilik Anlayışının Sonuçlarından Biri: Kentsel Dönüşüm ve Yerel Yönetimlerin Konuya Yaklaşımı. Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi 10, 24-46.
 • Çelik, Z. (1990). The Italian contribution to there making of Istanbul. Environmental Design, 9–10, 128-133.
 • Doğan, H. (2015). Yerel Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Süresine Halkın Katılımı. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(2), 505-543.
 • Dölek, İ. (2010). Bolaman Çayı Havzasının Doğal Afet Kaynakları. Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 6(3),107-121.
 • Herdem, K. (2011). 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin Türkiye’deki Kriz Yönetimi Anlayışı Üzerinde Oluşturduğu Değişiklikler. Amme İdaresi Dergisi, 44 (2), 147-166.
 • Galdını, R. (2005). Urban Regeneration Process: The Case Of Genoa, An Example Of Integrated Urban Development Approach.(Bildiri). 45th Congress of the European Regional Science Association, Amsterdam. (https://www.econstor.eu/bitstream/10419/117623/1/ERSA2005_426.pdf Erişim Tarihi:15.07.2017)
 • Gürler, E. (2003). Kentsel Yeniden Üretim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Çalışma: İstanbul Örneği, Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayın Merkezi, İstanbul, 113-158.
 • Kalağan, G., Çiftçi, S., 2012.Kamu-Özel Sektör İşbirliğinin Kentsel Mekana Yansıması: Kentsel Dönüşüm Örneği ve Yeni Aktörler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(4),121-133.
 • Keleş, R. (2012). Kentleşme Politikası, (12. Baskı). Ankara: İmge.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi, (2014). Altınordu İlçesi, Şehir Terminali-Küçük Sanayi Sitesi ve Çevresi, Riskli Yapı Alanı Tespit Çalışmasına Yönelik Rapor.
 • Ordu Büyükşehir Belediyesi
 • Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 • Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı Ordu Şube Müdürlüğü
 • Özcan, K. (2011). Tanzimat’ın Kent Reformları: Türk İmar Sisteminin Kuruluş Sürecinde Erken Planlama Deneyimleri (1839-1908). Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 7 (2), 149-180.
 • Roberts, P., 2016. The evolution, definition and purpose of urban regeneration. Roberts, P., Sykes, H., &Granger, R. (Eds.).Urban regeneration (pp. 9-43). London: SAGE.
 • Seydioğulları Selcen, H. (2016). Yeni Yasal Düzenlemelerle Kentsel Dönüşüm. Planlama Dergisi, 26(1), 51-64.
 • Şişman, A., Kibaroğlu, D., (2009). Dünyada ve Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Uygulamaları. (Bildiri). TMMOB Harita ve Tapu Kadastro Mühendisliği Odası, 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara. (http://www.hkmo.org.tr/resimler/ekler/0e6be4ce76ccfa7_ek.pdf , Erişim Tarihi:29.07.2017)
 • Yang, Y. (2010). Sustainable urban transformation driving forces,indicators and processes. (Doctoral dissertation). Bauhaus-University, Weimar .
 • Yavuz, F., Keleş, R., (1974). Başkent Ankara İçin Elli Yıl Önce Çıkarılan 583 Sayılı Yasa Üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yapılan Görüşmeler. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 29 (3–4): 1-32.
 • Yenice, M. S. (2016). Türkiye’nin Kentsel Dönüşüm Deneyiminin Tarihsel Analizi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 16(1), 76-88.
 • Yıldırım, A. Ege, (2006) "Güncel Bir Kent Sorunu: Kentsel Dönüşüm", Planlama Dergisi, 35, 7-24.
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Dergi Bölümü MAKALE
Yazarlar

Yazar: Türkan Özgür (Sorumlu Yazar)
Kurum: Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Yazar: Özkan Özgür
Kurum: Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Bibtex @araştırma makalesi { odusobiad372770, journal = {ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD)}, issn = {1309-9302}, address = {Ordu Üniversitesi}, year = {}, volume = {8}, pages = {211 - 227}, doi = {}, title = {6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği}, key = {cite}, author = {Özgür, Özkan and Özgür, Türkan} }
APA Özgür, T , Özgür, Ö . (). 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8 (1), 211-227. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/372770
MLA Özgür, T , Özgür, Ö . "6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 211-227 <http://dergipark.gov.tr/odusobiad/issue/36351/372770>
Chicago Özgür, T , Özgür, Ö . "6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 (): 211-227
RIS TY - JOUR T1 - 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği AU - Türkan Özgür , Özkan Özgür Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 227 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-9302- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği %A Türkan Özgür , Özkan Özgür %T 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği %D 2019 %J ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) %P 1309-9302- %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özgür, Türkan , Özgür, Özkan . "6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Mekansal Deneyimi: Ordu İli Örneği". ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) 8 / 1 211-227.